Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Studia w Poznaniu

psychologia kryminalistyczno-śledcza

Odkryj studia psychologia kryminalistyczno-śledcza w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

 

Psychologia kryminalistyczno-śledcza studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci psychologii kryminalistyczno-śledczej zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: alternatywnych metod oddziaływań psychokorekcyjnych; etycznego postępowania w pracy biegłego psychologa; efektywnej komunikacji w pracy z ofiarami, świadkami lub sprawcami przestępstw; diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z patologiami społecznymi.

Studia na psychologii kryminalistyczno-śledczej pozwalają studentom rozwinąć kompetencje niezbędne np. do oceniania prawdomówności przesłuchiwanych osób, profilowania sprawców przestępstw lub przeprowadzania rozmów klinicznych. Ponadto studenci tej ścieżki kształcenia zdobywają wiedzę na temat m.in. prawnych, etycznych i społecznych aspektów pracy psychologa w zakresie spraw kryminalnych.

Absolwenci psychologii kryminalistyczno-śledczej mogą aplikować na stanowiska np. analityczne, doradcze, eksperckie lub związane z detektywistyką, bezpieczeństwem wewnętrznym, sądownictwem czy resocjalizacją. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia kryminalistyczno-śledcza

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Psychologia kryminalistyczno-śledcza pozwala studentom zdobyć poznać zagadnienia charakterystyczne np. dla psychologii śledczej lub psychologii sądowej – uczestnicy zajęć uczą się m.in. tego, w jaki sposób prowadzić komunikację ze świadkiem i podejrzanych w kontekście postępowania przygotowawczego, a także jak udzielać wsparcia ofiarom przestępstw.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: przyczynom powstawania zjawisk przestępczych; rodzajom czynności kryminalistycznych; technikom komunikacyjnych stosowanym w kryminalistyce; nowoczesnym narzędziom i metodom diagnozy psychologicznej sprawców przestępstw.

W programie studiów na psychologii kryminalistyczno-śledczej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Psychologia sądowa – zagadnienia ogólne
 • Patologie społeczne
 • Elementy kryminologii i wiktymologii
 • Rozmowa kliniczna
 • Psychologia kłamstwa
 • Profilowanie sprawców przestępstw
 • Psychologiczne metody badania sądowego
 • Opiniowanie. Ekspertyzy psychologiczno-sądowe
 • Elementy prawa dla psychologów

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw kryminologii i wiktymologii; zastosowania nowoczesnych narzędzi, metod i koncepcji psychologicznych w rozwiązywaniu spraw kryminalnych; zasad etycznych i przepisów prawnych określających obowiązki oraz ograniczenia psychologa kryminalno-śledczego.

Absolwenci psychologii kryminalistyczno-śledczej mogą liczyć na zatrudnienie np. w służbie więziennej, szeregach policji, agencjach detektywistycznych, instytucjach bezpieczeństwa, urzędach publicznych, jednostkach Wojska Polskiego, instytucjach bezpieczeństwa o zasięgu międzynarodowym czy w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Absolwent psychologii kryminalistyczno-śledczej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • ośrodki resocjalizacyjne
 • służba więzienna, policja
 • agencje detektywistyczne
 • instytucje bezpieczeństwa
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia kryminalistyczno-śledcza to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Psychologia pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie np.: pedagogiki, zarządzania, marketingu, komunikacji społecznej, medycyny czy filozofii. Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia np. w klinikach, szpitalach, poradniach, biurach doradczych, agencjach marketingowych, ośrodkach wychowawczo-opiekuńczych, domach opieki społecznej, sanatoriach, świetlicach środowiskowych, domach dziecka, sądach, aresztach śledczych czy w więzieniach. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)