Psychologia rodziny

Psychologia rodziny

Psychologia rodziny

Studia w Poznaniu

psychologia rodziny

Odkryj studia psychologia rodziny w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia rodziny studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia rodziny to studia, które umożliwią Ci nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania, terapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Kompleksowo opracowany program zajęć pozwoli Ci zrozumieć dylematy dzieciństwa i dorastania, a także umożliwi patrzenie na te etapy przez pryzmat symptomów, etiologię trudności, opóźnień, zaburzeń rozwojowych i relacji rodzinnych.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: neuropsychologia kliniczna, problemy i zadania wychowawcze okresu dzieciństwa i dorastania, wspomaganie procesu uczenia się i nauczania w szkole, psychotraumatologia i psychopatologia, seksualność człowieka w cyklu życia, psychologia osób niepełnosprawnych, uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Miejsca zatrudnienia absolwentów studiów psychologicznych w tym zakresie to między innymi centra edukacyjno-rehabilitacyjne, rejonowe ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradnie zdrowia psychicznego, placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych, leczniczych i resocjalizacyjnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia rodziny

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii rodziny poznają podstawy m.in.: psychologii dzieci i młodzieży, psychologii dorosłych, psychologii klinicznej, psychoterapii i psychotraumatologii. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: różnorodnym zaburzeniom układu nerwowego, które istotnie wpływają na funkcjonowanie rodzin oraz rozwój dzieci i młodzieży; narzędziom i technikom diagnozy psychologicznej dzieci i osób dorosłych; diagnozie środowiska wychowawczego.

Studia na psychologii rodziny pozwalają studentom zdobyć także wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: szeroko pojetej psychoedukacji uczniów, rodziców i nauczycieli; wspomagania procesu uczenia się i nauczania w szkole; diagnozowania i leczenia zaburzeń zachowania i osobowości; radzenia sobie ze stresem i agresją w szkole. Uczestnicy zajęć poznają np.: podstawy psychosomatyki i psychofarmakologii; problemy i zadania wychowawcze okresu dzieciństwa i dorastania; specyfikę uzależnień oraz wpływ lęku i stresu na funkcjonowanie rodziny.

W programie studiów na psychologii rodziny znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Systemowe ujęcie rodziny
 • Patologie społeczne
 • Diagnoza systemu rodzinnego
 • Dysfunkcje i patologie w rodzinie
 • Dylematy psychologiczne w pracy z rodziną
 • Poradnictwo i psychoterapia małżeńska i rodzinna
 • Rodzina z osobą chorą i z niepełnosprawnością
 • Elementy prawa dla psychologów

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: typów relacji rodzinnych we współczesnym społeczeństwie; zasad, metod i narzędzi diagnozy systemu rodzinnego; rodzajów dysfunkcji i patologii charakterystycznych dla środowiska rodzinnego; technik komunikacyjnych stosowanych w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, parami lub rodzinami.

Absolwenci psychologii rodziny mogą podjąć prace np. w: publicznych i niepublicznych szpitalach lub przychodniach; placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych, leczniczych i resocjalizacyjnych; poradniach psychologiczno-pedagogicznych; poradniach zdrowia psychicznego; centrach edukacyjno-rehabilitacyjnych; centrach pomocy rodzinie; rejonowych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; ośrodkach adopcyjnych.

Absolwent psychologii rodziny może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • centra pomocy rodzinie
 • placówki edukacyjne i resocjalizacyjne
 • ośrodki adopcyjne
 • ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia rodziny to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Absolwenci psychologii rozumieją indywidualne różnice występujące między pacjentami oraz klientami, a także stosują się do sprawdzonych trendów psychologicznych. Studenci tego kierunku poznają specjalistyczną terminologię stosowaną w profesjonalnym środowisku psychologicznym, dzięki czemu mogą oni prowadzić efektywną współpracę z lekarzami specjalistami. Ponadto kompetencje psychologów cenione są m.in. w: nowoczesnych przedsiębiorstwach, ośrodkach szkoleniowych czy instytucjach kultury.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)