Psychologia sportu

Psychologia sportu

Psychologia sportu

Studia w Poznaniu

psychologia sportu

Odkryj studia psychologia sportu w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia sportu studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia sportu to bardzo ważne studia, które stanowią odpowiedź na oczekiwania współczesnego rynku pracy. Propozycja kształcenia w tym zakresie umożliwia nabycie wiedzy odnoszącej się do psychologii sportu oraz umiejętności psychologicznych, które są niezbędne w praktyce psychologicznej w ramach sportu, wychowania fizycznego i rekreacji.

Studenci uczą się udzielać wsparcia w rozwoju sportowcom różnych dyscyplin, nabywają umiejętność motywowania sportowców oraz rozwiązywania problemów w odniesieniu do sportu amatorskiego i zawodowego. W siatce zajęć znajdziemy między innymi takie przedmioty jak: podstawy medycyny sportu, psychologia odnowy biologicznej człowieka, psychologia rozwojowa człowieka, psychologia aktywności fizycznej i sportu, motywacja i stres w sporcie.

Absolwenci zatrudniani są na przykład w klubach sportowych i fitness, mediach, klinikach i ośrodkach rehabilitacyjnych, placówkach edukacyjnych, w prywatnych poradniach, klinikach i gabinetach, w publicznej i niepublicznej ochronie zdrowia.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia sportu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)