Psychologia zwierząt

Psychologia zwierząt

Psychologia zwierząt

Studia w Poznaniu

psychologia zwierząt

Odkryj studia psychologia zwierząt w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychologia zwierząt studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia zwierząt to studia, które skupiają się na badaniu reakcji behawioralnych i instynktownych zachowań zwierząt, ich źródeł i mechanizmów. W trakcie nabywanej wiedzy i umiejętności studenci zwracają szczególną uwagę na rozpoznawanie i różnicowanie prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt także tych domowych.

W kompleksowo opracowanej siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: terapia i sporty z udziałem zwierząt, biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt, genetyka ogólna i behawioralna, metody oceny dobrostanu zwierząt, metodologia badań behawioralnych, symptomatologia i fizjoterapia zwierząt.

Wyspecjalizowani absolwenci zatrudniani są w instytucjach, które zajmują się zwierzętami. Mogą pracować między innymi w ogrodach zoologicznych, schroniskach i zakładach opieki dla zwierząt, hotelach i pensjonatach dla zwierząt, jak również w klinikach, poradniach i gabinetach terapii zwierząt. Absolwenci odnajdują się również w ośrodkach szkolenia zwierząt, na fermach hodowlanych, w hodowlach terapeutycznych i rezerwatach.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia zwierząt

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii zwierząt uczą się m.in.: badania reakcji behawioralnych i instynktowych zachowań zwierząt; rozpoznawania i różnicowania prawidłowych lub patologicznych zachowań zwierząt dzikich i domowych; analizowania rynku behawioralnego oraz wywierania wpływu na zmianę postaw właścicieli zwierząt towarzyszących. Studia na tej ścieżce kształcenia poświęcone są np.: źródłom i mechanizmom zachowań zwierząt; zasadom i metodom doradztwa oraz terapii behawioralnej; etyczny i prawnym aspektom badań na zwierzętach.

W programie psychologii zwierząt znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: metodom oceny dobrostanu zwierząt; podstawom behawioryzmu zwierzęcego i fizjoterapii zwierząt; biologii, symptomatologii i fizjologii zwierząt; interakcjom człowiek-zwierzę lub zwierzę-zwierzę. Studenci tej ścieżki kształcenia poznają np.: rodzaje terapii i sportów z udziałem zwierząt; psychologię uczenia , treningu i modyfikacji zachowań zwierząt; techniki komunikacyjne stosowane w doradztwie behawioralnym.

W programie studiów na psychologii zwierząt znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Podstawy etologii zwierząt
 • Wprowadzenie do fizjologii zwierząt
 • Podstawy genetyki ogólnej i behawioralnej
 • Metody opisu i analizy zachowania
 • Podstawy szkolenia zwierząt
 • Problemy behawioralne i metody modyfikacji zachowania zwierząt
 • Etologia zwierząt domowych
 • Wykorzystanie zwierząt w terapii wspomagającej

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad pracy psychologa ze zwierzętami; behawioralnych i instynktownych aspektów funkcjonowania zwierząt dzikich i domowych; zastosowania zwierząt terapeutycznych w pracy z człowiekiem; prawnych i etycznych aspektów pracy psychologa zwierząt.

Kompetencje absolwentów psychologii zwierząt umożliwiają tym osobom podjęcie pracy np. w: ogrodach zoologicznych, schroniskach i zakładach opieki dla zwierząt, hotelach i pensjonatach dla zwierząt, klinikach, poradniach i gabinetach terapii zwierząt. Ponadto psycholog zwierząt może również liczyć na zatrudnienie m.in. w: ośrodkach szkolenia zwierząt, hodowlach zamkniętych, fermach hodowlanych czy w hodowlach terapeutycznych i rezerwatach.

Absolwent psychologii zwierząt może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ogrody zoologiczne, rezerwaty
 • schroniska, zakłady opieki dla zwierząt
 • ośrodki szkolenia zwierząt
 • hodowle zamknięte i terapeutyczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia zwierząt to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Psycholog przygotowany jest do prowadzenia działań zarówno terapeutycznych i doradczych, jak i kierowniczych czy organizacyjnych. Kompetencje absolwentów psychologii cenione są w różnorodnych środowiskach – w tym m.in.: klinicznych, biznesowych, marketingowych, kulturalnych czy oświatowych. Interdyscyplinarne przygotowanie ekspertów tej dziedziny pozwala im pełnić rolę np. psychoterapeuty, seksuologa, menadżera, nauczyciela, trenera, szkoleniowca czy specjalisty ds. HR.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)