Psychoseksuologia

Psychoseksuologia

Psychoseksuologia

Studia w Poznaniu

psychoseksuologia

Odkryj studia psychoseksuologia w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

 

Psychoseksuologia studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci psychoseksuologii zdobywają wiedzę na temat np.: roli seksualności w rozwoju człowieka; specyfiki seksuologii sądowej i społecznej; prawnych, społecznych i etycznych aspektów pracy psychologa. Uczestnicy zajęć poznają m.in.: podstawy psychoterapii w aspekcie zdrowia seksualnego; techniki komunikacyjne stosowane współcześnie w psychoseksuologii; rodzaje dysfunkcji i zaburzeń seksualnych; psychofizjologię seksualności człowieka.

Absolwenci psychoseksuologii są kompleksowo przygotowane np. do prowadzenia rozmów klinicznych; analizowania zjawisk z zakresu seksuologii kulturowo-społecznej; diagnozowania i prowadzenia terapii ofiar przemocy seksualnej. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również rozpocząć własną działalność w zakresie terapii psychologicznej lub profilaktyki społecznej w obszarze psychoseksuologii.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychoseksuologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na psychoseksuologii pozwalają studentom poznać m.in.: rozwój i uwarunkowanie ludzkiej seksualności; mechanizmy powstawania problemów i zakłóceń seksualności; rolę psychoedukacji dla funkcjonowania człowieka w skali indywidualnej czy społeczno-kulturowej. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np.: planowania adekwatnej terapii seksualnej; podejmowania i prowadzenia edukacji seksualnej; realizowania zadań psychologii rozwojowej, poznawczej, społecznej, klinicznej, sądowej, płci czy psychofizjologii seksualnej.

W programie psychoseksuologii znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: różnym dysfunkcjom seksualnym; narzędziom i metodom diagnostyki i leczenia zaburzeń na tle seksualnym; specyfiki rozwoju psychoseksualnego na różnych etapach życia człowieka; charakterystyce sprawców przestępstw na tle seksualnym; metodom terapeutycznym w psychoseksuologii. Ponadto uczestnicy zajęć rozwijają cenne kompetencje komunikacyjne i organizacyjne.

W programie studiów na psychoseksuologii znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Rozmowa kliniczna
 • Seksuologia kulturowo-społeczna
 • Diagnoza i terapia ofiar przemocy seksualnej
 • Seksualność w rozwoju człowieka
 • Wprowadzenie do seksuologii sądowej i społecznej
 • Elementy prawa dla psychologów
 • Etyka w praktyce seksuologicznej
 • Podstawy psychoterapii w aspekcie zdrowia seksualnego
 • Dysfunkcje i zaburzenia seksualne
 • Psychofizjologia seksualności człowieka

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: roli seksuologii w życiu człowieka oraz wpływu seksuologii na funkcjonowanie przestrzeni społeczno-kulturalnej; narzędzi i metod wykorzystywanych w diagnozie i rozwiązywaniu problemów związanych z zaburzeniami na tle seksualnym..

Absolwenci psychoseksuologii mogą liczyć na zatrudnienie np. w: poradniach zdrowia psychicznego, gabinetach i poradniach psychologicznych, poradniach rodzinnych i małżeńskich, placówkach resocjalizacyjnych, klinikach, instytucjach medycznych czy w ośrodkach badawczych i eksperckich, które zajmują się sprawami płci i seksualności. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również aplikować na stanowisko np. koordynatora procesów rozwojowych lub rozpocząć własną działalność w zakresie psychoseksuologii.

Absolwent psychoseksuologii może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • szpitale psychiatryczne
 • ośrodki psychoterapii
 • szpitale, kliniki
 • placówki resocjalizacyjne
 • ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychoseksuologia to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Psychologia to kierunek, który pozwala studentom zrozumieć naturę człowieka. Uczestnicy Studia na kierunku psychologia to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę w zakresie m.in. zarządzania, pedagogiki, socjologii, antropologii, marketingu czy filozofii. Absolwenci psychologii wyróżniają się wysoko rozwiniętymi zdolnościami komunikacyjnymi oraz analitycznymi. Psychologowie m.in. umiejętnie obserwują, oceniają oraz interpretują ludzkie zachowania, a także trafnie określają czynniki determinujące działanie człowieka w jego codziennym życiu.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)