Psychoterapia

Studia w Poznaniu

psychoterapia

Odkryj studia psychoterapia w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Psychoterapia studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychoterapia to studia na miarę XXI wieku, który skupia się na zmienianiu i udoskonalaniu życia, jak również na osiąganiu wyznaczanych celów. Dzięki propozycji kształcenia w tym zakresie masz szansę zgłębić różne podejścia psychoterapeutyczne, które jednocześnie obejmują koncepcje teoretyczne i kliniczne, jak i dobór optymalnych strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów pacjenta.

W trakcie realizowanego programu studiów omawiane są takie zagadnienia, jak na przykład: coaching a psychoterapia, rola emocji w funkcjonowaniu człowieka, psychologia różnic indywidualnych, proces i mechanizmy zmiany w coachingu.

Miejsca pracy absolwentów to między innymi: placówki resocjalizacyjne, poradnie, poradnie specjalistyczne. Pracują oni jako specjaliści HR, psychoterapeuci, koordynatorzy procesów rozwojowych, specjaliści, którzy zajmują się szkoleniami, specjaliści w zakresie potrzeb konsumentów.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychoterapia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Psychoterapia to studia, które skierowane są w szczególności do osób zainteresowanych m.in.: wyznaczaniem i osiąganiem określonych celów w życiu; udoskonalaniem jakości życia człowieka; wprowadzanie kontrolowanych zmian do codziennego funkcjonowania ludzi. W trakcie nauki studenci poznają np. różnorodne podejścia psychoterapeutyczne, które uwzględniają różne koncepcje teoretycznego szkolenia, a także kliniczne aspekty umiejętności prowadzenia terapii psychologicznej. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie m.in.: prawidłowego postępowania w zawodzie terapeuty; doboru optymalnych strategii i procedur terapeutycznych; określania specyfiki problemów pacjenta; opisywania procesów poznawczych, emocji i motywacji człowieka.

Studia na psychoterapii pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do leczenia zaburzeń zdrowia za pomocą narzędzi i metod charakterystycznych dla psychoterapii. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są kompleksowo przygotowani m.in. do: prowadzenia psychoterapii; stawiania trafnych diagnoz psychologicznych; prowadzenia komunikacji z pacjentem lub klientem; stosowania technik specyficznych dla obszaru coachingu; określania roli emocji w funkcjonowaniu człowieka.

W programie studiów na psychoterapii znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Predyspozycje i umiejętności psychoterapeuty indywidualnego
 • Podstawy psychoterapii w aspekcie zdrowia seksualnego
 • Patologie społeczne
 • Nurty psychoterapii
 • Rozmowa kliniczna
 • Diagnoza dzieci i ofiar z zaburzeniami odżywiania
 • Diagnoza i terapia ofiar przemocy seksualnej
 • Poradnictwo i psychoterapia małżeństwa i rodzinna
 • Społeczne, kulturowe, i cywilizacyjne zagrożenia zdrowia w cyklu życia
 • Elementy prawa dla psychologów

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: roli psychoterapeuty w rozwoju człowieka na różnych etapach jego życia; technik komunikacyjnych stosowanych w różnych rodzajach terapii psychologicznych; specyfiki poszczególnych nurtów psychoterapii; narzędzi i metod diagnozy dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych w kontekście zdrowia psychicznego; podstaw poradnictwa psychologicznego.

Absolwenci psychoterapii mogą kontynuować kształcenie w zakresie psychoterapii lub rozpocząć praktykę zawodową np. w poradni psychologicznej, placówce resocjalizacyjnej, instytucji pomocowej czy w dziale szkoleniowym przedsiębiorstwa. Osoby, które ukończyły psychoterapię, mogą liczy na zatrudnienie na takich stanowiskach jak m.in.: psychoterapeuta, koordynator procesów rozwojowych, specjalista HR, specjalista ds. szkoleń, specjalista ds. konsumentów. Ponadto psychoterapeuci mogą prowadzić własną działalność w obszarze związanym z prowadzeniem terapii psychologicznej.

Absolwent psychoterapii może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • szpitale psychiatryczne
 • zakłady karne i poprawcze
 • ośrodki psychoterapii
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • szpitale, kliniki
 • przedsiębiorstwa
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychoterapia to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Interdyscyplinarny charakter psychologii pozwala studentom na zdobycie uniwersalnych kompetencji społecznych i zawodowych. Program kierunku przewiduje liczne przedmioty poświęcone różnorodnym czynnikom kształtującym ludzką psychikę – w trakcie nauki studenci m.in. analizują poszczególne etapy emocjonalnego, społecznego i biologicznego rozwoju człowieka. Ponadto teoretyczne zagadnienia zapoznają studentów z najważniejszymi założeniami prawnymi i etycznymi zawodu psychologa. Absolwenci tego kierunku mogą aplikować na stanowisko np. psychoterapeuty, specjalisty ds. PR, marketingowca, szkoleniowca, coacha czy seksuologa.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)