Bezpieczeństwo wodne - Szczecin

Bezpieczeństwo wodne - Szczecin

Bezpieczeństwo wodne - Szczecin

Studia w Szczecin 

bezpieczeństwo wodne

Odkryj bezpieczeństwo wodne w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wodne studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wodne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wodne - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek bezpieczeństwo wodne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wodne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wodne?

Bezpieczeństwo wodne to kierunek cieszący się dużą popularnością wśród maturzystów i studentów. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Kandydaci na tego typu studia muszą zdawać przedmioty obowiązkowe, ale warto także podejść do dodatkowych egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wodne w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO WODNE SZCZECIN STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO WODNE SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WODNE W SZCZECINIE?

Bezpieczeństwo wodne to unikatowy kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy i opanowanie najważniejszych umiejętności odnoszących się do użytkowania obszarów wodnych przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa, a także z wykorzystaniem obowiązującego prawa.

Poznasz możliwości techniczne, uwarunkowania cywilizacyjne i zasady rozwoju zrównoważonego w kontekście bezpieczeństwa wodnego.

W trakcie realizowanych zajęć zajmiesz się między innymi analizą zagrożeń oraz szacowaniem ryzyka. Zarówno teoretyczny, jak i praktyczny charakter kształcenia sprawia, że zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wodne możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Bezpieczeństwo wodne możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów.

Kształcenie na studiach stacjonarnych (dziennych) odbywa się od poniedziałku do piątku w siedzibie poszczególnych wydziałów. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia bezpieczeństwa wodnego tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Studenci uczą się, w jaki sposób należy rozwiązywać problemy odnoszące się do odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania zasobami środowiska wodnego. Zdobywają kompetencje umożliwiające analizę zagrożeń i szacowanie ryzyka, a także zarządzanie aktywnościami wodnymi.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: edukacja dla bezpieczeństwa, ratownictwo specjalistyczne, turystyka wodna, szacowanie zagrożeń, odnowa biologiczna. Nauczysz się opracowywać analizy przestrzenne do celów szacowania ryzyka, oceny zagrożeń i zarządzania kryzysowego.

Studenci zdobywają także kompetencje umożliwiające planowanie i organizację aktywności o charakterze sportowo-rekreacyjnym na obszarach wodnych. Rozwijają umiejętności kierownicze, które ułatwią zarządzanie bezpieczeństwem wodnym na poziomie miast, gmin i regionów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WODNE W SZCZECINIE?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wodne trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WODNE W SZCZECINIE?

Absolwenci bezpieczeństwa wodnego mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Zdobywają potrzebne do pracy kwalifikacje, a odnajdują się przede wszystkim w jednostkach systemu ratownictwa wodnego, w instytucjach, które zajmują się gospodarką wodną, a także w organizacjach i przedsiębiorstwach sektora usług turystycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo wodne:

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • instytucje zajmujące się aktywnościami na obszarach wodnych
 • podmioty użyteczności publicznej

Odnajdziesz się także w pracy w szkołach podstawowych oraz w instytucjach i organizacjach, które zajmują się edukacją środowiskową lub planowaniem działań mających służyć propagowaniu i upowszechnianiu wiedzy o bezpiecznym użytkowaniu środowiska wśród różnych grup wiekowych i zawodowych.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wodne w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wodne w Szczecinie

 • Uniwersytet Szczeciński

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wodne w Szczecinie?

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

BEZPIECZEŃSTWO WODNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wodne studia

zasady rekrutacji na studia

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Szczecinie

Komentarze (0)