Studia podyplomowe Rybnik

Studia podyplomowe Rybnik

Studia podyplomowe w Rybniku

Studia podyplomowe w Rybniku zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W RYBNIKU

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa podyplomowe zjazdy
Biologia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Chemia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo w praktyce podyplomowe zjazdy
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe podyplomowe zjazdy
Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe zjazdy
Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Fizyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Geografia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna podyplomowe zjazdy
Historia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Historia i teraźniejszość podyplomowe zjazdy
Informatyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna podyplomowe zjazdy
Język polski dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Matematyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Muzyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego – glottodydatkyka podyplomowe zjazdy
Pedagogika lecznicza i terapeutyczna podyplomowe zjazdy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza podyplomowe zjazdy
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień podyplomowe zjazdy
Plastyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Przyroda dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Socjoterapia podyplomowe zjazdy
Technika dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Wczesne nauczanie języka angielskiego podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podyplomowe zjazdy
Wiedza o społeczeństwie podyplomowe zjazdy
Wychowanie do życia w rodzinie podyplomowe zjazdy
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RYBNIKU SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 38 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)