Studia podyplomowe Rybnik

Studia podyplomowe Rybnik

Studia podyplomowe w Rybniku

Studia podyplomowe w Rybniku zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W RYBNIKU

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa podyplomowe zjazdy
Biologia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Chemia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe podyplomowe zjazdy
Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) podyplomowe zjazdy
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z zaburzeniami spectrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Fizyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Geografia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna podyplomowe zjazdy
Historia dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Informatyka dla nauczycieli – wszystkie etapy edukacyjne podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna podyplomowe zjazdy
Język polski dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Matematyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Muzyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Pedagogika lecznicza i terapeutyczna podyplomowe zjazdy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza podyplomowe zjazdy
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień podyplomowe zjazdy
Plastyka dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Socjoterapia podyplomowe zjazdy
Technika dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka podyplomowe zjazdy
Wiedza o społeczeństwie podyplomowe zjazdy
Wychowanie do życia w rodzinie podyplomowe zjazdy
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RYBNIKU SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Kierunki studiów: 1 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 34 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)