Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia

Studia w Warszawie

ochrona osób i mienia

Odkryj studia ochrona osób i mienia w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

 

Ochrona osób i mienia studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Ochrona osób i mienia to ścieżka kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia te skierowane są w szczególności do tych osób, które interesują się m.in. aspektem praktycznym związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom prywatnym lub publicznym czy obiektom i przestrzeniom. Studenci szkolą się w zakresie m.in.: oceny ryzyka, przewidywania skutków podejmowanych decyzji czy rozwiązywania złożonych problemów zawodowych w zakresie bezpieczeństwa.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani do pracy na stanowiskach np. kierowniczych, organizacyjnych, analitycznych lub doradczych – osoby, które ukończyły ochronę osób i mienia, mogą liczyć na zatrudnienie np. w agencjach ochrony osób i mienia czy w instytucjach odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia Ochrona osób i mienia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

W programie na ochronie osób i mienia znajdują się przedmioty poświęcone np.: metodom ochrony osób; sposobom zbierania informacji; zasadom ochrony informacji i tajemnic przedsiębiorstw; organizowaniu i zarządzaniu zespołami pracowników ochrony fizycznej; kierowania wewnętrznymi służbami organizacyjnymi. Studenci tej ścieżki kształcenia zdobywają umiejętności w zakresie m.in.: analizy i klasyfikacji zagrożeń osób i mienia, a także wiedzę z takich dziedzin jak np.: bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, informatyka, prawo czy komunikacja społeczna.

W programie studiów na ochronie osób i mienia znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Prawa człowieka
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpieczeństwa
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Kultura bezpieczeństwa i etyka

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad zarządzania tajemnicami prawnie chronionymi; rodzajów zagrożeń osób i mienia oraz metod zapobiegania ich powstawaniu; rolę ochrony w przedsiębiorstwach i pracy osób publicznych.

Absolwenci ochrony osób i mienia są przygotowani kompleksowo m.in. do prowadzenia koncesjonowanego podmiotu gospodarczego realizującego zadania w zakresie ochrony osób i mienia. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również np. kierować wewnętrznymi służbami organizacyjnymi czy zarządzać zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Absolwent ochrony osób i mienia może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • służbach mundurowych i specjalnych
 • jednostkach administracji publicznej i prywatnej
 • agencjach ochrony osób i mienia
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Ochrona osób i mienia to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Krakowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym – studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie takich dziedzin jak np.: zarządzanie, prawo, administracja, informatyka, politologia, komunikacja społeczna, psychologia, kryminologia czy kryminalistyka. Uczelnie w Krakowie oferują studentom bezpieczeństwa wewnętrznego kilka ścieżek kształcenia, które przygotowują np. do: analizowania zagrożeń wewnątrz państwa, organizowania pracy zespołów mundurowych, zarządzania kryzysowego, poszukiwania osób zaginionych.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą liczyć na zatrudnienie na stanowiska np.: kierownicze, doradcze, analityczne, mundurowe lub urzędnicze. Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony m.in. osób, mienia, przestrzeni czy informacji. Osoby, które ukończyły bezpieczeństwo wewnętrzne, mogą szukać zatrudnienia np. w agencjach ochroniarskich, przedsiębiorstwach, firmach organizujących imprezy masowe czy centrach zarządzania kryzysowego.

Dowiedz się więcej: bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)