Inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych

Inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych

Inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych

Studia w Warszawie

inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych

Odkryj studia inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować


 

 

Inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci inżynierii cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: zarządzania infrastrukturą sieciową; zapewniania bezpieczeństwa użytkownikom systemów i sieci teleinformatycznych; tworzenia protokołów bezpieczeństwa sieciowego; identyfikowania i analizowania zagrożeń komunikacji i transakcji elektronicznych.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: technologiom przełączania i routingu; specyfice sieci lokalnej; technologiom sieci rozległych; zarządzaniu infrastrukturą sieciową; protokołom i urządzeniom bezpieczeństwa sieciowego.

Absolwenci inżynierii cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych są gotowi do pracy zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, odnajdują zastosowanie w różnorodnych środowiskach zawodowych, związanych np. z biznesem, produkcją, komunikacją, bankowością czy bezpieczeństwem wewnętrznym.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

 

Studia na inżynierii cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych pozwalają studentom poznać m.in.: techniki projektowania oraz metody wdrażania infrastruktury usług teleinformatycznych. Uczelnie w Warszawie, które oferują tę ścieżkę kształcenia, przygotowują studentów do rozwiązywania nie tylko obecnych, ale i nadchodzących problemów informatycznych.

Studenci inżynierii cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu np. technologii przełączania i routingu w sieciach lokalnych; systemów teleinformatycznych i bezpieczeństwa sieci; technologii sieciowych i sieci rozległych czy komunikacji VoIP. Absolwenci tej ścieżki kształcenia potrafią np.: projektować lokalne rozwiązania sieciowe oraz zarządzać infrastrukturą sieciową.

W programie studiów na inżynierii cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Technologie przełączania i routingu w sieciach lokalnych
 • Zarządzanie infrastrukturą sieciową
 • Technologie sieci rozległych
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
 • Protokoły i urządzenia bezpieczeństwa sieciowego
 • Identyfikacja i analiza zagrożeń komunikacji i transakcji elektronicznych

 

Praca po studiach

 

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: sposobów zarządzania infrastrukturą sieciową; technik projektowania cieci teleinformatycznych; zastosowania narzędzi związanych z bezpieczeństwem sieciowym.

Absolwenci inżynierii cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowychsą kompleksowo przygotowani do pracy samodzielnej lub zespołowej, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Umiejętności oraz specjalistyczna wiedza, które wyróżniają absolwentów tej ścieżki kształcenia, są cenione w różnorodnych środowiskach zawodowych. Osoby, które ukończyły inżynierię cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych, mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent inżynierii cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • instytucje edukacyjne
 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy projektujące strony internetowe
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

 

Inżynieria cyberbezpieczeństwa i sieci komputerowych to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Warszawie

Studenci informatyki zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu np. matematyczno-fizycznych i ogólnotechnicznych podstaw informatyki. Ponadto uczestnicy zajęć poznają m.in. podstawy techniczne systemów informatycznych. Absolwenci informatyki rozumieją algorytmy komputerowe, znają architekturę współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, a także sprawnie zarządzają m.in. systemami operacyjnymi, sieciami komputerowymi, bazami danych czy systemami wbudowanymi.

Absolwenci informatyki, w zależności od ukończonej ścieżki kształcenia, są przygotowani np. do zapewniania bezpieczeństwa użytkownikom sieci, analizowania informacji, budowania baz danych, programowania aplikacji mobilnych i internetowych, projektowania stron internetowych, zarządzania systemami komputerowymi, tworzenia grafik i gier komputerowych. Kompetencje informatyków cenione są zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze gospodarczym.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)