Psychologia rodziny

Studia w Warszawie

psychologia rodziny

 

Odkryj studia psychologia rodziny w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia rodziny studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia rodziny to ścieżka kształcenia odpowiadająca na aktualne problemy i zapotrzebowania społeczne. Życie w rodzinie jest ważną sferą dla prawidłowego funkcjonowania i odpowiedniego rozwoju człowieka. Studia te są propozycją dla osób, które chcą dowiedzieć się więcej o problemach zachodzących w rodzinnym życiu oraz o sposobach ich rozwiązania.

Studenci podczas toku studiów zdobywają wiedzę oraz umiejętności między innymi na temat diagnozowania problemów psychologicznych zachodzących w rodzinach, terapii, a także rozumienia i szerokiego spojrzenia na kontekst symptomów, opóźnień oraz zaburzeń rozwoju. Studenci poznają różne podejścia i techniki psychoterapeutyczne oraz będą prowadzić badania i zgłębiać wiedzę na temat prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania rodziny. W programie znajdują się przedmioty takie jak: rozmowa kliniczna, poradnictwo i psychoterapia małżeńska i rodzinna lub systemowe ujęcie rodziny.

Absolwenci z nabytymi w drodze studiów umiejętnościami mogą podjąć pracę zarówno przy badaniach, diagnostykach i analizach w placówkach wychowawczych czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jak i w ośrodkach i gabinetach psychologicznych oraz placówkach wspierających rodziny z problemami.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia rodziny

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii rodziny poznają m.in.: zasady przeprowadzania interwencji kryzysowej w rodzinie; różne formy pracy psychoprofilaktycznej czy techniki wykorzystywane w skutecznych treningach interpersonalnych. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np.: diagnozowania problemów rodzinnych; prowadzenia terapii dzieci, młodzieży i ich rodzin; wieloaspektowego rozumienia dylematów dzieciństwa i dorastania.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: psychologii dzieci i młodzieży oraz psychologii osób dorosłych; psychoterapii i psychotraumatologii; szeroko pojętej psychologii rodziny; zaburzeniom w obrębie układu nerwowego; zagadnieniom psychologii klinicznej czy narzędziom diagnozy psychologicznej dzieci i dorosłych. Studia na psychologii rodziny pozwalają studentom zbadać problematykę dotyczącą m.in.: diagnozy środowiska wychowawczego; metod psychoedukacji; radzenia sobie ze stresem i agresją w szkole; seksualności człowieka w cyklu życia.

W programie studiów na psychologii rodziny znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Systemowe ujęcie rodziny
 • Patologie społeczne
 • Diagnoza systemu rodzinnego
 • Rozmowa kliniczna
 • Dysfunkcje i patologie w rodzinie
 • Dylematy psychologiczne w pracy z rodziną
 • Poradnictwo i psychoterapia małżeńska i rodzinna
 • Rodzina z osobą chorą i z niepełnosprawnością
 • Elementy prawa dla psychologów

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw psychotraumatologii i psychopatologii; zasad diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży; rodzajó problemów i zadań wychowawczych okresu dzieciństwa i dorastania; sposobów wspierania rodziny w pokonywaniu trudności natury emocjonalnej.

Psychologia rodziny pozwala studentom nabyć wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są do wykonywania zawodu psychologa lub psychoterapeuty w takich miejscach, jak np.: publiczne i niepubliczne jednostki ochrony zdrowia; placówki edukacyjne, rehabilitacyjne, lecznicze i resocjalizacyjne; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; poradnie zdrowia psychicznego; centra pomocy rodzinie; ośrodki adopcyjne czy ośrodki pomocy społecznej.

Absolwent psychologii rodziny może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • ośrodki badawczo-naukowe
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • ośrodki pomocy społecznej
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • poradnie, kliniki, gabinety
 • fundacje, stowarzyszenia
 • ośrodki adopcyjne, centra pomocy rodzinie
 • instytucje kultury, instytucje edukacyjne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia rodziny to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Psychologia to kierunek poświęcony poznawaniu natury człowieka. Studenci psychologii poznają mechanizmy, które rządzą psychiką ludzi i oraz ich zachowaniem. Specjaliści tej dziedziny rozumieją motywy działań człowieka w różnych sytuacjach życiowych, a także rozumieją zasady budowania prawidłowych relacji czy postrzegania rzeczywistości. Studenci przygotowują się do świadczenia profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz prowadzenia działań doradczych, motywacyjnych lub badawczych czy koordynowania pracą zespołu.

Specjaliści tej dziedziny mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w: szpitalach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień czy prywatnych gabinetach. Ponadto kompetencje psychologów cenione są także w środowiskach biznesowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej czy instytucjach oświaty. Absolwenci tego kierunku mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)