ADMINISTRACJA I FINANSE SAMORZĄDOWE

ADMINISTRACJA I FINANSE SAMORZĄDOWE

ADMINISTRACJA I FINANSE SAMORZĄDOWE

Studia w Poznaniu

administracja i finanse samorządowe

Odkryj studia administracja i finanse samorządowe w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Administracja i finanse samorządowe studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja i finanse samorządowe to propozycja kształcenia, dzięki której nauczysz się interpretować i stosować prawo odnoszące się stricte do administracji, finansów i rachunkowości. Studenci mają okazję nabyć potrzebne do pracy umiejętności związane z zarządzaniem majątkiem gminy, powiatu i samorządu województwa oraz tworzeniem budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a także budżetów zadaniowych.

W trakcie zdobywania kształcenia na studiach w zakresie administracji i finansów samorządowych będziesz uczęszczał/a na takie przedmioty jak na przykład: podatki i opłaty lokalne, fundusze UE w administracji samorządowej, postępowanie egzekucyjne w administracji, samorządowa polityka społeczna, gospodarka komunalna.

Absolwenci mają wiele możliwości rozwoju zawodowego dzięki nabywanym kwalifikacjom. Zatrudniani są na takich stanowiskach jak, chociażby: specjalista ds. przygotowywania inwestycji, kierownik ds. finansowo-administracyjnych, specjalista ds. zamówień publicznych, specjalista ds. finansów.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia ADMINISTRACJA I FINANSE SAMORZĄDOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Program studiów i przedmioty

Administracja i finanse samorządowe to ścieżka kształcenia, która umożliwia studentom poznanie m.in.: zasad interpretowania oraz stosowania prawa administracyjnego, finansowego i rachunkowego; metody realizacji zadań publicznych; sposoby podejmowania decyzji strategicznych w środowisku lokalnym i regionalnym. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np.: tworzenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetów zadaniowych; zarządzania majątkiem społeczności lokalnej; pozyskiwania źródeł finansowania inicjatyw wspierających rozwój terytoriów.

Studia na tej ścieżce kształcenia mają charakter prawno-ekonomiczny, jednak studenci zdobywają również wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do budowania strategii rozwoju gminy czy projektowania działań promocyjnych dla regionu i miejscowości. Ponadto absolwenci administracji i finansów samorządowych wyróżniają się wysoce rozwiniętym zmysłem analitycznym i organizacyjnym oraz uniwersalnymi umiejętnościami komunikacyjnymi.

W programie studiów na administracji i finansach samorządowych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Strategia rozwoju gminy i regionu
 • Rachunkowość budżetowa
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Gospodarka komunalna
 • Fundusze UE w administracji samorządowej
 • Promocja gminy i regiony
 • Samorządowa polityka społeczna
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, które wymagają znajomości m.in.: sposobów promocji i rozwoju społeczności lokalnych; zasad rachunkowości finansowej w sektorze publicznym; funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce; zasad zarządzania gospodarką komunalną.

Administracja i finanse samorządowe pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności, które w przyszłości mogą pomóc im zdobyć zatrudnienie np. na stanowisku specjalisty ds. rozwoju gminy, specjalisty ds. finansów, kierownika ds. finansowo-administracyjnych, specjalisty ds. zamówień publicznych, skarbnika gminy czy sekretarza urzędu miasta.

Absolwent administracji i finansów samorządowych może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • firmach prywatnych i państwowych
 • instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • działach marketingowych firm
 • działach rewitalizacji, rozwoju lub strategii miasta
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Administracja i finanse samorządowe to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Poznaniu

Studia na administracji pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do organizowania pracy urzędów, budowania strategii podatkowej firmy, analizowania zjawisk ekonomiczno-społecznych, interpretowania przepisów prawnych, prowadzenia efektywnej komunikacji w przestrzeni publicznej. Studenci tego kierunku zgłębiają zagadnienia charakterystyczne m.in. dla ekonomii, finansów i rachunkowości, prawa, socjologii czy zarządzania.

Absolwenci administracji są przygotowani kompleksowo do pracy zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą związać swoją karierę zawodową np. z finansami i rachunkowością, doradztwem podatkowym, obsługą administracji cyfrowej, nawiązywaniem relacji biznesowych w sektorze publicznym. Ponadto absolwenci administracji są gotowi również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)