Sprawozdawczość i rewizja finansowa

Sprawozdawczość i rewizja finansowa

Sprawozdawczość i rewizja finansowa

Studia w Poznaniu

sprawozdawczość i rewizja finansowa

Odkryj studia sprawozdawczość i rewizja finansowa w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Sprawozdawczość i rewizja finansowa studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Sprawozdawczość i rewizja finansowa to propozycja kształcenia, która odpowiada na wymagania współczesnego rynku pracy. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy o standardach sporządzania sprawozdań finansowych oraz poznanie zasad odnoszących się do publikowania wyników finansowych.

Realizowane zajęcia pozwolą Ci w szybki sposób opanować przygotowywanie sprawozdań finansowych. W trakcie realizowanych przedmiotów masz okazję poznać obowiązujące zasady przeprowadzania audytu oraz rewizji finansowej, a tym samym nauczysz się przeprowadzać rewizję finansową. Studenci uczą się także odróżnić wiarygodne informacje od kreowanych dla potrzeb zniekształcania sprawozdania finansowego.

Absolwenci studiów tego typu pracują na przykład w działach audytu i controllingu wewnętrznego, kancelariach biegłych rewidentów, w Krajowej Administracji Skarbowej, w biurze rachunkowym, w działach finansowych różnych organizacji, które sporządzają raporty finansowe, w spółkach doradczych i konsultingowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Sprawozdawczość i rewizja finansowa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Sprawozdawczość i rewizja finansowa to ścieżka kształcenia, która w szczególności może zainteresować osoby chcące zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne np. do opracowywania profesjonalnych sprawozdań finansowych, interpretowania wyników finansowych podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych czy przeprowadzania rzetelnej rewizji finansowej. Studenci szkolą się w zakresie m.in.:odróżniania wiarygodnych informacji od informacji zniekształconych ze względu na określone potrzeby sprawozdania finansowego; identyfikowania nieprawidłowości w obszarze rachunkowości jednostek gospodarczych; zarządzania finansami podmiotu.

W programie sprawozdawczości i rewizji finansowej znajdują się również przedmioty, które poświęcone są np.: zasadom dotyczącym publikowania wyników finansowych; standardom sporządzania sprawozdań finansowych; nowoczesnym narzędziom i technikom stosowanym w rachunkowości i finansach. Uczelnie w Poznaniu, które oferują tę ścieżkę kształcenia, pozwalają także studentom rozwinąć kompetencje miękkie, cenione np. w komunikacji o charakterze biznesowym, organizacji systemu finansowego czy controllingu finansowym.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad przeprowadzania audytu i controllingu wewnętrznego; sposobów analizowania i interpretowania wyników finansowych; specyfiki współczesnych rynków finansowych w Polsce i w Unii Europejskiej.

Absolwenci sprawozdawczości i rewizji finansowej mogą podjąć pracę np. w: biurach rachunkowych, działach finansowych różnych organizacji sporządzających raporty finansowe, spółkach doradczych i konsultingowych, kancelariach biegłych rewidentów czy działach audytu i controllingu. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są również cenione m.in. w Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto absolwenci sprawozdawczości i rewizji finansowej mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent ścieżki kształcenia sprawozdawczość i rewizja finansowa może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa, korporacje
  • biura maklerskie i rachunkowe
  • firmy doradztwa finansowego
  • firmy ubezpieczeniowe
  • podmioty sektora administracji publicznej
  • banki, instytucje finansowe
  • instytucje Unii Europejskiej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Sprawozdawczość i rewizja finansowa to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: bankowości, zarządzania, prawa, administracji, ekonomii, a nawet informatyki. Absolwenci finansów i rachunkowości są przygotowani do pracy np. w: korporacjach, przedsiębiorstwach, bankach, domach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych czy biurach księgowości. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą lub doradczą.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)