Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym

Studia w Poznaniu

zarządzanie przedsiębiorstwem projektowym

Odkryj studia zarządzanie przedsiębiorstwem projektowym w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym to idealna propozycja kształcenia dla osób, które chcą opanować wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W trakcie zdobywanego wykształcenia nauczysz się prowadzić negocjacje biznesowe oraz organizować i realizować przewozy krajowe i międzynarodowe. Zgłębisz prawne aspekty realizacji przewozów oraz prowadzenia przedsiębiorstwa.

W siatce zajęć znajdują się takie przedmioty jak na przykład: zarządzanie flotą, outsourcing i logistyka kontraktowa, zielona logistyka, zarządzanie finansami, prawo w transporcie, przewozy międzynarodowe.

Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach, chociażby kierowników działu transportu, kierowników działu spedycji, menedżerów flotowych. Mogą prowadzić własne przedsiębiorstwo. Pracują również w firmach doradczych, instytucjach otoczenia biznesu, organach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym to ścieżka kształcenia, która w szczególności skierowana jest do osób interesujących się m.in.: zasadami zarządzania finansami przedsiębiorstwa; organizacją funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego na arenie krajowej i międzynarodowej; zarządzaniem strategicznym. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: specyfice przewozów krajowych i międzynarodowych; prawnym aspektom realizacji przewozów i prowadzenia przedsiębiorstwa; zasadom zarządzania flotą pojazdów.

Studenci zarządzania przedsiębiorstwem transportowym szkolą się w zakresie np.: pełnienia roli lidera; zarządzania zespołem; prowadzenia profesjonalnej dokumentacji. Ponadto studia na tej ścieżce kształcenia poświęcone są również zagadnieniom dotyczącym m.in. ekologistyki, funkcjonowania ousourcingu, technik komunikacyjnych stosowanych w negocjacjach handlowych, podstaw rachunkowości czy metod zawierania umów. Uczestnicy zajęć rozwijają również swoje umiejętności językowe.

W programie studiów na zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Przewozy międzynarodowe
 • Zarządzanie flotą
 • Prawo w transporcie
 • Zielona logistyka
 • Outsourcing i logistyka kontraktowa
 • Zarządzanie finansami

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi przedsiębiorstwa transportowego; specyfiki rynku transportowego na skalę krajową i międzynarodową; prawnych, ekonomicznych i technicznych aspektów projektowania, realizowania i nadzorowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Absolwenci zarządzania przedsiębiorstwem transportowym wyróżniają się nie tylko specjalistyczną wiedzą, ale również zarządczymi zdolnościami, które niezbędne są np. do pełnienia funkcji kierowniczej. Dzięki temu osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą aplikować na takie stanowiska jak m.in.: kierownik działu transportu, kierownik działu spedycji, menedżer flotowy. Ponadto ścieżka ta przygotowuje absolwentów do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa transportowego.

Absolwent zarządzania przedsiębiorstwem transportowym może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy spedycyjne
 • centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • firmy kurierskie
 • porty lotnicze lub morskie
 • zakłady komunikacji miejskiej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • magazyny
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku logistyka.

 

Logistyka studia w Poznaniu

Studenci logistyki rozwijają cenne umiejętności oraz wiedzę w zakresie m.in.: planowania i organizowania transportu; optymalizowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych; prowadzenia efektywnej komunikacji w biznesie; prawidłowego zarządzania czasem i jakością pracy kierowców; obsługi profesjonalnych narzędzi informatycznych stosowanych powszechnie w biznesie. Osoby te są przygotowywane także do samodzielnego pełnienia funkcji kierowniczych.

Absolwenci logistyki to osoby, które wyróżniają np. analityczne, komunikacyjne, organizacyjne i często językowe kompetencje, umożliwiające tym osobom podjęcie pracy niemal w dowolnym sektorze współczesnej gospodarki. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą zatem liczyć na zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i za granicą – szczególnie odnaleźć się mogą na takich stanowiskach jak np.: spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. zakupów i magazynowania czy kierownik działu logistycznego.

Dowiedz się więcej: logistyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)