Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Studia w Poznaniu

zarządzanie łańcuchem dostaw

Odkryj studia zarządzanie łańcuchem dostaw w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Zarządzanie łańcuchem dostaw studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw to idealna propozycja kształcenia dla osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi oraz prowadzenia negocjacji biznesowych. W trakcie realizowanych zajęć zdobędziesz podstawy z rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a także z zarządzania strategicznego.

Dowiesz się, funkcjonują globalne łańcuchy dostaw i nauczysz się nimi zarządzać. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdziemy między innymi: logistykę i zarządzanie łańcuchami dostaw, zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw, zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw, rachunkowość zarządczą, globalne łańcuchy dostaw.

Absolwenci zatrudniani są w charakterze, chociażby kierownika działu logistyki, kierownika działu magazynowania, specjalisty ds. zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw, specjalisty ds. zarządzania procesowego i zarządzania ryzykiem. Możesz pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno-logistycznych, jak również w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie łańcuchem dostaw

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Program studiów i przedmioty

W programie zarządzania łańcuchem dostaw znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: podstawom rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa; technikom komunikacyjnym stosowanym w logistyce i biznesie; zasadom zarządzania strategicznego. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np.: zarządzania ludźmi, prowadzenia negocjacji biznesowych, nadzorowania procesów logistycznych.

Studia na zarządzaniu łańcuchem dostaw umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności, które niezbędne są m.in. do: pełnienia funkcji kierowniczych w dziale logistycznym; zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw; prowadzenia profesjonalnej dokumentacji finansowej. Ta ścieżka kształcenia poświęcona jest także zagadnieniom związanym np. z: optymalizacją procesów logistycznych; ryzykiem funkcjonowania łańcuchów dostaw; globalnymi łańcuchami dostaw.

W programie studiów na zarządzaniu łańcuchem dostaw znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Globalne łańcuchy dostaw
 • Zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw
 • Rachunkowość zarządcza

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: prawnych, technicznych i ekonomicznych aspektów zarządzania łańcuchami dostaw; specyfiki handlu międzynarodowego; zasad rachunkowości zarządczej w logistyce.

Zarządzanie łańcuchem dostaw przygotowuje absolwentów do pracy np. na stanowisku kierownika działu logistyki, kierownika działu magazynowania, specjalisty ds. zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw czy specjalisty ds. zarządzania procesowego i zarządzania ryzykiem. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Kompetencje logistyków po tej ścieżce cenione są zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Absolwent zarządzania łańcuchem dostaw może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy spedycyjne
 • centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • firmy kurierskie
 • porty lotnicze lub morskie
 • zakłady komunikacji miejskiej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • magazyny
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie łańcuchem dostaw to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku logistyka.

 

Logistyka studia w Poznaniu

Studenci logistyki zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do projektowania, zarządzania i nadzorowania procesów logistycznych, prowadzenia komunikacji w biznesie, tworzenia profesjonalnej dokumentacji finansowej czy koordynowania pracą działów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych, transportowych czy handlowych. Studia na tym kierunku pozwalają rozwinąć kompetencje w zakresie m.in.: zarządzania, informatyki, towaroznawstwa, ekonomii czy prawa i administracji.

Osoby, które ukończyły logistykę, mogą aplikować na stanowiska np. kierownicze, doradcze, analityczne, eksperckie lub organizacyjne. Kompetencje logistyków cenione są także m.in. w organach odpowiedzialnych za organizację controllingu czy w centrach logistycznych. Absolwenci logistyki są także kompleksowo przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: logistyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)