Administracja w biznesie

Administracja w biznesie

Administracja w biznesie

Studia w Poznaniu

administracja w biznesie

Odkryj studia administracja w biznesie w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Administracja w biznesie studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Propozycja kształcenia, którą jest administracja w biznesie, umożliwia nabycie potrzebnych do pracy kwalifikacji związanych na przykład z zarządzaniem zasobami ludzkimi, przedsiębiorstwami prywatnymi i publicznymi. Dzięki zdobywanym kompetencjom absolwenci pewnym krokiem wkraczają na ścieżkę kariery biznesowej, bardzo często zajmują przy tym stanowiska kierownicze i specjalistyczne.

Program kształcenia opracowywany jest w interdyscyplinarny sposób. W trakcie zdobywanego wykształcenia studenci uczą się zarządzać działami finansowymi, księgowością oraz marketingiem. Nabywają także wiedzę z zakresu prawa, administracji, finansów i rachunkowości. Nauczysz się także przygotowywać umowę cywilną oraz prowadzić dokumentację przedsiębiorstwa.

Absolwenci studiów w zakresie administracji w biznesie zatrudniani są na przykład na stanowiskach urzędników, administracyjnych pracowników przedsiębiorstwa, referentów, pracowników działu personalnego. Pracują również w biurach rachunkowych, biurach podatkowych, kancelariach, organizacjach pozarządowych, firmach prywatnych.

Komentarze (0)