Prawo w biznesie i administracji

Prawo w biznesie i administracji

Prawo w biznesie i administracji

Studia w Warszawie

prawo w biznesie i administracji

Odkryj studia prawo w biznesie i administracji w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Prawo w biznesie i administracji studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci prawa w biznesie i administracji poznają szczegółowo m.in.: najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej i organizacji pracy jednostek administracji publicznej lub prywatnej.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które poświęcone są np.: czynnikom kształtującym zjawiska społeczno-gospodarcze; elementom postępowania cywilnego; powszechnym problemom, z którymi mierzą się przedsiębiorcy na polskim i międzynarodowym rynku pracy; finansom i rachunkowości; specyfice obrotu gospodarczego; funkcjonowaniu spółek.

Absolwenci prawa w biznesie i administracji mogą podjąć nie tylko w państwowych urzędach, ale również m.in. w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są przygotowane do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Prawo w biznesie i administracji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci prawa w biznesie i administracji zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie m.in. prawa administracyjnego i gospodarczego, a także uczą się tego, w jaki sposób wykorzystywać ją w praktyce. W trakcie zajęć uczestnicy przygotowują najważniejsze dokumenty, które niezbędne są np. do przeprowadzania postępowania administracyjnego lub cywilnego.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia nawiązują i utrzymują profesjonalne relacje biznesowe z przedsiębiorstwami oraz umiejętnie zarządzają działalnością różnych podmiotów gospodarczych. Dzięki nauce osoby, które ukończyły studia na prawie w biznesie i administracji, znają sposoby organizacji oraz strukturę zadań organów administracji publicznej.

W programie studiów na prawie w biznesie i administracji znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Prawo kontraktowe w obrocie gospodarczym
 • Prawo spółek
 • Elementy postępowania cywilnego
 • Zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym
 • Podstawy prawa podatkowego
 • Elementy prawa finansowego

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: funkcjonowania obrotu gospodarczego; poszczególnych etapów postępowania cywilnego lub administracyjnego; przepisów prawa podatkowego i finansowego.

Absolwenci prawa w biznesie i administracji wyróżniają się znajomością specjalistycznych zagadnień poświęconych m.in. zjawiskom gospodarczym; finansom i rachunkowości; organizacji pracy urzędów państwowych i organizacji samorządowych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są przygotowane np. do: prowadzenia działań doradczych, kierowniczych, organizacyjnych, analitycznych, marketingowych czy komunikacyjnych.

Absolwent prawa w biznesie i administracji może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • urzędach administracji rządowej gospodarczej
 • urzędach organów administracji samorządowej
 • przedsiębiorstwach
 • spółkach i organizacjach pozarządowych
 • izbach gospodarczych
 • związkach przedsiebiorców
 • instytucjach finansowych
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Prawo w biznesie i administracji to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Administracja ściśle związana jest m.in. z: naukami prawnymi i społecznymi, administracją publiczną, zarządzaniem, ekonomią czy finansami publicznymi – studenci poznają strukturę polskiego i europejskiego systemu instytucjonalnego oraz rozwijają swoje kompetencje miękkie. Absolwenci administracji odnajdą się na stanowiskach np.: urzędniczych, doradczych, eksperckich czy kierowniczych. Ponadto absolwenci tego kierunku mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci administracji oferowanej przez uczelnie w Warszawie wyróżniają się umiejętnościami z zakresu m.in.: komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej; współpracy zespołowej; koordynowania i rozliczania projektów. Specjaliści tej dziedziny mogą podjąć pracę np. w: ministerstwach, centralnych urzędach państwowych czy korporacjach międzynarodowych. Ponadto są oni przygotowani do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)