Programowanie gier

Studia w Warszawie

programowanie gier

Odkryj programowanie gier w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Programowanie gier studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci programowania gier szkolą się w zakresie m.in.: tworzenia autorskich gier komputerowych w oparciu o techniki animacji świata 2D lub 3D. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi, uczestnicy zajęć poznają np. środowiska webowe oraz mobilne, a także specyfikę technologii gier VR/AR/MR.

Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są do pełnienia funkcji np.front-end developera, back-end developera, programisty czy specjalisty w helpdesku IT. Absolwenci programowania gier mogą także liczyć na rozpoczęcie własnej działalności w zakresie tworzenia gier komputerowych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Programowanie gier

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci programowania gier mają szansę poznać m.in.: sposoby tworzenia scen oraz animacji w grach komputerowych; zasady tworzenia logiki i poziomów gry; specyfikę gier VR/AR/MR. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np. obsługi zdarzeń w środowisku Unity czy opracowywania projektów graficznych i funkcjonalnych gry komputerowej. Ponadto studia na tej ścieżce kształcenia pomagają studentom zdobyć umiejętności w zakresie obsługi kamery w celu nagrywania filmów z wnętrza wirtualnych doświadczeń.

Studia na programowaniu gier pozwalają również studentom zdobyć wiedzę na temat np.: algorytmów i struktur danych; architektury komputerów; sposobu działania systemów operacyjnych i sieci komputerowych; zastosowania i ochrony baz danych; technik przetwarzania danych multimedialnych; zasad zarządzania projektami informatycznymi czy metod projektowania systemów informatycznych lub programowania gier mobilnych.

W programie studiów na programowaniu gier znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Wprowadzenie do tworzenia gier
 • Pracownia projektowa
 • Animacje świata 2D i 3D
 • Gry w środowiskach webowych i mobilnych
 • Gry VR/AR/MR

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad tworzenia gier komputerowych, mobilnych i internetowych; podstaw opracowywania projektów graficznych i funkcjonalnych gier komputerowych.

Absolwenci programowania gier mogą odnaleźć się np. w firmach lub zespołach programistycznych, produkujących oryginalne gry komputerowe, internetowe lub mobilne. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są także przygotowane do prowadzenia własnej działalności w zakresie np. projektowania gier lub testowania ich.

Absolwent programowania gier może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy projektujące strony internetowe
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • instytucje edukacyjne
 • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Programowanie gier to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Warszawie

Informatyka to kierunek studiów, który przygotowuje uczestników zajęć m.in. do: tworzenia, przekształcania i przekazywania danych; zabezpieczania i ochrony informacji w systemach komputerowych i teleinformatycznych czy projektowania aplikacji użytkowych. W programie informatyki przewidywane są przedmioty poświęcone m.in.: systemom i sieciom komputerowym, bazom danych, grafice komputerowej, inżynierii oprogramowania czy sztucznej inteligencji.

Absolwenci informatyki mogą liczyć na stabilne zatrudnienie np. w: firmach wytwarzających oprogramowanie; ośrodkach badawczych; przedsiębiorstwach i instytucjach eksploatujących sieci i systemy komputerowe. Ponadto osoby, które ukończyły informatykę, cenione są np. w nowoczesnych przedsiębiorstwach, środowisku edukacyjnym oraz w jednostkach administracji publicznej lub prywatnej. Uczelnie w Warszawie przygotowują także studentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)