Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Studia w Łodzi

wymiar sprawiedliwości

 

Odkryj studia wymiar sprawiedliwości w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Wymiar sprawiedliwości studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Wymiar sprawiedliwości jest to propozycja kształcenia dla osób interesujących się między innymi postępowaniami egzekucyjnymi, kontrolą państwa, a także szeroko pojętym sądownictwem. Studia te dostarczą szerokiej wiedzy z zakresu prawa, umiejętności praktycznych i zapoznają z tym, jak wygląda praca sędziów, radców prawnych czy prawników.

Program studiów realizowany przez wykładowców-praktyków co umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do pracy na przykład na stanowisku sędziego czy prokuratora. Studia przygotowują między innymi do interpretacji przepisów prawa, a także umiejętności stosowania prawa w praktyce.

Student ma możliwość uczestniczenia w kursach przygotowujących go egzaminów aplikacyjnych. Absolwent może przystąpić do egzaminów na wybraną przez siebie aplikację prawniczą i rozpocząć pracę zawodową na przykład z zakresu postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych, prawa karnego wykonawczego czy prawa o ruchu drogowym.

 

Komentarze (0)