Prawo - Łódź

Prawo - Łódź

Prawo - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

prawo

Odkryj kierunek prawo w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Prawo w Łodzi to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć na Uniwersytecie Łódzkim oraz kilku niepublicznych szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym lub online.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Łódzki oferuje 300 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4540 zł do 5880 zł za pierwszy rok studiów.

 

Program nauczania na kierunku prawo będzie oscylował wokół nauk prawnych, społecznych i administracyjnych. Studenci poznają rożne dziedziny prawa, w tym praco cywilne, karne czy prawo pracy. Ponadto nauczą się udzielania porad prawnych oraz poznają zasady postępowania administracyjnego. Studia przewidują realizacje symulacji rozpraw sądowych, dzięki którym studenci rozwiną swoje kwalifikacje zawodowe.

Po ukończeniu studiów, absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikację m. in. adwokacką, radcowską, notarialną czy sędziowską, po których zdobędą kwalifikacje do wykonywania zawodu prokuratora, sędziego, adwokata, notariusza oraz radcy prawnego. Co więcej, mogą związać swoją przyszłość z jednostkami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz z organami UE.

 

czytaj dalej wszystko o Prawo - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku prawo

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku prawo

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Jakie wymagania na kierunek Prawo w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Prawo w Łodzi? Należy wiedzieć, że dostać się na studia prawnicze to wyczyn niełatwy, dlatego trzeba pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w obowiązującym konkursie świadectw.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

 

Wymagania na Prawo w Łodzi to dość wysoko postawiona poprzeczka, gdyż studia prawnicze należą do wymagających. Zanim aplikujesz, zapoznaj się z wyganiami na uczelniach w Łodzi.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO ŁÓDŹ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

PRAWO ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Prawo w Łodzi?

 

 

 

Kiedy współcześnie pomyślimy sobie o zawodach, które przynoszą największe korzyści, bez wątpienia w ścisłej czołówce pojawi się zawód prawnika. Jest tak ponieważ po ukończeniu długich i wymagających studiów, czeka na absolwenta kariera zawodowa związana z sądownictwem i ustanawianiem prawa. By jednak dotrzeć do tej satysfakcjonującej kariery, należy podjąć studia na kierunku prawo.

Łódź jest jednym z tych miejsc, które oferują kandydatom na studia jedne z lepszych placówek oświatowych w Polsce. To właśnie w Łodzi kształcą się najlepsi prawnicy, sędziowie lub radcy prawni. Ponadto, tylko w Łodzi można studiować w budynku przypominającym paragraf – tak często cytowany w późniejszej drodze zawodowej. Dla kogo są te studia i co należy zrobić, by się na nie dostać? Czy to prawda, że są jednymi z najcięższych studiów, jakie można sobie wybrać? Z czym łączy się kariera prawnika?

Na większość tych pytań odnajdziesz odpowiedź w tym artykule, lecz warto byś pomyślał sobie o swoich predyspozycjach i zainteresowaniach, jeśli masz w zamiarze pójść na te studia. Już we wstępie trzeba powiedzieć, że nie będzie łatwo, a ogrom wiedzy jaki trzeba będzie przyswoić jest porównywalny z tym na studiach lekarskich. Nie należy się jednak zrażać, gdyż późniejsza droga zawodowa może przynosić bardzo duże korzyści.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student na kierunku prawo dowie się jakie zachodzą relacje między systemem prawa a innymi systemami społecznymi. Pozna funkcje systemu prawnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych, a także posiądzie wiedzę o ustroju strukturach i funkcjonowaniu państwa.

Będzie wiedział, jak kształtowało się prawo w procesie ewolucji systemu. Pochyli się nad systemem prawa polskiego a także jego norm, zasad oraz instytucji. W trakcie kształcenia nauczy się wyróżniać system prawa polskiego na tle systemów prawnych innych państw. Profesorowie przekażą mu, jakie są podstawowe metody uzyskiwania danych, a także jakie są profesjonalne narzędzia dla zdobywania informacji prawniczych.

 

Umiejętności

Dzięki kształceniu na kierunku prawo, student tego kierunku będzie potrafił przeanalizować system prawa polskiego na tle innych systemów, a także będzie potrafił wyjaśnić procesy tworzenia prawa i jego stosowania. Ponadto, dowie się czym jest zjawisko naruszania prawa, a także jak wyegzekwować konsekwencje z nim związane.

Dogłębna analiza wielu tekstów źródłowych, jak również sytuacji na salach sądowych, nauczy studenta interpretować i ustalać przebieg rozstrzygnięcia problemu prawnego. Studia nauczą go jak formułować i prezentować problemy badawcze oraz zajmować stanowisko w odniesieniu do bieżącej polityki.

 

Kompetencje społeczne

Student tego kierunku będzie znał powszechnie panujące prawo, a świadomość zmienności norm prawnych wzbudzi w nim potrzebę ciągłego uczenia. Doskonale poradzi sobie on w pracy w grupie oraz jako jednostka. Student prawa będzie wiedział czym jest etyka zawodowa, a w trakcie swojej kariery prawniczej będzie jej przestrzegał.

Studia przygotują go do pełnienia funkcji publicznej z należytym szacunkiem i tolerancją dla innych osób. Będzie zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką został obarczony wybierając taką drogę kształcenia. Nie zrazi go to jednak do pracy na rzecz człowieka i jego praw.

 

 

Program studiów i przedmioty

 

Program studiów prawniczych na łódzkich uczelniach jest jednocześnie różnorodny, jak i kierunkowy. Co to oznacza? Że studiując ten kierunek przyszły absolwent będzie wiedział nie tylko jak zastosować poznany kodeks karny, artykuły i paragrafy, ale także dowie się, jak występować publicznie, jak mówić by go słuchano, a nawet jakich sztuczek psychologicznych użyć, by potencjalny złoczyńca mógł mu zaufać.

Wszystko to znajdzie się w programie studiów na kierunku prawo w Łodzi. Student prawa dowie się także, jak wyglądało prawo w Polsce i na świecie na przestrzeni lat, jakie są struktury wprowadzające ład i porządek oraz czym jest prawo samo w sobie. Ponadto, niezwykle ciekawe praktyki studenckie w sądach rejonowych pozwolą poczuć się w roli adwokata, prokuratora lub sędziego, a wydawane wyroki będą mogły wybrzmieć w uszach studentów.

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Najważniejsze jest, by przyszły student tego kierunku potrafił szybko zdobywać wiedzę i zapamiętywać naprawdę najmniejsze szczegóły kodeksu karnego, paragrafów i artykułów. Dobra pamięć jest na tym kierunku decydująca. Ponadto dobrze jest, by kandydat na te studia znał się na obowiązujących przepisach, polityce i ustroju w państwie.

Bowiem wszelkie te czynniki będą poruszane i rozszerzane na przyszłych studiach dając gwarancję wszechstronnej wiedzy, jaką student nabędzie na kierunku prawo. Przyszły kandydat na te studia powinien lubić się uczyć i orientować się w takich przedmiotach jak historia czy wiedza o społeczeństwie. Należy nadmienić, że prawo to kierunek humanistyczny, przez co zdobyta już wiedza w liceum może wspomóc kształcenie na studiach.

Kolejną bardzo ważną cechą jest obowiązkowość. Młody człowiek, chcący zostać prawnikiem ma bardzo wiele obowiązków, przez co w jego życiu może zacząć panować chaos. W takim wypadku, sumienność w prowadzeniu notatek i kalendarza jest niezbędna. Przyszły student prawa powinien interesować się tematami związanymi z sądownictwem, a także lubić oglądać filmy i seriale związane z tym zagadnieniem. Pomoże to w nabraniu pewnych cech i zachowań, pomocnych w późniejszej pracy.

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Łodzi?

Studia na kierunku Prawo w Łodzi trwają 5 lat (studia jednolite magiterskie).

Studia prawnicze są prowadzone wyłącznie w trybie jednolitym – nie inaczej odbywa się to na wydziale prawa Uniwersytetu Łódzkiego jak również na innych uczelniach w Łodzi.

Niezależnie od tego, czy zamierzasz studiować w trybie stacjonarnym, czy niestacjonarnym - nauka na studiach prawniczych będzie składała się z dziesięciu semestrów. Pięcioletnie specjalistyczne studia zostaną zwieńczone uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra prawa.

Gdzie studiować na kierunku prawo w Łodzi?

 

Prawo studia w Łodzi - uczelnie:

 • Uniwersytet Łódzki,
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

1. Uczelnie publiczne

Uniwersytet Łódzki

Prawo na Uniwersytecie Łódzkim jest realizowane na Wydziale Prawa i Administracji. Studia są prowadzone w systemie jednolitym – trwają 5 lat i zakończone są tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • Stacjonarne (studia bezpłatne limit miejsc 300 osób)
 • Niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4700 zł)

 

Studia na kierunku prawo to doskonały wybór dla osób, które nie boją się wyzwań i potrafią pracować warunkach stresowych. Studia te przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

Uczęszczając na zajęcia z prawa, student będzie potrafił obserwować i interpretować zjawiska społeczne, a także analizować je w kontekście innych obszarów działalności prawnej. Ukończone studia prawnicze to wiele możliwości spełnienia zawodowego. Absolwent prawa może się ubiegać o aplikacje: ogólną, adwokacką, radcowską, notarialną, albo podjąć pracę w:

 

 • administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organach Unii Europejskiej.

 

Wykwalifikowana kadra profesorów wyjaśni swoim studentom zawiłości prawne, paragrafy i kodeksy. Wspólnie, studenci zastanowią się nad przebiegiem spraw karnych, cywilnych czy rodzinnych. Ten prestiżowy kierunek, może być świetną przygodą, dającą w przyszłości wiele satysfakcji i szacunku społecznego.

 

Dowiedz się więcej

 

 

2. Uczelnie niepubliczne

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi można studiować prawo na studiach jednolitych, trwających 5 lat. Po ich ukończeniu, student może uzyskać tytuł magistra.

Ceny za pierwszy rok studiów (rok akademicki 2021/2022):

 

 • Stacjonarne – 5880 zł
 • Niestacjonarne – 5280 zł

 

Studia na kierunku prawo w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, są skierowane dla tych kandydatów, którzy chcą nauczyć się organizować zaplecze prawne. Biorąc czynny udział w symulacjach rozpraw sądowych, student może dosłownie „wczuć się w rolę” i zdecydować, na jaką aplikację powinien udać się w przyszłości i co jest bliższe jego sercu.

Zawodu i rzemiosła na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, można się także nauczyć w trakcie zajęć warsztatowych, a wykwalifikowana kadra profesorska, pomoże oraz objaśni niezbędne zagadnienia z dziedziny prawa.

Wszystko po to, by przyszły absolwent miał bardzo dobre zaplecze, bogatą i pełną umiejętności bazę, którą zamieni później na wymarzoną pracę w sądzie lub w biurach doradczych. Po kierunku prawo absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 

 • sądach
 • prokuraturach
 • kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych
 • biurach organów kontroli państwowej
 • Policji (w tym w laboratoriach kryminalistycznych Policji)
 • administracji rządowej i samorządowej
 • urzędach skarbowych i celnych oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • więziennictwie
 • jako doradca podatkowy, syndyk, referendarz, mediator
 • przedsiębiorstwach publicznych oraz prywatnych
 • organizacjach międzynarodowych i instytucjach oraz organach Unii Europejskiej

 

 

Dowiedz się więcej

 

 

Społeczna Akademia Nauk

W Społecznej Akademii Nauk można studiować kierunek prawo na jednolitych – pięcioletnich. Absolwent, po zakończeniu studiów może uzyskać tytuł magistra.

 

Ceny za pierwszy rok studiów (rok akademicki 2021/2022):

 • Stacjonarne – od 5260 zł
 • Niestacjonarne – od 4540 zł

 

Studia na kierunku prawo to propozycja dla osób, które swoją przyszłą karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji publicznej. Ideą, która przyświeca temu kierunkowi w Społecznej Akademii Nauk, jest takie ukształtowanie studenta, by potrafił sam interpretować przepisy prawa, a także posługiwać się nimi w życiu codziennym i zawodowym.

Student pozna, jak w praktyce wygląda praca prawników, sędziów i radców prawnych, mając z nimi bezpośredni kontakt od pierwszych dni na studiach. Uczelni przygotowała dwa kierunki kształcenia:

 • Prawo w biznesie
 • Wymiar sprawiedliwości.

 

Obie te ścieżki kształcenia zawierają w sobie niezbędne informacje i pomoce, by przyszły absolwent prawa mógł samodzielnie pracować w wybranym przez siebie obszarze. Wykwalifikowana kadra wykładowców, duży nacisk kładzie na zajęcia praktyczne, umożliwiającą już w czasie studiów zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętność właściwej interpretacji przepisów oraz poznanie wymarzonego zawodu w każdym jego aspekcie.

Absolwent kierunku Prawo będzie przygotowany do:

 • ubiegania się o każdą z aplikacji prawniczych – adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, legislacyjną;
 • udzielania pomocy prawnej i świadczenia obsługi prawnej w tych zawodach prawniczych, które nie wymagają posiadania ukończonej aplikacji prawniczej;
 • prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

 

 

Dowiedz się więcej

 

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

W Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, można studiować kierunek kosmetologia, na studiach jednolitych – trwających 5 lat i zakończonych tytułem magistra.

Ceny za pierwszy rok studiów (rok akademicki 2021/2022):

 • Stacjonarne – 5400 zł
 • Niestacjonarne – 4800 zł

 

Studiując w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, student otrzyma wszechstronną wiedzę do wykonywania zawodu prawnika. Student, nauczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa oraz pozna mechanizmy i sposoby tworzenia przepisów.

W trakcie kształcenia, zrozumie teksty prawnicze, a także będzie posługiwał się regułami logicznego myślenia i interpretowania przepisów. Uczelnia przygotowała dla swoich studentów, trzy ścieżki kształcenia, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i podwyższenie kwalifikacji w wąskich obszarach prawa:

 • Prawo medyczne
 • Prawo sądowe
 • Prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowego

 

Zajęcia na tym kierunku, prowadzone są przez wykładowców akademickich, jak również przez praktyków-specjalistów w swoich dziedzinach. Nowoczesne formy kształcenia pozwalają podejść do kierunku w sposób nowatorski i niekonwencjonalny, ułatwiając tym samym naukę samym zainteresowanym.

Absolwent po prawie, z powodzeniem powinien znaleźć pracę w sądzie, prokuraturze, kancelariach adwokackich lub notarialnych. Po studiach prawniczych, można zostać także radcą prawnym, a możliwości i przyszła kariera zależą tylko od umiejętności i przygotowania studenta.

 

 

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Łodzi?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Łodzi?

Proces rekrutacji

Rekrutacja na studia prawnicze jest podobna do rekrutacji na inne kierunki. Oznacza to, że pierwszym krokiem jaki należy poczynić jest rejestracja kandydata na stronie internetowej wybranej uczelni, a także uiścić opłatę rekrutacyjną.

Nie bez znaczenia jest tutaj czas, w jakim należy złożyć określony przez uczelnię dokumenty. Niedopełnienie terminowości się składaniu dokumentów, może kosztować kandydata wykreślenie z listy studentów.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Ponieważ prawo jest kierunkiem humanistycznym, najczęstszymi przedmiotami branymi pod uwagę są: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny lub geografia. Dobrze jest, by kandydat na studia prawnicze zdawał te przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Jednak, aby nabrać pewności w wyborze przedmiotów jakie należy zdawać na maturze, zalecamy sprawdzenie tej informacji na stronie internetowej wybranej szkoły wyższej. Nie bez znaczenia jest także udziału w olimpiadzie przedmiotowej, która zagwarantuje laureatowi bądź finaliście upragnione miejsce na liście studentów.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia składają wymagane dokumenty w formie papierowej w terminie wynikającym z terminarza rekrutacji:

 

 • formularz ankiety osobowej - wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata - ankieta jest możliwa do pobrania odrębnie z każdego kierunku, na który zapisał się kandydat - należy zwrócić uwagę na nazwę kierunku (formularz ankiety osobowej znajduje się na koncie kandydata w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" przy danym kierunku -> "Dokumenty i dalsze kroki")
 • zdjęcie w formie papierowej - spełniające wymogi określone dla zdjęć do dowodów osobistych;
 • oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości lub oryginał i kserokopia odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez OKE (oryginał/odpis wydany przez OKE zostanie po poświadczeniu zwrócony kandydatowi);

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Łodzi?

Zapewne większość kandydatów na studia zadaję sobie pytanie „jaką pracę będę mieć po studiach na tym kierunku”? W tym przypadku odpowiedź jest nieoczywista. Wszystko bowiem zależy od zaangażowania i umiejętności studenta, a także nabytej wiedzy w trakcie kształcenia.

Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie w tym miejscu, że najprawdopodobniej po studiach prawniczych można pracować w sądzie. Ważne jest jednak, jaką rolę będzie się pełniło i w jakim kierunku student podejmie dalsze kształcenie. Do wyboru jest bowiem kilka specjalizacji, które w dalszym toku nauczania pomogą określić pełnioną wkrótce rolę.

Po prawie można przecież być nie tylko prawnikiem, ale także sędzią, radcą prawnym czy choćby kuratorem sądowym. Wszystko zależy od preferencji studenta, jego zainteresowań i zaangażowania.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawo

Jest wiele miejsc, w których przyszły absolwent prawa może ubiegać się o pracę. Oczywistym wyborem jest sąd, ale nie jest to jedyna placówka, w której można pracować po tych studiach. Kolejnym miejscem, gdzie można się realizować są prywatne firmy, którym coraz częściej zależy na posiadaniu w swoich szeregach wykwalifikowanych specjalistów właśnie po kierunku prawniczym.

Dlaczego? Ponieważ coraz częściej to właśnie prawnicy wymyślają, redagują i ustanawiają prawa wewnętrzne dużych firm, a także w razie potrzeby chronią interesy swoich pracodawców i ich pracowników. Dobrym pomysłem będzie ubieganie się o pracę w działach HR, ponieważ te studia przygotowują słuchacza do pracy na poziomie interdyscyplinarnym – oznacza to, że absolwent prawa poradzi sobie w szeroko rozumianej pracy z ludźmi.

Ponadto, należy stwierdzić, że w naszym kraju bardzo popularne jest „pójście w politykę”, właśnie po kierunkach związanych z prawem. dzieje się tak, ponieważ studia te rozwijają wiedzę na temat historii i polityki na przestrzeni lat i dziejów.

 

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 

Ścieżki kariery
adwokat sędzia
radca prawny prokurator
notariusz komornik
syndyk referendarz
rzecznik patentowy doradca podatkowy
ekspert dyplomata
urzędnik biznesmen
dyrektor firmy referendarz

 

 

Czy warto iść na studia na kierunku prawo w Łodzi?

Czy warto iść na studia na kierunku prawo w Łodzi?

Współcześnie każdemu maturzyście towarzyszą nie lada dylematy. Towarzyszą mu nie tylko pytania o to, jakie przedmioty i na jakim poziomie zdawać na maturze, lecz także te związane z wyborem dalszej ścieżki.

W głowie każdego młodego człowieka kłębią się bowiem następujące pytania – czy warto iść na studia lub czy może od razu warto zadbać o rozwój kariery zawodowej. Każdemu temu wyborowi również towarzyszy społeczna presja, ponieważ wciąż pokutuje przekonanie, że studia powinny być naturalną drogą rozwoju każdego młodego człowieka.

 

 

Oczywiście kontynuacja nauki na szczeblu wyższym jest dobrym wyborem dla tych osób, które wiedzą, że dzięki studiom ich wykształcenie będzie mogło przekuć się w stabilne zatrudnienie. Warto podkreślić, że nie zawsze tak musi być.

Czasami pójście na studia ze względu na to, że „tak wypada” może przysporzyć nam wyłącznie problemów i zniechęcić do dalszego dbania o intelektualny rozwój.

 

 

Na studia warto iść wyłącznie wtedy, jeżeli ma się wyraźnie sprecyzowane oczekiwania wobec kształcenia wyższego. Studia na kierunku prawo tym bardziej powinny być wybierane przez osoby zdecydowane i wiedzące, czego chcą.

 

 

Co warto wiedzieć

 

To profil kształcenia dzięki, któremu zdobędziesz wykształcenie, a drzwi do zawodowego rozwoju będą zawsze otwarte. Jeżeli towarzyszy ci jednak dylemat i rozważasz wybór kierunku studiów takiego jak prawo, to musisz pamiętać o kilku podstawowych kwestiach.

 

Po pierwsze – studia prawnicze powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby o otwartym umyśle, którym nieobce jest przyswajanie rozległych partii materiału teoretycznego.

 

Po drugie – jeśli wybierasz studia na kierunku prawo, musisz pamiętać, że powinieneś być pasjonatem historii, który dysponuje rozległą wiedzą z zakresu innych wybranych przedmiotów humanistycznych, bo szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych, na studia bezpłatne, mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich.

Co dadzą ci studia na kierunku prawo w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która przyciągać będzie wielu absolwentów szkół średnich. Nie od dziś wiadomo, że studia prawnicze cieszą się wśród maturzystów ogromną popularnością od wielu dekad. To wciąż żywe i niegasnące zainteresowanie pokazuje, że to ten profil kształcenia, z którym maturzyści wiążą największe nadzieje.

 

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru studiów warto wykonać jednak zimną kalkulację zalet danego kierunku, by przekonać się, czy spełnia on wszelkie nasze oczekiwania.

 

 

Dlaczego warto wybrać studia prawnicze

 

Studia w Łodzi na kierunku prawo mogą jawić się jako atrakcyjny wybór przede wszystkim dlatego, że ten profil ma charakter renomowany i cieszy się dużym szacunkiem społecznym. Twój wybór edukacji na szczeblu wyższym nie powinien być podyktowany wyłącznie tymi dwoma czynnikami. Studia prawnicze są atrakcyjne pod wieloma innymi względami.

 

 

►►

Kierunki studiów takie jak prawo gwarantują ci przede wszystkim rozległą wiedzę i umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów, dyrektyw i norm prawnych. Będziesz tę wiedzę wykorzystywać podczas codziennych aktywności zawodowych, lecz może być pewien, że lata wytężonej nauki będziesz mógł także wykorzystywać w życiu prywatnym. Rzeczywistość od razu staje się łatwiejsza, kiedy w sytuacjach konfliktowych wiesz, po której stronie stoi prawo.

 

 

Studia na kierunku prawo dadzą ci także szereg kompetencji społecznych, o czym nie wspomina się dość często. Musisz wziąć pod uwagę, że jeśli wybierzesz ten profil kształcenia, to czeka cię przede wszystkim praca z ludźmi, którzy z prawem od strony teoretycznej mają niewiele wspólnego. Będziesz musiał zatem wykazywać się niemałą cierpliwością podczas przeprowadzania ich przez zawiłe meandry chociażby żargonu prawniczego.

 

 

Czy absolwneci prawa są atrakcyjni na rynku pracy

 

Warto podkreślić także, że jeśli wybierzesz i ukończysz studia prawnicze w Łodzi, to nie będziesz musiał się martwić o swoje przyszłe zatrudnienie. Absolwenci prawa mogą rozwijać się na wielu płaszczyznach, zarówno w sektorze publicznym, jak i w prywatnych kancelariach, biurach, czy przedsiębiorstwach, gdzie nieustannie potrzebne jest czujne oko prawników.

 

 

Dla kogo studia prawinicze

 

Na koniec trzeba również wspomnieć o tym, że kierunki studiów takie jak prawo powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby, które czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Jeżeli nie odnajdujesz go w sobie, to nauka obszernych partii materiału teoretycznego pobudzi w tobie wyłącznie frustrację.

 

Jeśli studia prawnicze wybierzesz jednak ze względu na chęć niesienia pomocy innym, to możesz mieć pewność, że pielęgnować będziesz podczas wszystkich lat kształcenia wrażliwość na ludzkie cierpienie, empatię, otwartość oraz tolerancję.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku prawo w Łodzi?

Czego nie dadzą ci studia na kierunku prawo w Łodzi?

 

Czy prawo jest  idealnym kierunkiem studiów

 

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o tym, jaki kierunek studiów wybrać, musisz uświadomić sobie nie tylko jego zalety, lecz także wady, które związane będą z twoim przyszłym zatrudnieniem. Na początku należałoby obalić mit kierunków idealnych.

 

W praktyce oznacza to, że na aktualnym rynku akademickim nie znajdziesz takiej propozycji, która spełni wszystkie twoje wymagania. Nie ma bowiem kierunków studiów, które łączą w sobie treści humanistyczne, ścisłe oraz te związane z zarządzaniem. Dlatego twojej decyzja powinna być podjęta w oparciu o rzetelne analizy własnych oczekiwań.

 

 

Czy łatwa praca po studiach

 

Studia prawnicze, mimo że cieszą się tak żywym zainteresowaniem, również mogą być rozczarowujące dla osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, jak wygląda specyfika pracy prawnika.

Przede wszystkim musisz pamiętać o tym, że twój żywy rozwój intelektualny nie powinien zakończyć się wraz z otrzymaniem tytułu magistra.

Oznacza to, że studia na kierunku prawo nie zagwarantują ci kompletnego wykształcenia. O swoją wiedzę i umiejętności będziesz musiał dbać podczas trwania całej kariery zawodowej, ponieważ dyrektywy i normy prawne zmieniają się nieustannie.

 

Pamiętaj podczas wyboru studiów, że sam tytuł magistra prawa nie sprawi, że będziesz mógł obejmować stanowiska adwokata, radcy prawnego czy sędziego.

 

Dodatkowo musisz mieć świadomość, że studia prawnicze nie zagwarantują ci wyłącznie jednej możliwej ścieżki zawodowego rozwoju. W dużej mierze zależeć będzie ona od aplikacji, którą ukończysz. Aplikacja nie ma obligatoryjnego charakteru, znacznie ułatwi jednak twój zawodowy start, ponieważ twoje wykształcenie zostanie wyprofilowane w zależności od tego, co wybierzesz. Możesz kształcić się bowiem na m.in. sędziego, prokuratora, czy radcę prawnego. 

 

Jeżeli zdecydujesz się na wykonywanie odpowiedzialnego zawodu prawnika, to musisz mieć świadomość, że twoja praca należeć będzie do wyjątkowo dynamicznych. Jeśli marzysz zatem o spokojnym i harmonijnym zatrudnieniu, to musisz porzucić plany kształcenia się na studiach prawniczych. Pamiętaj o tym podczas wyboru ścieżki nauki na szczeblu wyższym. W twojej przyszłej pracy liczyć się będą przede wszystkim mocne nerwy, wytrwałość, czy umiejętność działania pod presją czasu.

 

Studia na kierunku prawo Łódź – niestacjonarne

Studia na kierunku prawo Łódź – niestacjonarne

 

Stacjonarnie czy niestacjonarnie

Uczelnie w Łodzi starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która atrakcyjna będzie dla większości absolwentów szkół średnich. Współcześnie nie liczy się jednak wyłącznie propozycja zajęć dydaktycznych. Studenci szczególną uwagę zwracają również na formę organizacji zajęć.

Dziś wielu młodym ludziom zależy na wielopłaszczyznowym rozwoju, który obejmować będzie nie tylko naukę. Ważne jest często, by jednocześnie zadbać chociażby o swoją karierę zawodową. Wtedy z pomocą przychodzą studia niestacjonarne, które znajdują się także w ofercie łódzkich ośrodków akademickich.

 

Czy są różnice w programie nauczania?

 

Studia niestacjonarne z reguły mają formę weekendowych zjazdów, podczas których studenci zdobywają swoją wiedzę. Warto pamiętać jednak, że część materiału teoretycznego muszą oni opanować we własnym zakresie.

 

Pomiędzy studiami dziennymi a niestacjonarnymi nie powinny pojawiać się żadne różnice dydaktyczne, więc wiedza studentów i tak zostanie zweryfikowana podczas sesji egzaminacyjnej.

Należy pamiętać także, że studia niestacjonarne wiążą się także z uiszczaniem opłat za czesne. Zastanów się zatem, czy studia niestacjonarne zgodne będą z twoimi oczekiwaniami.

 

dowiedz się więcej na temat kierunku prawo studia niestacjonarne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku prawo w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej i zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi.

Czesne za rok studiów na kierunku prawo w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku prawo - ceny w Łodzi

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Łodzi?

Przed rozpoczęciem nauki często zadajemy pytania odnośnie wyboru kierunku studiów; zastanawiamy się czy jest dla nas odpowiedni i czy kształcenie w danym mieście będzie nas satysfakcjonowało. Jakie ma kierunek Prawo w Łodzi opinie?

Ewa, studentka Prawa mówi: 

„Prawo nie jest kierunkiem studiów dla każdego. To nie są łatwe studia i po drodze, niestety, część kolegów się wykruszyło. Ale studia są satysfakcjonujące, dające bardzo szlachetny, istotny zawód. Bywało niełatwo, to prawda. Ale nie wyobrażam sobie, że mogłabym pójść inną drogą.”

Kierunki prawnicze i administracja w Łodzi

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Łodzi

 

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (1)

Natalia21 odpowiedz

Ostatnio WSBiNoZ otworzyła kierunek prawo. Super, że są to studia magisterskie. Już prawie kończę pierwszy rok i póki co jestem bardzo zadowolona.