Prawo - Łódź

Prawo - Łódź

Prawo - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

prawo

Odkryj kierunek prawo w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Prawo studia Łódź  | woj. łódzkie

Dla kogo ten kierunek

Wizja atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy przyciąga wielu, o ile nie wszystkich, przyszłych maturzystów. Wbrew powszechnie krążącej opinii o tym, że do kanonu kierunków uznawanych za przyszłościowe należą wyłącznie dziedziny ścisłe, techniczne i medyczne, istnieje szereg studiów obejmujących swoim spektrum nauki humanistyczne oraz społeczne, które cieszą się niesłabnącą popularnością ze względu na oferowane możliwości zawodowe.

 

Program studiów i gdzie studiować

Jednym z najlepiej prosperujących kierunków z pogranicza nauk humanistycznych, filozoficznych oraz społecznych jest prawo. Ponieważ studia na kierunku prawo należą do jednych z najchętniej wybieranych dróg dalszej nauki, łódzkie uczelnie oferują możliwość ich podjęcia. Dla przyszłych maturzystów poszukujących idealnych dla siebie studiów w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Akademia Humanistyczno Ekonomiczna oraz Społeczna Akademia Nauk zaproponowały naukę na kierunku prawo, na który rok rocznie zgłasza się najwięcej kandydatów. Fakt ten nie wzbudza jednak żadnego zaskoczenia, bowiem liczba aplikacji niemal od początku istnienia tego kierunku znacznie przewyższała liczbę dostępnych miejsc, co nieustannie potwierdza ogromne zainteresowanie naukami prawnymi wśród przyszłych pracowników współczesnego rynku pracy.

 

Praca po studiach

Jednak droga na sam szczyt kariery prawniczej jest długa, kręta i wymagająca dużego nakładu czasowego po ukończeniu samych studiów, bowiem aby zostać sędzią, adwokatem, radcą prawnym czy komornikiem, czeka Cię dodatkowo jeszcze nawet 3 i pół roku nauki w praktyce, czyli aplikacji.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania na kierunek Prawo w Łodzi?

     Jak wygląda rekrutacja na kierunek Prawo w Łodzi? Należy wiedzieć, że dostać się na studia prawnicze to wyczyn niełatwy, dlatego trzeba pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w obowiązującym konkursie świadectw.

     Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie rekrutacji? W gronie przedmiotów podstawowych znajdują się: historia, geografia, matematyka, język polski. W gronie przedmiotów dodatkowych widnieją: język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, wiedza o społeczeństwie.

     Wymagania na Prawo w Łodzi to wysoko postawiona poprzeczka, gdyż studia prawnicze należą do najbardziej wymagających. Zanim aplikujesz, zapoznaj się z aktualnie obowiązującymi wymaganiami, które mogą ulegać zmianom. Znajdziesz je na stronie internetowej wybranej uczelni.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Harmonogram rekrutacji +

     Każda osoba, która chce rozpocząć studia w Łodzi na kierunku prawo, powinna szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. To swoisty terminarz każdego przyszłego studenta, gdzie znajdują się daty rejestracji na studia, wyników rekrutacji, czy składania dokumentów. Uczelnie w Łodzi ustalają indywidualne terminy, są one jednak trochę do siebie zbliżone. Maturzyści na studia mogą rejestrować się już w maju – nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów maturalnych.

     Pierwszy etap rekrutacji na studia prawnicze kończy się mniej więcej w połowie lipca. Wtedy też zostają ogłoszone wyniki z listami osób przyjętych. Część z kandydatów może odetchnąć z ulgą i spokojnie dostarczać do dziekanatu niezbędne dokumenty oraz oczekiwać na początek roku akademickiego w październiku.\

     Studia w Łodzi na kierunku prawo są niezwykle popularne, więc nie każdy kandydat dostanie się na nie podczas pierwszego etapu rekrutacji. Uczelnie uruchamiają niejednokrotnie dodatkowy etap w sierpniu, dzięki któremu szansę na rozpoczęcie tych renomowanych studiów dostanie dodatkowa pula osób.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Czas składania dokumentów rekrutacyjnych jest bardzo ważny, ponieważ osoby zakwalifikowane na studia potwierdzają, że wciąż chcą kształcić się na wybranej przez siebie uczelni. Zaniedbanie kroku związanym z dostarczaniem dokumentów sprawi, że zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na studia, więc musisz to zrobić terminowo. Konkretne informacje na temat tego, kiedy i jakie dokumenty składać, znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Uczelnie w Łodzi mogą różnić drobne szczegóły, trzon dokumentów jest bowiem na ogół taki sam i obejmuje:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju podpisane umowy.

     Dostarczane dokumenty najczęściej powinny znajdować się w papierowej teczce, która opisana będzie imieniem i nazwiskiem danego kandydata.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Uiszczanie opłat rekrutacyjnych jest obligatoryjne dla osób, które chcą wziąć udział w kwalifikacjach na studia wyższe. W zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł. Można je uiszczać za pośrednictwem poczty polskiej, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by przelew wykonać terminowo (dla uczelni liczy się data jego księgowania) oraz aby dostarczyć dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu) do dziekanatu. Jeżeli zapomnisz o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, nie będziesz mieć szansy na wzięcie udziału w rekrutacji.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia prawnicze zaliczane są do grona renomowanych kierunków, na które dostają się wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Poprzeczka jest ustawiona wysoko i liczba osób chętnych zawsze przewyższa liczbę przygotowanych miejsc. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, swoje przygotowania rozpocznij odpowiednio wcześnie. Przedmioty, które powinieneś zdawać na maturze, jeżeli jesteś zainteresowany studiami na kierunku prawo, to: historia, WOS, język polski, język obcy nowożytni, język łaciński z elementami kultury łacińskiej, czy nawet filozofia.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to indywidualny system każdej uczelni, według którego przeliczane są wyniki z egzaminów maturalnych. Każdy z wybranych przedmiotów zostaje przyporządkowany do różnie punktowanych grup i liczba punktów, jaka została z niego uzyskana będzie odpowiednio pomnożona – również w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy dla zdawanych przez siebie przedmiotów – podstawowy oraz rozszerzony.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej powinno być bardzo świadomą decyzją, ponieważ nie jest to łatwy konkurs, na którym odnajdzie się każdy uczeń szkoły średniej. Wiedza uczestników olimpiad powinna być bardzo rozbudowana i wyróżniać się na tle innych uczniów, ponieważ olimpiady sprawdzają bardzo szczegółową wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Jest jednak o co walczyć – uczestnicy olimpiad znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością, lecz nie zwalnia to ich z przystąpienia do podstawowych egzaminów maturalnych. W przypadku studiów prawniczych można rozważ olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
     • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej;
     • Olimpiada Historyczna itd.

     Jak wyglądają studia na kierunku Prawo w Łodzi?

     Pierwsze zetknięcie ze studiami na tym kierunku może wywołać szok wynikający z konieczności przyswojenia ogromnej wiedzy z zakresu kodeksu prawnego, co dla niektórych będzie wiązało się z spędzeniem wielu godzin na analizowaniu zapisów prawnych. Wielu studentów stara się uczyć w zaciszu domowym, poza czasem przeznaczonym na wykłady i ćwiczenia, co umożliwia im dostateczne zrozumienie analizowanych treści. Potem powinno być już z górki - pogłębiona wiedza historyczna i z zakresu WOSu będzie idealnym fundamentem pod rozwój dodatkowych kompetencji filozoficznych, interpersonalnych oraz z zakresu innej wiedzy społecznej uzupełnionej o doktryny polityczno - prawne.

     Po szóstym semestrze studenci wybierają jedną z pięciu specjalizacji: wymiar sprawiedliwości – profil prawnokarny, wymiar sprawiedliwości – profil cywilnoprawny, prawo publiczne, prawo gospodarcze lub prawo europejskie.

      

     Czego nauczysz się podczas studiów

     W trakcie studiów zgłębisz wiedzę prawniczą uczestnicząc między innymi w zajęciach takich jak logika dla prawnika, prawo konstytucyjne, postępowanie karne, doktryny polityczne, teoria i filozofia prawa i wielu, wielu innych. Da ci to doskonałe zrozumienie zasad panujących w środowisku prawnym. Po pięciu latach nauki absolwent prawa może ubiegać się o aplikację ogólną, adwokacką, radcowską lub notarialną albo podjąć pracę w administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych czy organach Unii Europejskiej.

     Wybierając prawo na Uniwersytecie Łódzkim będziesz uczył się w nowoczesnym, funkcjonalnym i przestronnym, jedynym na świecie budynku w kształcie paragrafu pełniącym funkcje uczelni. Nie tylko przeszklone ściany i sufity łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji będą dawały Ci poczucie swobody - prawdopodobnie podczas rejestracji zapiszesz się do takich grup zajęciowych, których godziny przeznaczone na naukę okażą się dla ciebie komfortowe.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     PRAWO ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

     PRAWO ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

      

     prawo studia w Łodzi

      

     Ile trwają studia na kierunku Prawo w Łodzi?

     Studia na kierunku Prawo na uczelniach w Polsce, bez względu na ich tryb, trwają pięć lat. Studia prawnicze są prowadzone wyłącznie w trybie jednolitym – nie inaczej odbywa się to na wydziale prawa Uniwersytetu Łódzkiego jak również na innych uczelniach w Łodzi.

     Niezależnie od tego, czy zamierzasz studiować w trybie stacjonarnym, czy niestacjonarnym - nauka na studiach prawniczych będzie składała się z dziesięciu semestrów. Pięcioletnie specjalistyczne szkolenie zostaje zwieńczone uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra prawa.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia jednolite magisterskie na poszczególnych uczelniach:

     PRAWO ŁÓDŹ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

      

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Łodzi?

     Jak powszechnie wiadomo, każdy z kierunków rządzi się własnymi prawami dotyczącymi zasad przyjęcia i samej aplikacji. Łódzkie uczelnie ustalają własne przepisy obowiązujące rekrutacje na określony kierunek. Podstawową i najbardziej logiczną jest ta mówiąca o konieczności wpisywania prawdziwych wyników egzaminu maturalnego w procesie rejestracji elektronicznej – zgodnie z przysłowiem mówiącym, że kłamstwo ma krótkie nogi, prawda i tak prędzej czy później zostanie zweryfikowana.

     Punkty, będące ostatecznym wynikiem danego kandydata aplikującego na studia na kierunku prawo na łódzkich uczelniach, zliczane są na podstawie procentowych osiągnięć maturalnych z branych pod uwagę przez uczelnię przedmiotów maturalnych.

     Laureaci licealnych konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz ich finaliści na starcie otrzymują stuprocentowy wynik egzaminu maturalnego z tego właśnie przedmiotu bez konieczności podchodzenia do niego, co znacznie zwiększa szanse na zdobycie upragnionego miejsca na studiach na kierunku Prawo.

     zasady rekrutacji na studia

      

     studia prawo w Łodzi

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Łodzi?

     Jaka praca czeka na absolwentów Prawa w Łodzi? To zależy od ich indywidualnych predyspozycji i upodobań do poszczególnych przedmiotów wykładanych w trakcie studiów. Dla absolwentów charakteryzujących się dużymi kompetencjami interpersonalnymi i charyzmą, zaistnieje możliwość podjęcia pracy w sądownictwie na stanowisku prokuratora, obrońcy, a po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, nawet i sędziego.

     Przyszła ścieżka zawodowa w dużej mierze będzie zależała od wybranej w trakcie studiów specjalności, poszerzającej ogólną wiedzę i kompetencje pozyskane na samym początku przygody ze studiami na kierunku Prawo. Wymiar sprawiedliwości – profil prawnokarny lub cywilnoprawny powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych prokuratorów oraz obrońców, którzy będą w stanie poprzez odpowiednią argumentację słusznego stanowiska zaprowadzić sprawiedliwość i harmonię w kraju.

     Furtka do kariery kuratora sądowego otworzy się przed absolwentami, którzy nie boją się wyzwań i potencjalnych zagrożeń wynikających z bezpośrednim kontakcie z recydywistami oraz młodzieżą reprezentującą niepoprawne społecznie wzorce zachowań, chcącymi podjąć służbę o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym.

     Absolwentom chcącym sprawować piecze nad przestrzeganiem szeroko rozumianych norm i zasad prawnych zza własnego biurka, spełnienie zawodowych aspiracji umożliwi etat w placówkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych, czy organizacjach pozarządowych.

     Jak sam widzisz, konieczność dokonania wyboru po ukończeniu studiów na kierunku Prawo będzie nie lada wyzwaniem ze względu na obszar kreślony przez różnorodność placówek oferujących miejsce pracy absolwentom oraz samą specyfikę zawodu w wybranym zakresie, co do którego należy mieć pewność - inaczej niestety nie będzie mowy o skuteczności, która w zawodzie związanym z prawem odgrywa główną rolę.

      

     prawo studia w Łodzi

      

     Studia na kierunku prawo Łódź – zaoczne

      

     Uczelnie w Łodzi starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która atrakcyjna będzie dla większości absolwentów szkół średnich. Współcześnie nie liczy się jednak wyłącznie propozycja zajęć dydaktycznych. Studenci szczególną uwagę zwracają również na formę organizacji zajęć. Dziś wielu młodym ludziom zależy na wielopłaszczyznowym rozwoju, który obejmować będzie nie tylko naukę. Ważne jest często, by jednocześnie zadbać chociażby o swoją karierę zawodową. Wtedy z pomocą przychodzą studia zaoczne, które znajdują się także w ofercie łódzkich ośrodków akademickich.

      

     Oznacza to w praktyce, że studia w Łodzi na kierunku prawo możesz rozpocząć w trybie niestacjonarnym. Ma on formę weekendowych zjazdów, podczas których studenci zdobywają swoją wiedzę. Warto pamiętać jednak, że część materiału teoretycznego muszą oni opanować we własnym zakresie. Pomiędzy studiami dziennymi a zaocznymi nie powinny pojawiać się żadne różnice dydaktyczne, więc wiedza studentów i tak zostanie zweryfikowana podczas sesji egzaminacyjnej. Należy pamiętać także, że studia zaoczne wiążą się także z uiszczaniem opłat za czesne. Zastanów się zatem, czy studia zaoczne zgodne będą z twoimi oczekiwaniami.

      

     dowiedz się więcej na temat kierunku prawo studia zaoczne w Łodzi

      

     Jakie są ceny studiów na kierunku prawo w Łodzi?

     Studia niestacjonarne w formie wieczorowej i zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku prawo w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

     dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku prawo - ceny w Łodzi

      

     prawo studia Łódź

      

     Czy warto iść na studia na kierunku prawo w Łodzi?

      

     Współcześnie każdemu maturzyście towarzyszą nie lada dylematy. Towarzyszą mu nie tylko pytania o to, jakie przedmioty i na jakim poziomie zdawać na maturze, lecz także te związane z wyborem dalszej ścieżki. W głowie każdego młodego człowieka kłębią się bowiem następujące pytania – czy warto iść na studia lub czy może od razu warto zadbać o rozwój kariery zawodowej. Każdemu temu wyborowi również towarzyszy społeczna presja, ponieważ wciąż pokutuje przekonanie, że studia powinny być naturalną drogą rozwoju każdego młodego człowieka.

      

      

     Oczywiście kontynuacja nauki na szczeblu wyższym jest dobrym wyborem dla tych osób, które wiedzą, że dzięki studiom ich wykształcenie będzie mogło przekuć się w stabilne zatrudnienie. Warto podkreślić, że nie zawsze tak musi być. Czasami pójście na studia ze względu na to, że „tak wypada” może przysporzyć nam wyłącznie problemów i zniechęcić do dalszego dbania o intelektualny rozwój.

      

      

     Na studia warto iść wyłącznie wtedy, jeżeli ma się wyraźnie sprecyzowane oczekiwania wobec kształcenia wyższego. Studia na kierunku prawo tym bardziej powinny być wybierane przez osoby zdecydowane i wiedzące, czego chcą. To profil kształcenia dzięki, któremu zdobędziesz prestiżowe wykształcenie, a drzwi do zawodowego rozwoju będą zawsze otwarte. Jeżeli towarzyszy ci jednak dylemat i rozważasz wybór kierunku studiów takiego jak prawo, to musisz pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Po pierwsze – studia prawnicze powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby o otwartym umyśle, którym nieobce jest przyswajanie rozległych partii materiału teoretycznego. Po drugie – jeśli wybierasz studia na kierunku prawo, musisz pamiętać, że powinieneś być pasjonatem historii, który dysponuje rozległą wiedzą z zakresu innych wybranych przedmiotów humanistycznych, bo szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich.

      

     Co dadzą ci studia na kierunku prawo w Łodzi?

      

     Uczelnie w Łodzi starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która przyciągać będzie wielu absolwentów szkół średnich. Nie od dziś wiadomo, że studia prawnicze cieszą się wśród maturzystów ogromną popularnością od wielu dekad. To wciąż żywe i niegasnące zainteresowanie pokazuje, że to ten profil kształcenia, z którym maturzyści wiążą największe nadzieje. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru studiów warto wykonać jednak zimną kalkulację zalet danego kierunku, by przekonać się, czy spełnia on wszelkie nasze oczekiwania.

      

     Studia w Łodzi na kierunku prawo mogą jawić się jako atrakcyjny wybór przede wszystkim dlatego, że ten profil ma charakter renomowany i cieszy się dużym szacunkiem społecznym. Twój wybór edukacji na szczeblu wyższym nie powinien być podyktowany wyłącznie tymi dwoma czynnikami. Studia prawnicze są atrakcyjne pod wieloma innymi względami.

      

      

     ►►

     Kierunki studiów takie jak prawo gwarantują ci przede wszystkim rozległą wiedzę i umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów, dyrektyw i norm prawnych. Będziesz tę wiedzę wykorzystywać podczas codziennych aktywności zawodowych, lecz może być pewien, że lata wytężonej nauki będziesz mógł także wykorzystywać w życiu prywatnym. Rzeczywistość od razu staje się łatwiejsza, kiedy w sytuacjach konfliktowych wiesz, po której stronie stoi prawo.

      

      

     Studia na kierunku prawo dadzą ci także szereg kompetencji społecznych, o czym nie wspomina się dość często. Musisz wziąć pod uwagę, że jeśli wybierzesz ten profil kształcenia, to czeka cię przede wszystkim praca z ludźmi, którzy z prawem od strony teoretycznej mają niewiele wspólnego. Będziesz musiał zatem wykazywać się niemałą cierpliwością podczas przeprowadzania ich przez zawiłe meandry chociażby żargonu prawniczego.

      

     Warto podkreślić także, że jeśli wybierzesz i ukończysz studia prawnicze w Łodzi, to nie będziesz musiał się martwić o swoje przyszłe zatrudnienie, ponieważ pracę będziesz mieć niemal zagwarantowaną. Absolwenci prawa mogą rozwijać się na wielu płaszczyznach, zarówno w sektorze publicznym, jak i w prywatnych kancelariach, biurach, czy przedsiębiorstwach, gdzie nieustannie potrzebne jest czujne oko prawników.

      

     Na koniec trzeba również wspomnieć o tym, że kierunki studiów takie jak prawo powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby, które czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Jeżeli nie odnajdujesz go w sobie, to nauka obszernych partii materiału teoretycznego pobudzi w tobie wyłącznie frustrację. Jeśli studia prawnicze wybierzesz jednak ze względu na chęć niesienia pomocy innym, to możesz mieć pewność, że pielęgnować będziesz podczas wszystkich lat kształcenia wrażliwość na ludzkie cierpienie, empatię, otwartość oraz tolerancję.

      

      

     prawo studia Łódź łódzkie

      

     Czego nie dadzą ci studia na kierunku prawo w Łodzi?

      

     Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o tym, jaki kierunek studiów wybrać, musisz uświadomić sobie nie tylko jego zalety, lecz także wady, które związane będą z twoim przyszłym zatrudnieniem. Na początku należałoby obalić mit kierunków idealnych. W praktyce oznacza to, że na aktualnym rynku akademickim nie znajdziesz takiej propozycji, która spełni wszystkie twoje wymagania. Nie ma bowiem kierunków studiów, które łączą w sobie treści humanistyczne, ścisłe oraz te związane z zarządzaniem. Dlatego twojej decyzja powinna być podjęta w oparciu o rzetelne analizy własnych oczekiwań.

      

     Studia prawnicze, mimo że cieszą się tak żywym zainteresowaniem, również mogą być rozczarowujące dla osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, jak wygląda specyfika pracy prawnika. Przede wszystkim musisz pamiętać o tym, że twój żywy rozwój intelektualny nie powinien zakończyć się wraz z otrzymaniem tytułu magistra. Oznacza to, że studia na kierunku prawo nie zagwarantują ci kompletnego wykształcenia. O swoją wiedzę i umiejętności będziesz musiał dbać podczas trwania całej kariery zawodowej, ponieważ dyrektywy i normy prawne zmieniają się nieustannie.

      

     Dodatkowo musisz mieć świadomość, że studia prawnicze nie zagwarantują ci wyłącznie jednej możliwej ścieżki zawodowego rozwoju. W dużej mierze zależeć będzie ona od aplikacji, którą ukończysz. Aplikacja nie ma obligatoryjnego charakteru, znacznie ułatwi jednak twój zawodowy start, ponieważ twoje wykształcenie zostanie wyprofilowane w zależności od tego, co wybierzesz. Możesz kształcić się bowiem na sędziego, prokuratora, czy radcę prawnego. Pamiętaj o tym podczas wyboru studiów, ponieważ sam tytuł magistra prawa nie sprawi, że będziesz mógł obejmować prestiżowe stanowiska sędziowskie.

      

     Dodatkowo jeżeli zdecydujesz się na wykonywanie odpowiedzialnego zawodu prawnika, to musisz mieć świadomość, że twoja praca należeć będzie do wyjątkowo dynamicznych. Jeśli marzysz zatem o spokojnym i harmonijnym zatrudnieniu, to musisz porzucić plany kształcenia się na studiach prawniczych. Pamiętaj o tym podczas wyboru ścieżki nauki na szczeblu wyższym. W twojej przyszłej pracy liczyć się będą przede wszystkim mocne nerwy, wytrwałość, czy umiejętność działania pod presją czasu.

      

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Łodzi?

     Przed rozpoczęciem nauki często zadajemy pytania odnośnie wyboru kierunku studiów; zastanawiamy się czy jest dla nas odpowiedni i czy kształcenie w danym mieście będzie nas satysfakcjonowało. Jakie ma kierunek Prawo w Łodzi opinie?

     Ewa, studentka Prawa mówi: 

     „Prawo nie jest kierunkiem studiów dla każdego. To nie są łatwe studia i po drodze, niestety, część kolegów się wykruszyło. Ale studia są satysfakcjonujące, dające bardzo szlachetny, istotny zawód. Bywało niełatwo, to prawda. Ale nie wyobrażam sobie, że mogłabym pójść inną drogą.”

     KIERUNKI PRAWNICZE W ŁODZI

      

     21 Uczelni w Łodzi

     Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

           #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (1)

     Natalia21 odpowiedz

     Ostatnio WSBiNoZ otworzyła kierunek prawo. Super, że są to studia magisterskie. Już prawie kończę pierwszy rok i póki co jestem bardzo zadowolona.