Prawo - Łódź

Prawo - Łódź

Studia na kierunku prawo w Łodzi możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku prawo

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku prawo

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku prawo

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Uniwersytet WSB Merito Łódź

Uniwersytet WSB Merito Łódź

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Administracja - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie stopień: (Jednolite)
forma: niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zdrowie publiczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

15.03.2024

Prawo studia Łódź - 2024 | woj. łódzkie

Prawo w Łodzi to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), których program oferuje 14 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na prawie za studia w Łodzi r. zaczynają się od 4840 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UŁ wyniósł 537 punktów.

Prawo - Łódź
Studia na kierunku prawo w Łodzi
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Łodzi rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | Prawo Łódź - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować prawo w Łodzi

W Łodzi prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Prawa i Administracji UŁ) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku prawo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Łódzki oferuje 250 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4840 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek prawo - uczelnie w Łodzi

Sprawdź

Jakie wymagania na kierunek prawo w Łodzi

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Prawo w Łodzi? Należy wiedzieć, że dostać się na studia prawnicze to wyczyn niełatwy, dlatego trzeba pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w obowiązującym konkursie świadectw.

W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku prawo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, geografia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. l szczegółowe wymagania >

Wymagania na Prawo w Łodzi to dość wysoko postawiona poprzeczka, gdyż studia prawnicze należą do wymagających. Zanim aplikujesz, zapoznaj się z wyganiami na uczelniach w Łodzi.

 

Prawo Uniwersytet Łódzki - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch wymaganych przedmiotów, do których należą język polski oraz historia albo geografia, albo matematyka. Ponadto mogą oni wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić maksymalnie dwa dodatkowe przedmioty spośród: język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia lub historia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na prawo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Łodzi

Prawo to kierunek studiów, który skupia się na przekazywaniu wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym administracyjnego, karnego czy konstytucyjnego. Studia przygotowują przyszłych absolwentów do tego jak stosować kodeksy oraz jak występować publicznie. W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak prawo rzymskie, prawo cywilne i doktryny polityczne. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala swoim studentom na rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i zarządczych.

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje, które mogą uprawnić ich do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy notariusza. Poza pracą w punktach doradztwa prawnego czy sądach, prawnicy znajdują zatrudnienie w korporacjach, przedsiębiorstwach i dyplomacji. 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Łodzi - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online jednolite więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online jednolite więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Prawa i Administracji UŁ) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku prawo będzie oscylował wokół nauk prawnych, społecznych i administracyjnych. Studenci poznają rożne dziedziny prawa, w tym prawo cywilne, karne czy prawo pracy. Ponadto nauczą się udzielania porad prawnych oraz poznają zasady postępowania administracyjnego. Studia przewidują realizacje symulacji rozpraw sądowych, dzięki którym studenci rozwiną swoje kwalifikacje zawodowe.

Kiedy współcześnie pomyślimy sobie o zawodach, które przynoszą największe korzyści, bez wątpienia w ścisłej czołówce pojawi się zawód prawnika.

Program studiów prawniczych na łódzkich uczelniach jest jednocześnie różnorodny, jak i kierunkowy. Co to oznacza? Że studiując ten kierunek przyszły absolwent będzie wiedział nie tylko jak zastosować poznany kodeks karny, artykuły i paragrafy, ale także dowie się, jak występować publicznie, jak mówić by go słuchano, a nawet jakich sztuczek psychologicznych użyć, by potencjalny złoczyńca mógł mu zaufać.

Wszystko to znajdzie się w programie studiów na kierunku prawo w Łodzi. Student prawa dowie się także, jak wyglądało prawo w Polsce i na świecie na przestrzeni lat, jakie są struktury wprowadzające ład i porządek oraz czym jest prawo samo w sobie. Ponadto, niezwykle ciekawe praktyki studenckie w sądach rejonowych pozwolą poczuć się w roli adwokata, prokuratora lub sędziego, a wydawane wyroki będą mogły wybrzmieć w uszach studentów.

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Prawo to kierunek poświęcony zagadnieniom o naturze humanistyczno-społecznej. W trakcie studiów uczestnicy zajęć poznają szczegółowo charakterystykę systemu prawnego w Polsce, a także badają specyfikę prawa europejskiego. Współczesne uczelnie kładą duży nacisk na szkolenie specjalistów, którzy będą umieć poruszać się sprawnie nie tylko w problematyce polskiego prawa, ale również na międzynarodowym rynku prawniczym. Studenci tego kierunku nierzadko mają okazję w trakcie nauki sprawdzać się w roli np. doradcy prawnego.

Program zajęć na kierunku prawo przewiduje liczne zajęcia poświęcone polskiemu i międzynarodowemu systemowi prawnemu. W trakcie nauki studenci dokładnie analizują i interpretują kodeksy prawne stosowane w Polsce i Europie, badając zachodzące między nimi zależności. Ponadto uczestnicy zajęć poznają wpływ zmian społecznych i ekonomicznych na rozwój prawa, zgłębiając zagadnienia socjologiczne i gospodarcze. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku pozwala studentom rozwinąć cenne kompetencje komunikacyjne, organizacyjne i zarządcze.

Wiedza oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów umożliwiają absolwentom rozpoczęcie działalności m.in. w kancelariach prawniczych, sądach, punktach doradztwa prawnego czy przedsiębiorstwach. Wyspecjalizowany prawnik odnajdzie się także w zawodach związanych z polityką czy dyplomacją.

Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, po spełnieniu określonych wymagań, mogą podjąć własną działalność gospodarczą. Absolwenci prawa mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: adwokat, prokurator, sędzia, notariusz, doradca podatkowy, prawnik-menedżer.

Polecane: 

 

Ile trwają studia na kierunku prawo w Łodzi

Studia na kierunku Prawo w Łodzi trwają 5 lat (studia jednolite magiterskie).

Sprawdź ile trwają studia

 

Jakie są specjalności na prawie w Łodzi

Współczesne studia z prawa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku prawo w Łodzi: cywilnagospodarcza i europejskakarnoprawnaprawo medyczne - specjalnośćprawo w biznesiewymiar sprawiedliwości... specjalności na prawie w Łodzi

 

Po jakim profilu na kierunek prawo w Łodzi

Ze względu na trudności, związane z dostaniem się na studia prawnicze, jest to najlepszy kierunek dla osób, które chodziły do szkół kładących nacisk na naukę języka polskiego, geografii, historii i matematyki. Najbardziej uniweralnym wyborem mogą okazać się licea ogólnokształcące z klasami humanistycznymi lub geograficznymi. Niektóre szkoły oferują też naukę w klasach o profilu historyczno-prawnym, które zapewniają podstawy przydatne na studiach.

Niezależnie od wcześniejszego etapu edukacji, po dostaniu się na studia prawnicze najważniejsze jest zaangażowanie. Obszerny program i wymagające egzaminy sprawiają, że studenci prawa muszą poświęcać dużo czasu na naukę. Sprawdź licea i profile klas

 

Czy studia na kierunku prawo w Łodzi są trudne

Popularne jest stwierdzenie, że studia prawnicze są wśród najtrudniejszych kierunków studiów. To dlatego, że kierunek ten wymaga od swoich studentów nauki wielu definicji, ustaw czy łaciny. Przekazywane treści wywodzą się z nauk społecznych i nauk prawnych, ale studenci prawa zetkną się także z takimi dyscyplinami jak filozofia, socjologia, ekonomia, czy finanse.

Problemów na tym kierunku nie powinny doświadczyć osoby, które mają umysł humanistyczny. Przede wszystkim są to jednak studia dla tych, którzy od zawsze marzyli o karierze prawnika i są gotowi do poświęceń.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na prawie w Łodzi

Studia prawnicze w Łodzi wymagają od swoich studentów zagłębiania się w różne specjalności tej dziedziny. Przez to ogólny poziom trudności jest wysoki. Poszczególne przedmioty mogą być jednak odbierane różnie, w zależności od zainteresowań studenta. Mimo to można wyłonić przedmioty, przez które studenci zarywają noce.

Wśród najtrudniejszych przedmiotów na prawie można wymienić prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze lub prawo podatkowe. Studenci, którzy nigdy wcześniej nie mieli styczności z łaciną, także zajęcia z tego języka wymieniają w kategorii najtrudniejszych.

 

Czy studia na kierunku prawo w Łodzi to studia z przyszłością

Prawo to bardzo przyszłościowe studia. Idąc na ten kierunek warto jednak być przekonanym, co do swoich planów zawodowych. Ważna jest też determinacja, bo ze względu na duże wymagania i konkurencję, dojście do założonych celów może być skomplikowane. Jeżeli pokona się wszelkie trudności i skończy aplikację, to przed absolwentami otwierają się naprawdę szerokie możliwości.

Praca prawnika często kojarzy się z pracą w sądzie. Nie na tym kończą się jednak możliwości. Absolwenci mogą pracować jako radcy prawni, notariusze, rzecznicy patentowi czy kuratorzy. Prawnicy mogą prowadzić własną działalność, zatudniać się w firmach prawniczych, a także pracować w działach prawnych dużych korporacji.

Sprawdź jakie studia wybrać

 

Jak trudno się dostać na studia na prawo w Łodzi

Prawo to bardzo popularny kierunek studiów, który co roku przyciąga wielu kandydatów. Zainteresowanie przekłada się na duże wymagania podczas rekrutacji. To sprawia, że tylko najlepsi maturzyści, będą mieli szansę dostać się na studia z prawa. Aby mieć pewne miejsce na prawie, trzeba bardzo zdać nie tylko dwa wymagane przedmioty na poziomie rozszerzonym, ale także przedmiot dodatkowy.

Aby skrócić proces rekrutacji i mieć pewność, że uda się dostać na studia, warto brać udział w olimpiadach przedmiotowych z geografii, historii lub matematyki. Finaliści i laureaci olimpiad stopnia centralnego zostają przyjęci na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Sprawdź rekrutacja na studia

 

Czy na studiach na kierunku prawo w Łodzi jest matematyka

Studia w Łodzi na kierunku prawo skupiają się przede wszystkim na naukach społecznych, prawniczych i humanistycznych. Program zawiera także elementy takich nauk jak ekonomia, filozofia czy socjologia. Jeżeli chodzi o matematykę, to choć jest ona jednym z wymaganych przedmiotów podczas rekrutacji, to nie ma w siatce zajęć godzin poświęconych tej dziedzinie.

Ponadto żaden z przedmiotów, który wykładany jest na prawie nie zawiera elementów matematyki. Choć studia nie skupiają swojej uwagi na matematyce, to znajomość królowej nauk, a dokładniej umiejętność posługiwania się logiką, jest wykorzystywana w codziennej pracy prawnika.

 

Czy warto iść na prawo

Każdego roku na studia prawnicze próbuje dostać się niezliczona ilość kandydatów. Co przyciąga do kształcenia na tym kierunku? Prawo uznawane jest za jeden z najbardziej wymagających kierunków, a zarazem za kierunek otwierający ciekawe perspektywy zawodowe, związane z prestiżem i wysokim wynagrodzeniem.

Pamiętać należy jednak o tym, że aby wykonywać zawody prawnicze, takie jak adwokat, notariusz, czy prokurator nie wystarczy ukończenie studiów i posiadanie dyplomu magistra.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Prawo studia podyplomowe w Łodzi

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu prawa. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź Uniwersytet Łódzki studia podyplomowe - prawnicze

Jaka praca po prawie

Jaka praca po prawie

Po ukończeniu studiów, absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikację m. in. adwokacką, radcowską, notarialną czy sędziowską, po których zdobędą kwalifikacje do wykonywania zawodu prokuratora, sędziego, adwokata, notariusza oraz radcy prawnego.

Co więcej, mogą związać swoją przyszłość z jednostkami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz z organami UE. Czytaj dalej praca po prawie

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po prawie w Łodzi

Zawód prawnika wiążę się z dużą konkurencją na rynku pracy. Mimo to, każdy absolwent z ukończoną aplikacją nie powinien mieć problemu ze znalezieniem stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia. Na rynku poszukiwani są specjaliści od każdej dziedziny prawa: cywilnego, karnego, gospodarczego czy podatkowego.

Prawnicy zdobywają zatrudnienie w wymiarze sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządowej, czy organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych. Często prawnicy poszukiwani są także w wielkich korporacjach, które mają własne działy prawne.

 

Ile zarabia się po Prawie?

Prawo jest jednym z tych kierunków, które niczym magnes przyciągają kandydatów na studia. Kształcenie kojarzy się z wysokimi wymaganiami, intensywnością, szerokim obszarem zagadnień, jak również długą drogą do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Absolwenci Prawa wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami, dzięki którym mogą wykonywać obowiązki zawodowe w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach, w których wymagana jest gruntowna wiedza prawnicza, ale przede wszystkim przygotowani są do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. A jak prezentują się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Prawa w 2023 roku:

 • asystent prawny: 5500 złotych,
 • radca prawny: 8500 – 12000 złotych,
 • notariusz: 8000 – 20000 złotych,
 • prawnik wewnętrzny: 13000 złotych,
 • pracownik kancelarii: 15000 złotych
Jak wygląda rekrutacja na prawo w Łodzi

Jak wygląda rekrutacja na prawo w Łodzi

Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 23 tys. kandydatów (o 1501 więcej niż rok wcześniej).

Prawo - rekrutacja na uczelniach w Łodzi:

sprawdź rekrutacja na studia w Łodzi

 

Ile osób na miejsce na prawo w Łodzi

Prawo w Łodzi należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Łodzi. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Łódzki aplikowało 1047 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 4 kandydatów.

 

Jakie przedmioty liczą się na prawo w Łodzi

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych.

W przypadku studiów na kierunku prawo w Łodzi najważniejsze przedmioty, które liczą się podczas rekrutacji to historia, geografia lub matematyka. Jako przedmiot obowiązkowy uwzględniany jest także wynik z matury z języka polskiego.

Przedmiotem dodatkowym może być jeden spośród: języka obcego, języka łacińskiego i wiedzy o kulturze antycznej, matematyki, WOSu, geografii czy historii. prawo w Łodzi - przedmioty maturalne >

 

Jakie progi na prawo w Łodzi

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Łódzkim na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 537 punktów

czytaj dalej:

 

Ile procent z matury na prawo w Łodzi

Kandydaci na studia z prawa na Uniwersytecie Łódzkim, musieli osiągnąć próg 537 punktów. Po przeliczeniu tego wskaźnika na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na ten kierunek wystarczyło osiągnąć 77% na egzaminach na poziomie rozszerzonym z obu wymaganych w rekrutacji przedmiotów, czyli historii, geografii lub matematyki oraz języka polskiego.

Warto jednak pamiętać, że wymagania niezbędne do dostania się na studia z prawa, mogą się zmieniać zależnie od liczby kandydatów. Dlatego przygotowująć się do egzaminów maturalnych warto sprawdzić, które przedmioty najlepiej jest zdawać na poziomie rozszerzonym.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia przewidywane jest utworzenie listy rankingowej, w ramach której kandydaci przyjmowani są do wybranych uczelni. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku prawo w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 250

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej limity na prawo Łodzi

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie informują kandydatów o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia za pomocą prywatnych profilów w systemie IRK lub ERK. Termin publikacji wyników rekrutacji jest indywidualny dla każdej szkoły wyższej. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, które miejsce zajęli na liście rankingowej, a także, ile punktów zdobyli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne złożyć można np. osobiście w siedzibie uczelni lub wysłać komplet dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej – preferowana forma doręczenia zestawu może różnić się w zależności od wymagań danej szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można zazwyczaj dostarczać do uczelni zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji – najczęściej zakwalifikowani kandydaci mają na to kilka dni. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może się skończyć dla kandydatów skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować prawo w Łodzi

Kandydaci na studia w Łodzi, którzy marzą o podjęciu nauki na omawianym kierunku mogą wziąć pod uwagę co najmniej kilka ofert kształcenia. W mieście centralnej Polski funkcjonuje jedna uczelnia publiczna oraz kilka niepublicznych szkół wyższych, w których można zdobywać prawnicze wykształcenie.

Prawo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki

dowiedz się więcej prawo w Łodzi - uczelnie publiczne

 

Jak już wspomnieliśmy, każdego roku przybywa chętnych do studiowania Prawa. Mogą oni skorzystać z propozycji uczelni publicznej, jak również wielu ofert niepublicznych szkół wyższych. Zastanawiając się nad drugą grupą uczelni warto pamiętać o tym, że za naukę, niezależnie od wybranej formy odbywania zajęć, pobierane są opłaty.

 

Prawo studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi:

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Społeczna Akademia Nauk

dowiedz się więcej prawo w Łodzi - uczelnie prywatne

Ile kosztują studia na kierunku prawo w Łodzi

Ile kosztują studia na kierunku prawo w Łodzi

Uniwersytet Łódzki przygotował 250 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunku prawo. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w UŁ będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4840 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

Sprawdź

 

Prawo studia Łódź - ceny 2023/2024

 • Uniwersytet Łódzki: od 5000 zł
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: od 5400 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 4840 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi: 5040 zł
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu: 6000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie prawo można studiować w Łodzi

Studia prawnicze w Łodzi to bardzo szeroka oferta zarówno kierunków studiów jak i specjalności obejmujących wszystkie dziedziny prawa. Do popularnych należą między innymi: prawo, prawo ochrony danych osobowych, prawo cywilne, prawo w biznesie, prawo sądowe, prawo dowodowe, prawo medyczne, prawo ochrony zdrowia...

studia prawnicze w Łodzi >

Czym są studia prawnicze

Studia prawnicze mają na celu przygotowanie studentów do wykonywania wszystkich zawodów prawniczych m.in.: adwokata, notariusza, radcy prawnego, aplikanta adwokackiego, prokuratora, sędziego czy komornika. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia prawa i jego stosowania. | czym są studia >

Ile kosztują studia zaoczne

Studia niestacjonarne zarówno na uczelniach publicznych jak i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku prawo w Łodzi wahają się od 4840 zł do 6000 złceny - prawo Łódź >

Czy są studia zaoczne bezpłatne w Łodzi

Niestety wszystkie uczelnie w Łodzi pobierają opłaty za studia niestacjonarne, wyjątkiem są studia stacjonarne w uczelni publicznej.

Gdzie najlepiej studiować prawo w Łodzi

W Łodzi prawo można studiować w 5 uczelniach. Najwięcej kandydatów wybiera Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dobrym wyborem są także łódzkie uczelnie niepubliczne: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, które również oferują wysoki poziom nauczania i dużą elastyczność dla studentów.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Łódź studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Łódź studia stacjonarne

Prawo Łódź studia niestacjonarne

Prawo w Łodzi

Aktualności rekrutacyjne

Zobacz także

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Łodzi

Przed rozpoczęciem nauki często zadajemy pytania odnośnie wyboru kierunku studiów; zastanawiamy się czy jest dla nas odpowiedni i czy kształcenie w danym mieście będzie nas satysfakcjonowało. Jakie ma kierunek Prawo w Łodzi opinie?

Ewa, studentka Prawa mówi: 

„Prawo nie jest kierunkiem studiów dla każdego. To nie są łatwe studia i po drodze, niestety, część kolegów się wykruszyło. Ale studia są satysfakcjonujące, dające bardzo szlachetny, istotny zawód. Bywało niełatwo, to prawda. Ale nie wyobrażam sobie, że mogłabym pójść inną drogą.”

 

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (1)

Natalia21 odpowiedz

Ostatnio WSBiNoZ otworzyła kierunek prawo. Super, że są to studia magisterskie. Już prawie kończę pierwszy rok i póki co jestem bardzo zadowolona.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia