Prawo - Łódź

Prawo - Łódź

Prawo - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

prawo

Odkryj kierunek prawo w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Prawo studia Łódź  | woj. łódzkie

Dla kogo ten kierunek

Wizja atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy przyciąga wielu, o ile nie wszystkich, przyszłych maturzystów. Wbrew powszechnie krążącej opinii o tym, że do kanonu kierunków uznawanych za przyszłościowe należą wyłącznie dziedziny ścisłe, techniczne i medyczne, istnieje szereg studiów obejmujących swoim spektrum nauki humanistyczne oraz społeczne, które cieszą się niesłabnącą popularnością ze względu na oferowane możliwości zawodowe.

 

Program studiów i gdzie studiować

Jednym z najlepiej prosperujących kierunków z pogranicza nauk humanistycznych, filozoficznych oraz społecznych jest prawo. Ponieważ studia na kierunku prawo należą do jednych z najchętniej wybieranych dróg dalszej nauki, łódzkie uczelnie oferują możliwość ich podjęcia. Dla przyszłych maturzystów poszukujących idealnych dla siebie studiów w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Akademia Humanistyczno Ekonomiczna oraz Społeczna Akademia Nauk zaproponowały naukę na kierunku prawo, na który rok rocznie zgłasza się najwięcej kandydatów w porównaniu do innych kierunków oferowanych przez tę łódzkie uczelnie. Fakt ten nie wzbudza jednak żadnego zaskoczenia, bowiem liczba aplikacji niemal od początku istnienia tego kierunku znacznie przewyższała liczbę dostępnych miejsc, co nieustannie potwierdza ogromne zainteresowanie naukami prawnymi wśród przyszłych pracowników współczesnego rynku pracy.

 

Praca po studiach

Jednak droga na sam szczyt kariery prawniczej jest długa, kręta i wymagająca dużego nakładu czasowego po ukończeniu samych studiów, bowiem aby zostać sędzią, adwokatem, radcą prawnym czy komornikiem, czeka Cię dodatkowo jeszcze nawet 3 i pół roku nauki w praktyce, czyli aplikacji.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania na kierunek Prawo w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Prawo w Łodzi? Należy wiedzieć, że dostać się na studia prawnicze to wyczyn niełatwy, dlatego trzeba pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w obowiązującym konkursie świadectw.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie rekrutacji? W gronie przedmiotów podstawowych znajdują się: historia, geografia, matematyka, język polski. W gronie przedmiotów dodatkowych widnieją: język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, wiedza o społeczeństwie.

Wymagania na Prawo w Łodzi to wysoko postawiona poprzeczka, gdyż studia prawnicze należą do najbardziej wymagających.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE W ŁODZI

Harmonogram rekrutacji

Każda osoba, która chce rozpocząć studia w Łodzi na kierunku prawo, powinna szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. To swoisty terminarz każdego przyszłego studenta, gdzie znajdują się daty rejestracji na studia, wyników rekrutacji, czy składania dokumentów. Uczelnie w Łodzi ustalają indywidualne terminy, są one jednak trochę do siebie zbliżone. Maturzyści na studia mogą rejestrować się już w maju – nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów maturalnych.

Pierwszy etap rekrutacji na studia prawnicze kończy się mniej więcej w połowie lipca. Wtedy też zostają ogłoszone wyniki z listami osób przyjętych. Część z kandydatów może odetchnąć z ulgą i spokojnie dostarczać do dziekanatu niezbędne dokumenty oraz oczekiwać na początek roku akademickiego w październiku.\

Studia w Łodzi na kierunku prawo są niezwykle popularne, więc nie każdy kandydat dostanie się na nie podczas pierwszego etapu rekrutacji. Uczelnie uruchamiają niejednokrotnie dodatkowy etap w sierpniu, dzięki któremu szansę na rozpoczęcie tych renomowanych studiów dostanie dodatkowa pula osób.

Dokumenty rekrutacyjne

Czas składania dokumentów rekrutacyjnych jest bardzo ważny, ponieważ osoby zakwalifikowane na studia potwierdzają, że wciąż chcą kształcić się na wybranej przez siebie uczelni. Zaniedbanie kroku związanym z dostarczaniem dokumentów sprawi, że zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na studia, więc musisz to zrobić terminowo. Konkretne informacje na temat tego, kiedy i jakie dokumenty składać, znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Uczelnie w Łodzi mogą różnić drobne szczegóły, trzon dokumentów jest bowiem na ogół taki sam i obejmuje:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju podpisane umowy.

Dostarczane dokumenty najczęściej powinny znajdować się w papierowej teczce, która opisana będzie imieniem i nazwiskiem danego kandydata.

Opłaty rekrutacyjne

Uiszczanie opłat rekrutacyjnych jest obligatoryjne dla osób, które chcą wziąć udział w kwalifikacjach na studia wyższe. W zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł. Można je uiszczać za pośrednictwem poczty polskiej, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by przelew wykonać terminowo (dla uczelni liczy się data jego księgowania) oraz aby dostarczyć dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu) do dziekanatu. Jeżeli zapomnisz o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, nie będziesz mieć szansy na wzięcie udziału w rekrutacji.

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia prawnicze zaliczane są do grona renomowanych kierunków, na które dostają się wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Poprzeczka jest ustawiona wysoko i liczba osób chętnych zawsze przewyższa liczbę przygotowanych miejsc. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, swoje przygotowania rozpocznij odpowiednio wcześnie. Przedmioty, które powinieneś zdawać na maturze, jeżeli jesteś zainteresowany studiami na kierunku prawo, to: historia, WOS, język polski, język obcy nowożytni, język łaciński z elementami kultury łacińskiej, czy nawet filozofia.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to indywidualny system każdej uczelni, według którego przeliczane są wyniki z egzaminów maturalnych. Każdy z wybranych przedmiotów zostaje przyporządkowany do różnie punktowanych grup i liczba punktów, jaka została z niego uzyskana będzie odpowiednio pomnożona – również w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy dla zdawanych przez siebie przedmiotów – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy

Wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej powinno być bardzo świadomą decyzją, ponieważ nie jest to łatwy konkurs, na którym odnajdzie się każdy uczeń szkoły średniej. Wiedza uczestników olimpiad powinna być bardzo rozbudowana i wyróżniać się na tle innych uczniów, ponieważ olimpiady sprawdzają bardzo szczegółową wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Jest jednak o co walczyć – uczestnicy olimpiad znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością, lecz nie zwalnia to ich z przystąpienia do podstawowych egzaminów maturalnych. W przypadku studiów prawniczych można rozważ olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
  • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej;
  • Olimpiada Historyczna itd.

Jak wyglądają studia na kierunku Prawo w Łodzi?

Pierwsze zetknięcie ze studiami na tym kierunku może wywołać szok wynikający z konieczności przyswojenia ogromnej wiedzy z zakresu kodeksu prawnego, co dla niektórych będzie wiązało się z przymusem spędzenia nad prawnymi zapiskami długich godzin, niejednokrotnie poza czasem przeznaczonym na wykłady i ćwiczenia, co umożliwi dostateczne zrozumienie analizowanych treści. Potem powinno być już z górki - pogłębiona wiedza historyczna i z zakresu WOSu będzie idealnym fundamentem pod rozwój dodatkowych kompetencji filozoficznych, interpersonalnych oraz z zakresu innej wiedzy społecznej uzupełnionej o doktryny polityczno - prawne.

Po szóstym semestrze studenci wybierają jedną z pięciu specjalizacji: wymiar sprawiedliwości – profil prawnokarny, wymiar sprawiedliwości – profil cywilnoprawny, prawo publiczne, prawo gospodarcze lub prawo europejskie.

 

Czego nauczysz się podczas studiów

W trakcie studiów zgłębisz wiedzę prawniczą uczestnicząc między innymi w zajęciach takich jak logika dla prawnika, prawo konstytucyjne, postępowanie karne, doktryny polityczne, teoria i filozofia prawa i wielu, wielu innych. Da ci to doskonałe zrozumienie zasad panujących w środowisku prawnym. Po pięciu latach nauki absolwent prawa może ubiegać się o aplikację ogólną, adwokacką, radcowską lub notarialną albo podjąć pracę w administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych czy organach Unii Europejskiej.

Wybierając prawo na Uniwersytecie Łódzkim będziesz uczył się w nowoczesnym, funkcjonalnym i przestronnym, jedynym na świecie budynku w kształcie paragrafu pełniącym funkcje uczelni. Nie tylko przeszklone ściany i sufity łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji będą dawały Ci poczucie swobody. Studenci prawa sami układają sobie swój indywidualny plan zajęć, zapisując się na ćwiczenia i wykłady w takich dniach i godzinach, jakie najbardziej im pasują!

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

PRAWO ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

prawo studia w Łodzi

 

Ile trwają studia na kierunku Prawo w Łodzi?

Studia na kierunku Prawo na wszystkich uczelniach w Polsce, bez względu na ich tryb, trwają zawsze pięć lat. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce są prowadzone wyłącznie w trybie jednolitym – nie inaczej odbywa się to na wydziale prawa Uniwersytetu Łódzkiego jak również na innych uczelniach w Łodzi.

Niezależnie od tego, czy zamierzasz studiować w trybie stacjonarnym, czy niestacjonarnym - nauka na studiach prawniczych będzie składała się z dziesięciu semestrów. Pięcioletnie specjalistyczne szkolenie zostaje zwieńczone uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra prawa.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Prawo w Łodzi?

Jak powszechnie wiadomo, każdy z kierunków rządzi się własnymi prawami dotyczącymi zasad przyjęcia i samej aplikacji. Wszystkie łódzkie uczelnie ustalają własne przepisy obowiązujące rekrutacje na określony kierunek. Podstawową i najbardziej logiczną jest ta mówiąca o konieczności wpisywania prawdziwych wyników egzaminu maturalnego w procesie rejestracji elektronicznej – zgodnie z przysłowiem mówiącym, że kłamstwo ma krótkie nogi, prawda i tak prędzej czy później zostanie zweryfikowana.

Punkty, będące ostatecznym wynikiem danego kandydata aplikującego na studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Łódzkim, zliczane są na podstawie procentowych osiągnięć maturalnych z branych pod uwagę przez uczelnię przedmiotów maturalnych.

Laureaci licealnych konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz ich finaliści na starcie otrzymują stuprocentowy wynik egzaminu maturalnego z tego właśnie przedmiotu bez konieczności podchodzenia do niego, co znacznie zwiększa szanse na zdobycie upragnionego miejsca na studiach na kierunku Prawo.

zasady rekrutacji na studia

 

studia prawo w Łodzi

 

Jaka praca po studiach na kierunku Prawo w Łodzi?

Jaka praca czeka na absolwentów Prawa w Łodzi? To zależy od ich indywidualnych predyspozycji i upodobań do poszczególnych przedmiotów wykładanych w trakcie studiów. Dla absolwentów charakteryzujących się dużymi kompetencjami interpersonalnymi i charyzmą, zaistnieje możliwość podjęcia pracy w sądownictwie na stanowisku prokuratora, obrońcy, a po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, nawet i sędziego.

Przyszła ścieżka zawodowa w dużej mierze będzie zależała od wybranej w trakcie studiów specjalności, poszerzającej ogólną wiedzę i kompetencje pozyskane na samym początku przygody ze studiami na kierunku Prawo. Wymiar sprawiedliwości – profil prawnokarny lub cywilnoprawny powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowanych prokuratorów oraz obrońców, którzy będą w stanie poprzez odpowiednią argumentację słusznego stanowiska zaprowadzić sprawiedliwość i harmonię w kraju.

Furtka do kariery kuratora sądowego otworzy się przed absolwentami, którzy nie boją się wyzwań i potencjalnych zagrożeń wynikających z bezpośrednim kontakcie z recydywistami oraz młodzieżą reprezentującą niepoprawne społecznie wzorce zachowań, chcącymi podjąć służbę o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym.

Absolwentom chcącym sprawować piecze nad przestrzeganiem szeroko rozumianych norm i zasad prawnych zza własnego biurka, spełnienie zawodowych aspiracji umożliwi etat w placówkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych, czy organizacjach pozarządowych.

Jak sam widzisz, konieczność dokonania wyboru po ukończeniu studiów na kierunku Prawo będzie nie lada wyzwaniem ze względu na obszar kreślony przez różnorodność placówek oferujących miejsce pracy absolwentom oraz samą specyfikę zawodu w wybranym zakresie, co do którego należy mieć pewność - inaczej niestety nie będzie mowy o skuteczności, która w zawodzie związanym z prawem odgrywa główną rolę.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Łodzi?

Przed rozpoczęciem nauki często zadajemy pytania odnośnie wyboru kierunku studiów; zastanawiamy się czy jest dla nas odpowiedni i czy kształcenie w danym mieście będzie nas satysfakcjonowało. Jakie ma kierunek Prawo w Łodzi opinie?

Ewa, studentka Prawa mówi: 

„Prawo nie jest kierunkiem studiów dla każdego. To nie są łatwe studia i po drodze, niestety, część kolegów się wykruszyło. Ale studia są satysfakcjonujące, dające bardzo szlachetny, istotny zawód. Bywało niełatwo, to prawda. Ale nie wyobrażam sobie, że mogłabym pójść inną drogą.”

KIERUNKI PRAWNICZE W ŁODZI

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (1)

Natalia21 odpowiedz

Ostatnio WSBiNoZ otworzyła kierunek prawo. Super, że są to studia magisterskie. Już prawie kończę pierwszy rok i póki co jestem bardzo zadowolona.