systemy MES w mechanice

systemy MES w mechanice

systemy MES w mechanice

Studia w Poznaniu

systemy mes w mechanice

Odkryj studia systemy mes w mechanice w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Systemy mes w mechanice studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Systemy mes w mechanice to innowacyjna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci samodzielną analizę złożonych systemów mechanicznych, poddawanych takim obciążeniom jak na przykład siła zewnętrzna, siły ciężkości, obciążenia termiczne, bezwładność. W prowadzonej analizie uwzględnia się określone kryteria: naprężenie zredukowane, dopuszczalne przemieszczenie, trwałość, siły krytyczne i postacie utraty stateczności, częstotliwości drgań własnych, poziom hałasu.

W trakcie zdobywanego wykształcenia studenci mają okazję poznać trzy zaawansowane systemy komputerowe MES, to znaczy SolidWorks Simulation (system zintegrowany z CAD), Abaqus (system z najbardziej rozbudowaną biblioteką elementów do opisu materiałów), Comsol Multiphysics (wykorzystywany do zastosowań inżynierskich i naukowych).

Absolwenci wykorzystują MES do symulacji pracy projektowanych konstrukcji oraz optymalizacji konstrukcji na etapie projektowania, a także do doskonalenia istniejących konstrukcji oraz analizy przyczyn awarii w czasie eksploatacji.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia systemy MES w mechanice

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci ścieżki kształcenia systemy MES w mechanice poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne, które umożliwiają stosowanie komputerowych metod obliczeniowych w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów konstrukcyjnych. Studia te pozwalają studentom poznać np.: innowacyjne narzędzia oraz pakiety oprogramowania wspierające proces projektowania, a także podstawy projektowania i analizy wytrzymałościowej konstrukcji.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: współczesnym oprogramowaniom wspierającym proces projektowania konstrukcji; zasadom analizy złożonych systemów mechanicznych; różnym rodzajom obciążeń; zagadnieniom wymiany ciepła oraz przepływów. Systemy MES w mechanice szkolą studentów również w zakresie np.: tworzenia wizualizacji procesów i zjawisk mechanicznych; modelowania i symulowania dynamiki systemów napędowych i konstrukcji mechanicznych; prowadzenia badań w zakresie biomechaniki.

W programie studiów na systemach MES w mechanice znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Komputerowe wspomaganie analizy mechanizmów
 • Zaawansowana analiza wytrzymałościowa
 • Mechanika płynów oraz wymiana ciepła w systemach CFD
 • Akustyka przemysłowa
 • Konstrukcje nieliniowe geometryczne
 • Drgania nieliniowe
 • Dynamika wirtualna systemów mechanicznych
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Mechanika kompozytów z optymalizacją

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w mechanice; zasad analizy wytrzymałościowej systemów i konstrukcji mechanicznych; możliwości oraz ograniczeń współczesnych rozwiązań mechanicznych.

Studenci systemów MES w mechanice mają szansę zdobyć cenne certyfikaty, które potwierdzają zdobyte w trakcie nauki kompetencje techniczne – uczelnie w Poznaniu pozwalają studentom ubiegać się np. o certyfikat CSWA czy certyfikat potwierdzający znajomość oprogramowania firmy Dassault Systems (Solidworks). Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą szukać zatrudnienia m.in. w biurach projektowych i konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych czy instytutach badawczych.

Absolwent systemów MES w mechanice może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • biura projektowe i konstrukcyjne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • instytuty badawcze, uczelnie techniczne
 • przedsiębiorstwa montażowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Systemy MES w mechanice to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn.

 

 

Mechanika i budowa maszyn studia w Poznaniu

Studia te pozwalają studentom zdobyć kompetencje, które niezbędne są np. do: projektowania i wykonawstwa konstrukcji mechanicznych; wdrażania technologii budowy maszyn i urządzeń; koordynowania zautomatyzowanych procesów technologicznych. Absolwenci mechaniki i budowy maszyn są kompleksowo przygotowani np. do pracy na stanowisku projektanta układów mechanicznych, specjalisty ds. utrzymania ruchu, konstruktora, mechanika, technologa czy kierownika działu produkcji. Wiedza i umiejętności osób, które ukończyły ten kierunek studiów, cenione są zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwenci mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: mechanika i budowa maszyn studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)