Zarządzanie w branży gier wideo

Zarządzanie w branży gier wideo

Zarządzanie w branży gier wideo

Studia w Warszawie

zarządzanie w branży gier wideo

Odkryj studia zarządzanie w branży gier wideo w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować


 

 

Zarządzanie w branży gier wideo studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dynamiczny rozwój branży gier wideo tworzy wiele miejsc pracy dla specjalistów, którzy wyróżniają się wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu np. projektowania, tworzenia lub wydawania gier wideo lub gier mobilnych. Studia te skierowane są do osób zainteresowanych m.in. technikami zarządzania projektami informatycznymi; zasadami prowadzenia poprawnej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy; produkcją gier wideo; wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań do firm gamingowych.

Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np.: nadzorowania pracy zespołu deweloperskiego; określania ról poszczególnych członków zespołu; programowania w środowisku Python; projektowania strategii marketingowej w branży gamingowej; promowania i wydawania gier; stosowania metod i narzędzi planowania; marketingu gier wideo; motywowania i kontroli zarządczej.

Absolwenci zarządzania w branży gier wideo mogą szukać zatrudnienia np. w studiach deweloperskich, wydawnictwach lub firmach produkujących gry. Osoby te mogą aplikować na stanowiska m.in. menedżerskie, związane z pełnieniem biznesowych ról w nowych i istniejących już firmach gamingowych. Uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w branży gier wideo.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie w branży gier wideo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

W programie zarządzania w branży gier wideo znajdują się przedmioty poświęcone np.: historii branży gier wideo; sylwetkom kluczowych twórców gier; funkcjonującym na rynku firmom gamingowym; strukturze rynku i trendom, które ukształtowały przemysł tworzenia gier wideo; klasyfikacji gier wideo ze względu na ich gatunki, rodzaje rozgrywki lub kategorie wiekowe. Studenci tej ścieżki kształcenia poznają także m.in. strategie i taktyki marketingowe stosowane przez twórców gier czy zastosowanie social mediów, influencer marketingu lub komunikatorów internetowych w branży gier komputerowych.

Studenci zarządzania w branży gier wideo szkolą się w zakresie np.: koordynowania procesów towarzyszących wydawaniu gier wideo; budżetowania produkcji gry; planowania kosztów stałych i zmiennych; prognozowania przychodów ze sprzedaży gry; oceny ryzyka w projekcie; skutecznego nadzorowania finansowej strony projektu grupowego; promowania gry na rynku lokalnym i globalnym; wykorzystywania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w celu wprowadzenia produktu na rynek gamingowy.

W programie studiów na zarządzaniu w branży gier wideo znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

  • Rynek gier wideo: historia, struktura, podmioty i wydarzenia
  • Podstawy budowy i zarządzanie produkcją gier wideo
  • Marketing gier wideo
  • Finanse w grach wideo
  • Zarządzanie wydaniem gry

 

Praca po studiach

Studia w Warszawiektóre związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad zarządzania procesem wydawania gier wideo; sposobów planowania budżetu projektu i szacowania ryzyka; specyfiki budowania społeczności wokół gry; struktury rynku gier wideo.

Absolwenci zarządzania w branży gier wideo mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: Business Development Manager, Executive Producer, Publishing Manager, Team Leader, Lne Produces, Marketing & PR Manager czy Product Owner. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, zatrudniane są m.in. w zespołach projektowych zajmujących się produkcją gier wideom czy w wydawnictwach gamingowych.

Absolwent zarządzania w branży gier wideo może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa gamingowe
  • wydawnictwa, zespoły projektowe
  • ośrodki badawcze
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie w branży gier wideo to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Zarządzanie to studia skierowane w szczególności do osób przedsiębiorczych, którym zależy na zdobyciu umiejętności, wiedzy i kompetencji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania projektami i pracą zespołu. Studia na tym kierunku pozwalają studentom rozwinąć zdolności komunikacyjne, również te związane z autoprezentacji czy negocjacją. Ponadto studenci zarządzania zdobywają również przygotowanie w zakresie m.in. finansów i rachunkowości czy marketingu i bezpieczeństwa danych.

Absolwenci tego kierunku studiów wyróżniają się np. zorganizowaniem, odpowiedzialnością, zdolnościami analitycznymi, umiejętnością budowania relacji zawodowych i rozwiązywania konfliktów. Dziedzina ta wykorzystywana jest w różnorodnych środowiskach zawodowych - w szczególności w biznesie, marketingu i mediach. Absolwenci zarządzania mogą zatem liczyć na zatrudnienie np. w przedsiębiorstwie dowolnego typu, korporacji międzynarodowej czy organizacji rządowej lub pozarządowej.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)