Filologia angielska - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

25.05.2022

Filologia angielska studia 2022 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku filologia angielska w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia angielska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia angielska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 29 marca 2022 r. i potrwa do 15 października 2022 r. | Filologia angielska Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Trójmieście filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Filologiczny UG) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Filologia angielska w Trójmieście jest bardzo częstym wyborem osób, które szukają idealnych studiów dla siebie. Język angielski jest na tyle uniwersalny, że przydaje się niemal w każdej firmie i kraju świata. Studenci uczęszczają na najważniejsze przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, które pomagają w pełni zdobyć wykształcenie filologiczne.
Filologia angielska należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 13 tys. kandydatów. W Trójmieście najwięcej kandydatów (ponad 1 tys. osób) chciało studiować filologię angielska w Uniwersytecie Gdańskim, gdzie na jedno miejsce przypadło ponad 12 kandydatów. 
 
Specjalności
Współczesne studia z filologii angielskiej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku filologia angielska w Trójmieście: nauczycielska, przetwarzanie języka naturalnego, translatoryczna ... specjalności na filologii angielskiej w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język angielski, język polski, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4350 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku filologia angielska w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci stają się specjalistami w konkretnym zakresie. Są zatrudniani w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, szkołach językowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach, firmach, które wymagają znajomości języka angielskiego i kultury brytyjskiej i amerykańskiej w biznesie. Możesz pracować także w firmach tłumaczeniowych, liniach lotniczych oraz w instytucjach Unii Europejskiej.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Żeby dostać się na studia na kierunku Filologia angielska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, należy podejść do egzaminu maturalnego z wiodących przedmiotów, którymi są: język polski oraz język obcy nowożytny. Warto pomyśleć o poziomie rozszerzonym i odpowiednio wczesnym rozpoczęciu nauki, gdyż konkurencja może być duża ze względu na popularność tego kierunku.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język angielski,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

 

Warto, abyś pamiętał, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni w Trójmieście i ulegać pewnym zmianom. Dlatego tuż przed przystąpieniem do rekrutacji powinieneś zgłębić potrzebne informacje, aby uniknąć dodatkowego stresu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować filologię angielską w Trójmieście

Filologię angielską w Trójmieście można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim, a także na trzech niepublicznych szkołach wyższych jako specjalność w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. 

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie w Trójmieście

Bezpłatną naukę na kierunku filologia angielska w Trójmieście oferuje tylko jedna uczelnia publiczna: Uniwersytet Gdański. Są to studia w formie stacjonarnej.

Gdzie studiować filologię angielską niestacjonarnie w Trójmieście

Studia niestacjonarne na kierunku filologia angielska w Trójmieście w trybie niestacjonarnym (zaocznym) można studiować na jednej uczelni publicznej Uniwersytecie Gdańskim, a także jako specjalność na kilku niepublicznych uczelniach: Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni.

Ile kosztują studia niestacjonarne na filologii angielskiej w Trójmieście

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku filologia angielska w Trójmieście są płatne – niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku filologia angielska w Trójmieście wynoszą około 4350 zł za pierwszy rok studiów. Czesne może się różnić w zależności od uczelni.  

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne w Trójmieście niezależnie od kierunku czy typu uczelni są płatne. Bezpłatnie można studiować jedynie w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych.  

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia angielska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Kierunki ścisłe cieszą się niesłabnącym powodzeniem i poważaniem ze względu na przekonanie, że wyłącznie absolwenci posiadający techniczne umiejętności, będą w stanie znaleźć dobrze płatne zatrudnienie na współczesnym rynku pracy. Jednak dość krzywdzące, stereotypowe przekonanie na temat tego, że humaniści nigdy nie znajdą wymarzonego zawodu, na szczęście zaczęło się powoli zacierać. Być może za sprawą faktu, że studia humanistyczne często oferują wszechstronne wykształcenie, mające odzwierciedlenie w potrzebach współczesnego rynku pracy.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Edukacja w ramach Filologii angielskiej na dowolnie wybranej uczelni w Trójmieście to gwarancja otrzymania szerokiej wiedzy i umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, ale także dogłębne poznanie nieznanych wcześniej dzieł literackich w oryginale. Jako student dowiesz się nieco o przemianach polityczno-ekonomicznych, mających największy wpływ na wygląd obecnej gospodarki tych krajów.

Jako że Filologia angielska należy do grona kierunków humanistycznych, nabędziesz cennych w perspektywie codziennego funkcjonowania w społeczeństwie umiejętności taki, jak między innymi skuteczna współpraca w grupie, czy sztuka argumentowania własnego stanowiska z zachowaniem atmosfery wzajemnego szacunku.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku filologia angielska w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Stworzenie jednego uniwersalnego kierunku studiów, który mógłby podjąć absolutnie każdy człowiek na świecie, czerpiąc z nauki dużo satysfakcji, jest z definicji niemożliwe. Każdy kierunek rządzi się własnymi prawami, generuje różne wymagania, którym spełnią tylko nieliczni. Wobec tego dla kogo właściwie są studia na kierunku Filologia angielska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jesteś urodzonym humanistą, który poprzez zgłębianie kierunku zgodnego z osobistymi uzdolnieniami chciałby udowodnić, że nie tylko ludzie o umysłach ścisłych mają szansę na odniesienie zawodowego sukcesu? Talent do nauki języków obcych wykazywałeś już od najmłodszych lat? Fascynuje się kultura i historia państw anglojęzycznych?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” przynajmniej na jedno z powyższych pytań, to poważnie rozważ podjęcie studiów na kierunku Filologia angielska, gdyż mogą okazać się one najlepszym z możliwych wyborów.

Studia filologiczne to prawdziwa gratka dla wszystkich humanistów, żywo interesujących się językiem angielskim. Nauka na tym kierunku to nie tylko ciągłe przyswajanie nowych zwrotów i ciekawostek językowych, o których żaden nauczyciel nam wcześniej nie powiedział, ale również poznanie od podszewki historii i literatury omawianego obszaru językowego. Dlatego jako przyszły student powinieneś być przygotowany na zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności.

Przedmiotami, z którymi prawdopodobnie się zetkniesz w trakcie edukacji, będą:

 • Historia języka
 • Gramatyka kontrastywna
 • Gramatyka opisowa
 • Leksyka
 • Translatoryka
 • Wiedza o historii krajów anglojęzycznych

 

Naukę na Filologii angielskiej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie można podzielić na dwa związane ze sobą, wzajemnie uzupełniające się bloki. Pierwszy z nich to wiedza ogólna, czyli taka, którą będą musieli przyswoić wszyscy studenci, aby jak najlepiej zrozumieć Filologię jako naukę i dać sobie szansę na bardziej świadome przyswojenie wiedzy szczegółowej.

Wybór specjalności, którego dokonasz na późniejszym etapie edukacji, pozwoli ci na rozpoczęcie kształtowania swojej przyszłej drogi zawodowej – zgłębienie specjalistycznej wiedzy kierunkowej będzie doskonałym filarem pod rozpoczęcie pracy. Dziedziny, w których będziesz mógł się specjalizować, to:

 • Specjalizacja nauczycielska
 • Specjalizacja translatorska
 • Specjalizacja z drugim językiem obcym

 

4. Tryb studiów

Jak pewnie wiesz, wiele kierunków studiów możesz podjąć w ramach trybu stacjonarnego oraz niestacjonarnego. Ale czy zdajesz sobie sprawę, z czym wiąże się wybór każdej z wymienionych opcji? Studia stacjonarne generują obowiązek zmierzenia się z dosyć szerokim gronem konkurencji – są one wyborem numer jeden większości kandydatów na studia. Niewątpliwą zaletą tego trybu jest możliwość pobierania darmowej nauki, rozłożonej równomiernie na pięć dni tygodnia.

Studia niestacjonarne to weekendowe zdobywanie kierunkowego wykształcenia podczas kilkugodzinnych zjazdów, odbywających się najczęściej co dwa - trzy tygodnie. Tryb ten powinien odpowidzieć na potrzeby  kandydatów chcących podjąć naukę skoncentrowaną jedynie do dwóch lub trzech dni w tygodniu, aby móc połączyć inne zobowiązania ze zdobywaniem wykształcenia wyższego. Wybór będzie zależał od ciebie.

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku filologia angielska w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie dzielą się na jednolite magisterskie i takie, które składają się z dwóch komplementarnych, wzajemnie uzupełniających się etapów. Filologia angielska należy do tej drugiej grupy. A co to oznacza w praktyce?

Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku będą trwały trzy lata, a każdy z absolwentów po ich ukończeniu będzie mógł pochwalić się dyplomem licencjata.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia, jako student Filologii angielskiej, będziesz musiał poświęcić dwa lata, jednak wysiłek zdecydowanie się opłaci – twoje kompetencje i zdobyta na poprzednim etapie edukacji wiedza znacznie się poszerzą, uatrakcyjniając twój wizerunek w oczach przyszłych pracodawców.

Filologia angielska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopociea dokładniej ich ukończenie, generuje różnorakie możliwości zawodowe, ściśle uzależnione od przyswojonej w trakcie edukacji wiedzy i umiejętności. Zastanawiasz się, jaką pracę będziesz mógł podjąć po ukończeniu studiów na kierunku Filologia angielska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Dla absolwentów, którzy w trakcie studiów zdecydowali się na wybór specjalności związanej z translatoryką, będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • Biurach tłumaczeniowych
 • Sądownictwie
 • Mass mediach
 • Wydawnictwach książkowych i prasowych

 

Jeśli postanowiłeś pójść drogą prowadzącą wprost do możliwości nauczania, znajdziesz zatrudnienie w prywatnych i publicznych przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych oraz innych placówkach oświatowych.

Uniwersalność języka angielskiego, którego znawcą staniesz się po ukończeniu studiów na kierunku Filologia angielska, pozwoli ci na zdobycie wysokiego stanowiska w międzynarodowych korporacjach, związanych z pozyskiwaniem i utrzymywaniem sieci kontaktów zagranicznych.

Ponadto nic nie stanie na przeszkodzie, abyś otworzył dobrze prosperującą działalność gospodarczą w postaci biura tłumaczeń, szkoły językowej, czy nawet poradnictwa w zakresie tłumaczenia dokumentów prawnych, jeśli tylko zdecydujesz się na wykonanie kursu tłumacza przysięgłego.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Filologia angielska?

Świeżo upieczeni absolwenci kierunku studiów Filologia angielska zwykle poszukują pierwszej pracy w zawodzie. Gdzie mogą oni podjąć pracę? Wybór jest szeroki i zależy on głównie od ukończonej specjalności w czasie studiów. Większość absolwentów poszukuje zatrudnienia jako nauczyciele, tłumacze, copywriterzy, a także część z nich decyduje się na pozostanie na uczelni i podjęcie pracy jako pracownik naukowo-badawczy. Absolwenci mogą szukać pracy w takich miejscach jak m.in. biura tłumaczeniowe, szkoły, sądy, uczelnie, agencje reklamowe oraz wydawnictwa. Czym zajmują się na co dzień oraz ile zarabiają miesięcznie?

 

Tłumacz

Absolwenci Filologii angielskiej często decydują się na pracę tłumacza i mogą oni ją podjąć np. w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach, sądach, a także mogą prowadzić własną działalność, która będzie świadczyć usługi w zakresie tłumaczeń. Najprościej mówiąc, tłumacz odpowiada za tłumaczenia dokumentów, książek czy artykułów o różnej obojętności, z języka angielskiego na język polski lub odwrotnie. Może także zajmować się poświadczaniem tłumaczeń, które są wykonywane przez inne osoby. Mediana zarobków tłumacza wynosi około 5740 zł brutto miesięcznie.

 

Copywriter

Copywriter może znaleźć pracę m.in. w agencjach marketingowych, reklamowych, a także może otworzyć własną działalność i przyjmować zlecenia od innych firm. Copywriter zajmuje się pisaniem tekstów na zamówienie o różnej tematyce i przeznaczeniu. Absolwent Filologii angielskiej pracujący na takim stanowisku może zajmować się tworzeniem prac, artykułów, reklam lub innych materiałów promocyjnych na rynek międzynarodowy w języku angielskim. Mediana zarobków copywritera wynosi około 4000 zł brutto miesięcznie.

 

Nauczyciel języka angielskiego

Absolwenci Filologii angielskiej mogą pracować jako nauczyciele języka angielskiego w szkołach publicznych, prywatnych oraz językowych. Zajmują się oni realizacją programu nauczania i przygotowują uczniów do zdania egzaminów na poziomie B2 oraz wyższym. Odpowiadają za przygotowywanie materiałów naukowych oraz prowadzenie konwersacji w języku angielskim z podopiecznymi. Mediana zarobków nauczyciela wynosi około 3930 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik naukowo-badawczy

Pracownik naukowo-badawczy zajmuje się pracą na uczelni, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów filologii angielskiej. Zajmuje się on również prowadzeniem badań naukowych i poszerzaniem swojego dorobku naukowego. Przeprowadzone badania publikuje np. w czasopismach naukowych. Mediana zarobków pracownika naukowo-badawczego wynosi około 5370 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: jako specjalność w Ateneum - Szkole Wyższej w Gdańsku, jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Gdański oferuje 88 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4350 zł.

 

Filologia angielska studia w Trójmieście - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku niestacjonarne, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Filologiczny UG) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Proces rekrutacji na wymarzony kierunek studiów to bardzo ważny etap dla każdego z przyszłych studentów. Coraz poważniej myślisz o podjęciu kierunku Filologia angielska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, ale nie jesteś jeszcze do końca pewien, co należy sprawdzić przed zgłoszeniem swojej kandydatury i co najważniejsze – w jaki sposób to zrobić?

Przede wszystkim powinieneś odpowiednio wcześnie rozpocząć naukę do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z kluczowych dla procesu rekrutacyjnego na Filologię angielską przedmiotów. Wobec tego język polski oraz język obcy nowożytny powinieneś mieć w jednym palcu. Na niektórych uczelniach w Trójmieście brany jest pod uwagę także wynik ustnego egzaminu z języka angielskiego – postaraj się dobrze wypaść.

Jeśli masz szczęście być w gronie finalistów lub laureatów ogólnopolskich konkursów przedmiotowych z języka angielskiego, wstęp na studia będziesz miał zagwarantowany. W tym przypadku wystarczy jedynie podejść do matury i po prostu ją zdać.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem do zasilenia grona studentów Filologii angielskiej w Trójmieście będzie zgłoszenie swojej kandydatury poprzez zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, udostępnionego przez wybraną uczelnię. Cały proces nie jest skomplikowany dzięki licznym, przejrzystym instrukcjom. Pamiętaj tylko, żeby być uważnym przy podawaniu osiągniętych wyników procentowych, gdyż pomyłka może skutkować skreśleniem z listy studentów.

 

Potrzebne dokumenty

Kiedy po ogłoszeniu list przyjętych na Filologię angielską na wybraną przez ciebie uczelnię, uda ci się wypatrzeć na niej swoje nazwisko, powinieneś skierować swoje kroki do fotografa celem wykonania fotografii o wymiarach 35X45mm, która wraz ze świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia dostarczysz w wyznaczonym terminie.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

filologia angielska studia

filologia angielska studia online

studia filologiczne w Trójmieście

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Opinie studentów interesującego cię kierunku z pewnością okażą się dla ciebie cenne, jeśli chciałbyś poznać, jaką renomą cieszą się twoje przyszłe studia. Zastanawiasz się, czy studia na kierunku Filologia będą dobrym wyborem?

Aleksander, student pierwszego roku Filologii angielskiej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, mówi:

„Uważam, że prawdziwi pasjonaci języka angielskiego powinni spróbować swojego szczęścia na Filologii angielskiej. Ja od początku wiedziałem, że chciałbym zostać nauczycielem tego języka. Wiedziałem też, że najlepsze wykształcenie otrzymam, jeśli podejmę studia w Trójmieście. Nie żałuję decyzji i polecam każdemu.”

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki filologiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

iberystyka
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCfrvDjdbBEcRrivuGR14ZRg https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/927e4-wsjo-studia-poznan.jpg Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
 • ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJz4c7yzVbBEcRHBHjFGivWoo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/71e16-UAM-KIERUNKI.jpg Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/09650-akademia-sztuk-pieknych-w-L.jpg Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi