Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia w Bydgoszczy

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 

Odkryj studia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to ścieżka kształcenia kierowana do osób wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą polegającą na opiece lub wychowywaniu z dzieci, lub zajmowaniu się i pomaganiu osobom dorosłym, które są dysfunkcjonalne lub wymagają wsparcia i opieki.

Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki, poradnictwa rodzinnego terapii pedagogicznych, a także opieki formalnej i nieformalnej znając również ich pozytywne i negatywne strony. Studenci poznają również pojęcia oraz klasyfikacje dotyczące opieki i wychowania, dowiedzą się, czym jest interwencja kryzysowa oraz metodyka pracy zarówno opiekuna, jak i wychowawcy.

Absolwenci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej mają wiele perspektyw zawodowych, między innymi mogą podjąć pracę jako pedagodzy szkolni, wychowawcy w świetlicach szkolnych i środowiskowych, jako pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także w centrach edukacji i kultury, centrach pomocy społecznej, rodzinnej czy ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)