Pedagogika - Bydgoszcz

Pedagogika - Bydgoszcz

Pedagogika - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Pedagogika w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UKW oraz uczelniach niepublicznych.

 

Studia pedagogiczne w Bydgoszczy umożliwią Ci zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz socjologii, a także w odniesieniu do najnowszych badań i rozwiązań technologicznych pojawiających się w tych dziedzinach. Studenci nabywają rzetelne wykształcenie, które odpowiada wymaganiom współczesnego rynku pracy.

W zależności od ukończonej specjalizacji absolwenci zatrudniani są w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych, agencjach doradztwa personalnego, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach prowadzących działalność społeczną i profilaktyczną. Mogą pracować także w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych i tym podobne.

 

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pedagogika +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Bydgoszczy?

Każda osoba, która poważnie myśli o rozpoczęciu studiów pedagogicznych, musi najpierw bardzo dobrze przygotować się do procedury rekrutacyjnej. Przedmioty, dzięki którym rozpoczęcie nowej przygody intelektualnej będzie możliwe, to przykładowo: WOS, historia, geografia, język polski, język obcy nowożytni, geografia, czy nawet filozofia. Wymagania na studia na kierunku pedagogika są wyjątkowo rozległe, ponieważ wiedza pozyskiwana w przyszłości przez studentów również będzie mieć interdyscyplinarny charakter. Zastanów się, który wybór przyniesie ci najwięcej korzyści w przyszłości. Pamiętaj także o zdawaniu wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie zwiększy twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

Kierunki pedagogiczne w Bydgoszczy

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Bydgoszczy?

Studia na kierunku pedagogika możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Dziś większość ośrodków w Polsce pozwala swoim studentom na taki wybór – także uczelnie w Bydgoszczy. Współcześnie wielu studentów chce jednocześnie rozwijać się nie tylko intelektualnie, lecz także zawodowo. Studia zaoczne dają taką możliwość, ponieważ zajęcia odbywają się wtedy podczas weekendowych zjazdów naukowych. Warto jedynie pamiętać, że studia zaoczne wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne. Tryb dzienny na państwowej uczelni jest na ogół bezpłatny, a studenci uczęszczają na ćwiczenia i wykłady w trakcie trwania tygodnia, przez co też swoją wiedzę zdobywają systematycznie.

 

 

1. Dla kogo ten kierunek

Studia pedagogiczne od bardzo dawna cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Warto jednak pamiętać, że osoby, które podejmują się nauki na tym kierunku i wymagającej pracy w przyszłości, muszą przede wszystkim odnaleźć w sobie powołanie. Pedagodzy bowiem dbają o wykształcenie przyszłych pokoleń dorosłych. To oni powinni stanowić wzór do naśladowania, wychowywać oraz towarzyszyć młodym ludziom na drodze stabilnego rozwoju. Absolwenci tego kierunku mogą także podejmować się współpracy z osobami dojrzałymi, które potrzebują wsparcia.

Zanim wybierzesz studia na kierunku pedagogika, powinieneś zastanowić się, czy przyszła praca w tym obszarze będzie sprawiać ci radość. Jej brak jest bowiem równoznaczny z brakiem odpowiednich predyspozycji, które nie rozwiną cię jako pedagoga. Studia te powinny być wybierane przez osoby wrażliwe, empatyczne, otwarte i skore do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Rozwijanie kompetencji pedagogicznych będzie także łatwiejsze dla osób, którym bliższe są wartości humanistyczne.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Uczelnie w Bydgoszczy przygotowały bardzo bogatą ofertę studiów na kierunku pedagogika. Ta wielość propozycji pokazuje, że nauka na tym kierunku cieszy się nieustająco żywym zainteresowaniem. Swoją intelektualną przygodę z pedagogiką możesz rozpocząć na: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Bankowej oraz na Bydgoskiej Szkole Wyższej. Zastanów się, która z tych propozycji najpełniej będzie spełniać twoje oczekiwania, chociaż z założenia programy kształcenia każdej z tych uczelni nieznacznie będą się od siebie różnić.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki zatrudnienie znajdują przede wszystkim w instytucjach oświatowych – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Czekają zatem na nich szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe, czy domy kultury. Profesjonalni pedagodzy będą wtedy towarzyszyć w procesie kształtowania tożsamości młodych ludzi. Ich zadaniem jest wspieranie rozwoju oraz wytyczanie nowych ścieżek edukacyjno-wychowawczych. To bardzo odpowiedzialna praca, ponieważ wzorce otrzymane w młodości kształtują nasze standardy w dorosłości.

Pedagodzy – w zależności od ukończonej specjalizacji – mogą w swojej pracy prowadzić także działalność resocjalizacyjną i znaleźć zatrudnienie w miejscach takich jak więzienia, czy ośrodki poprawcze. Rozwój kariery zawodowej przyszłych pedagogów zależy w dużej mierze od ich własnych ambicji i zainteresowań.

 

5. Program studiów

Program kształcenia na studiach pedagogicznych można podzielić na kilka modułów. Wykształcenie przyszłych absolwentów tego kierunku musi być jak najbardziej rozległe, ponieważ biorą oni odpowiedzialność za wychowanie przyszłych pokoleń młodych ludzi. W wykonywaniu tego ważnego zawodu potrzebna jest wiedza nie tylko z zakresu pedagogiki, lecz także socjologii, psychologii, czy nawet filozofii.

 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna;
 • psychologia rozwoju człowieka;
 • podstawy pedagogiki specjalnej;
 • gry w edukacji i wiele, wiele innych.

 

Uczelnie w Bydgoszczy proponują swoim studentom także szereg ciekawych specjalizacji, które kształcić będą wąskie kompetencje zawodowe. To bardzo ważny moduł nauczania, ponieważ studenci mają szanse doskonalić swoje umiejętności w tej dziedzinie, która najbardziej ich interesuje. Wybierając studia w Bydgoszczy, masz zatem szansę zgłębić:

 • edukację dorosłych i pracę z osobami starszymi;
 • interwencję kryzysową z profilaktyką społeczną;
 • pedagogikę pracy z doradctwem edukacyjno-zawodowym.

 

To bardzo interesujące specjalizacje, które dają alternatywne możliwości zawodowego rozwoju dla przyszłych pedagogów. Absolwenci tego kierunku powinni dysponować jednak szeregiem wspólnych kompetencji. Każdy pedagog powinien bowiem reprezentować wysokie standardy etyczne, przy jednoczesnej otwartości i tolerancyjności.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Pedagogika w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pedagogiczne zaliczają się do grona najpopularniejszych w Polsce kierunków dwustopniowych. Studenci swoją przygodę z tym kierunkiem studiów zaczynają od nauki na pierwszym stopniu. Poznają wtedy wszystkie niezbędne wiadomości i pozyskują podstawowe kwalifikacje do wykonywania odpowiedzialnego zawodu pedagoga. Warto pamiętać, że po zakończeniu trzech lat kształcenia nie dysponują jeszcze pełnią uprawnień. Tytuł licencjata to zbyt mało, by rozwinąć swoją karierę zawodową.

Warto zatem pomyśleć o kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia. Trwają one dwa lata, po ich zakończeniu jednak studenci otrzymują kompletne wykształcenie oraz tytuły magistrów, które otwierają drzwi do znalezienia najbardziej satysfakcjonującej pracy. O swoje wykształcenie warto zadbać odpowiednio wcześnie i korzystać z możliwości, jakie oferują studia w Bydgoszczy.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Bydgoszczy?

Zanim wybierzesz studia na kierunku pedagogika, zastanów się, czy naprawdę wykonywanie tego trudnego zawodu będzie ci sprawiać satysfakcję i radość. Ten profil kształcenia wybierany jest przez bardzo wielu absolwentów szkół średnich – pytanie, czy ich wybór w istocie jest świadomy. Osoby, które nie czują powołania do bycia pedagogiem i wzorem do naśladowania, powinny odpuścić naukę na tym wymagającym kierunku. Studenci pedagogiki powinni posiadać już na wstępie rozbudowany wachlarz kompetencji społecznych. Zobacz, czy dostrzeżesz u siebie:

 • empatię;
 • otwartość;
 • tolerancyjność;
 • wrażliwość na potrzeby innych ludzi;
 • wysokie standardy etyczne.

 

Jeżeli odnajdujesz te cechy w sobie, to możesz śmiało pomyśleć o wzięciu udziału w rekrutacji na studia pedagogiczne w Bydgoszczy. Zastanów się, jakie przedmioty powinieneś zdawać na maturze. Możesz wybierać spośród bardzo różnorodnej puli, w których znalazły się: geografia, WOS, historia, czy nawet filozofia. Powinieneś wybrać co najmniej jeden z nich i zdawać go na poziomie rozszerzonym.

Być może jesteś pasjonatem nauk humanistycznych, którego wiedza wykracza znacznie poza mury szkoły średniej. Jeżeli tak jest, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To konkurs organizowany jedynie dla najzdolniejszych uczniów jest jednak o co walczyć – na laureatów lub finalistów czeka od razu miejsce na listach osób przyjętych. W przypadku studiów pedagogicznych rozważ:

 • Olimpiadę Geograficzną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego itd.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu opłat rekrutacyjnych oraz o dostarczeniu do dziekanatu zestawu podstawowych dokumentów takich jak świadectwo maturalne, skany dowodu, czy zdjęcia do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika w Bydgoszczy?

Studia pedagogiczne dają bardzo dużo ciekawych możliwości zawodowego rozwoju, ale w tej pracy odnajdą się jedynie osoby, którym towarzyszy pasja oraz prawdziwe zaangażowanie. Absolwenci bydgoskich uczelni mogą znaleźć zatrudnienie przede wszystkim związanym z sektorem edukacyjnym. Na wykwalifikowanych pedagogów czekają bowiem przedszkola oraz szkoły zarówno te państwowe, jak i publiczne.

To jednak dopiero początek zawodowych możliwości pedagogów. Mogą oni znaleźć pracę w:

 • świetlicach środowiskowych;
 • domach kultury;
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • placówkach terapeutycznych;
 • więzieniach;
 • domach dziennego pobytu;
 • ośrodkach poprawczych itd.

 

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszy się zawód animatora czasu wolnego. Osoby, które wykonują tę pracę, organizują atrakcje nie tylko dla dzieci, lecz także dla dorosłych. Pedagodzy swoje usługi mogą oferować podczas organizacji różnych eventów, półkolonii, wyjazdów integracyjnych, czy wczasów. Praca po studiach pedagogicznych może dawać bardzo dużo satysfakcji. Wszechstronne wykształcenie absolwentów tego kierunku pozwala na podejmowanie różnorodnych aktywności zawodowych nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Bydgoszczy?

Studia na kierunku pedagogika to dobrze zainwestowany czas.

Dorota, studentka drugiego roku, mówi:

Uwielbiam dzieci i zawsze chciałam wykonywać pracę, która pozwoli mi być blisko nich. Chcę wpływać na to, jak będzie kształtowało się ich przyszłe życie.

 

 

Komentarze (0)