Pedagogika - Bydgoszcz

Pedagogika - Bydgoszcz

Pedagogika studia Bydgoszcz | woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek

Studia pedagogiczne od bardzo dawna cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Warto jednak pamiętać, że osoby, które podejmują się nauki na tym kierunku i wymagającej pracy w przyszłości, muszą przede wszystkim odnaleźć w sobie powołanie. Pedagodzy bowiem dbają o wykształcenie przyszłych pokoleń dorosłych. To oni powinni stanowić wzór do naśladowania, wychowywać oraz towarzyszyć młodym ludziom na drodze stabilnego rozwoju. Absolwenci tego kierunku mogą także podejmować się współpracy z osobami dojrzałymi, które potrzebują wsparcia.

Zanim wybierzesz studia na kierunku pedagogika, powinieneś zastanowić się, czy przyszła praca w tym obszarze będzie sprawiać ci radość. Jej brak jest bowiem równoznaczny z brakiem odpowiednich predyspozycji, które nie rozwiną cię jako pedagoga. Studia te powinny być wybierane przez osoby wrażliwe, empatyczne, otwarte i skore do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Rozwijanie kompetencji pedagogicznych będzie także łatwiejsze dla osób, którym bliższe są wartości humanistyczne.

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Bydgoszczy przygotowały bardzo bogatą ofertę studiów na kierunku pedagogika. Ta wielość propozycji pokazuje, że nauka na tym kierunku cieszy się nieustająco żywym zainteresowaniem. Swoją intelektualną przygodę z pedagogiką możesz rozpocząć na: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Bankowej oraz na Bydgoskiej Szkole Wyższej. Zastanów się, która z tych propozycji najpełniej będzie spełniać twoje oczekiwania, chociaż z założenia programy kształcenia każdej z tych uczelni nieznacznie będą się od siebie różnić.

Przedmioty, z jakimi zetkniesz się podczas studiów pedagogicznych, mają niejednokrotnie interdyscyplinarny charakter, by wiedza przyszłych absolwentów tego kierunku była jak najbardziej rozległa. Studia w Bydgoszczy kształcą wyłącznie najlepszych pedagogów, więc ich przygotowanie do pracy musi być naprawdę bardzo dobre. Program nauczania uwzględnia zatem zagadnienia ściśle związane z pedagogiką i wychowaniem, lecz także można z w nim znaleźć treści związane z zarządzaniem i organizacją różnego rodzaju imprez. Pedagogika nie ma w takim razie charakteru wyłącznie teoretycznego, studia na tym kierunku wypełnia mnóstwo zajęć praktycznych.


Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki zatrudnienie znajdują przede wszystkim w instytucjach oświatowych – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Czekają zatem na nich szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe, czy domy kultury. Profesjonalni pedagodzy będą wtedy towarzyszyć w procesie kształtowania tożsamości młodych ludzi. Ich zadaniem jest wspieranie rozwoju oraz wytyczanie nowych ścieżek edukacyjno-wychowawczych. To bardzo odpowiedzialna praca, ponieważ wzorce otrzymane w młodości kształtują nasze standardy w dorosłości.

Pedagodzy – w zależności od ukończonej specjalizacji – mogą w swojej pracy prowadzić także działalność resocjalizacyjną i znaleźć zatrudnienie w miejscach takich jak więzienia, czy ośrodki poprawcze. Rozwój kariery zawodowej przyszłych pedagogów zależy w dużej mierze od ich własnych ambicji i zainteresowań.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W BYDGOSZCZY JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Bydgoszczy?

Każda osoba, która poważnie myśli o rozpoczęciu studiów pedagogicznych, musi najpierw bardzo dobrze przygotować się do procedury rekrutacyjnej. Przedmioty, dzięki którym rozpoczęcie nowej przygody intelektualnej będzie możliwe, to przykładowo: WOS, historia, geografia, język polski, język obcy nowożytni, geografia, czy nawet filozofia. Wymagania na studia na kierunku pedagogika są wyjątkowo rozległe, ponieważ wiedza pozyskiwana w przyszłości przez studentów również będzie mieć interdyscyplinarny charakter. Zastanów się, który wybór przyniesie ci najwięcej korzyści w przyszłości. Pamiętaj także o zdawaniu wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie zwiększy twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Bydgoszczy?

Studia na kierunku pedagogika możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Dziś większość ośrodków w Polsce pozwala swoim studentom na taki wybór – także uczelnie w Bydgoszczy. Współcześnie wielu studentów chce jednocześnie rozwijać się nie tylko intelektualnie, lecz także zawodowo. Studia zaoczne dają taką możliwość, ponieważ zajęcia odbywają się wtedy podczas weekendowych zjazdów naukowych. Warto jedynie pamiętać, że studia zaoczne wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne. Tryb dzienny na państwowej uczelni jest na ogół bezpłatny, a studenci uczęszczają na ćwiczenia i wykłady w trakcie trwania tygodnia, przez co też swoją wiedzę zdobywają systematycznie.

Program kształcenia na studiach pedagogicznych można podzielić na kilka modułów. Wykształcenie przyszłych absolwentów tego kierunku musi być jak najbardziej rozległe, ponieważ biorą oni odpowiedzialność za wychowanie przyszłych pokoleń młodych ludzi. W wykonywaniu tego ważnego zawodu potrzebna jest wiedza nie tylko z zakresu pedagogiki, lecz także socjologii, psychologii, czy nawet filozofii. Przedmioty, z jakimi stykać się będą studenci, to:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna;
 • psychologia rozwoju człowieka;
 • podstawy pedagogiki specjalnej;
 • gry w edukacji i wiele, wiele innych.

Uczelnie w Bydgoszczy proponują swoim studentom także szereg ciekawych specjalizacji, które kształcić będą wąskie kompetencje zawodowe. To bardzo ważny moduł nauczania, ponieważ studenci mają szanse doskonalić swoje umiejętności w tej dziedzinie, która najbardziej ich interesuje. Wybierając studia w Bydgoszczy, masz zatem szansę zgłębić:

 • edukację dorosłych i pracę z osobami starszymi;
 • interwencję kryzysową z profilaktyką społeczną;
 • pedagogikę pracy z doradctwem edukacyjno-zawodowym.

To bardzo interesujące specjalizacje, które dają alternatywne możliwości zawodowego rozwoju dla przyszłych pedagogów. Absolwenci tego kierunku powinni dysponować jednak szeregiem wspólnych kompetencji. Każdy pedagog powinien bowiem reprezentować wysokie standardy etyczne, przy jednoczesnej otwartości i tolerancyjności.


Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Bydgoszczy?

Studia pedagogiczne zaliczają się do grona najpopularniejszych w Polsce kierunków dwustopniowych. Studenci swoją przygodę z tym kierunkiem studiów zaczynają od nauki na pierwszym stopniu. Poznają wtedy wszystkie niezbędne wiadomości i pozyskują podstawowe kwalifikacje do wykonywania odpowiedzialnego zawodu pedagoga. Warto pamiętać, że po zakończeniu trzech lat kształcenia nie dysponują jeszcze pełnią uprawnień. Tytuł licencjata to zbyt mało, by rozwinąć swoją karierę zawodową.

Warto zatem pomyśleć o kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia. Trwają one dwa lata, po ich zakończeniu jednak studenci otrzymują kompletne wykształcenie oraz tytuły magistrów, które otwierają drzwi do znalezienia najbardziej satysfakcjonującej pracy. O swoje wykształcenie warto zadbać odpowiednio wcześnie i korzystać z możliwości, jakie oferują studia w Bydgoszczy.


Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Bydgoszczy?

Zanim wybierzesz studia na kierunku pedagogika, zastanów się, czy naprawdę wykonywanie tego trudnego zawodu będzie ci sprawiać satysfakcję i radość. Ten profil kształcenia wybierany jest przez bardzo wielu absolwentów szkół średnich – pytanie, czy ich wybór w istocie jest świadomy. Osoby, które nie czują powołania do bycia pedagogiem i wzorem do naśladowania, powinny odpuścić naukę na tym wymagającym kierunku. Studenci pedagogiki powinni posiadać już na wstępie rozbudowany wachlarz kompetencji społecznych. Zobacz, czy dostrzeżesz u siebie:

 • empatię;
 • otwartość;
 • tolerancyjność;
 • wrażliwość na potrzeby innych ludzi;
 • wysokie standardy etyczne.

Jeżeli odnajdujesz te cechy w sobie, to możesz śmiało pomyśleć o wzięciu udziału w rekrutacji na studia pedagogiczne w Bydgoszczy. Zastanów się, jakie przedmioty powinieneś zdawać na maturze. Możesz wybierać spośród bardzo różnorodnej puli, w których znalazły się: geografia, WOS, historia, czy nawet filozofia. Powinieneś wybrać co najmniej jeden z nich i zdawać go na poziomie rozszerzonym.

Być może jesteś pasjonatem nauk humanistycznych, którego wiedza wykracza znacznie poza mury szkoły średniej. Jeżeli tak jest, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To konkurs organizowany jedynie dla najzdolniejszych uczniów jest jednak o co walczyć – na laureatów lub finalistów czeka od razu miejsce na listach osób przyjętych. W przypadku studiów pedagogicznych rozważ:

 • Olimpiadę Geograficzną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego itd.

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu opłat rekrutacyjnych oraz o dostarczeniu do dziekanatu zestawu podstawowych dokumentów takich jak świadectwo maturalne, skany dowodu, czy zdjęcia do legitymacji.

 

Jaka praca po studiach na kierunku pedagogika w Bydgoszczy?

Studia pedagogiczne dają bardzo dużo ciekawych możliwości zawodowego rozwoju, ale w tej pracy odnajdą się jedynie osoby, którym towarzyszy pasja oraz prawdziwe zaangażowanie. Absolwenci bydgoskich uczelni mogą znaleźć zatrudnienie przede wszystkim związanym z sektorem edukacyjnym. Na wykwalifikowanych pedagogów czekają bowiem przedszkola oraz szkoły zarówno te państwowe, jak i publiczne.

To jednak dopiero początek zawodowych możliwości pedagogów. Mogą oni znaleźć pracę w:

 • świetlicach środowiskowych;
 • domach kultury;
 • ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • placówkach terapeutycznych;
 • więzieniach;
 • domach dziennego pobytu;
 • ośrodkach poprawczych itd.

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszy się zawód animatora czasu wolnego. Osoby, które wykonują tę pracę, organizują atrakcje nie tylko dla dzieci, lecz także dla dorosłych. Pedagodzy swoje usługi mogą oferować podczas organizacji różnych eventów, półkolonii, wyjazdów integracyjnych, czy wczasów. Praca po studiach pedagogicznych może dawać bardzo dużo satysfakcji. Wszechstronne wykształcenie absolwentów tego kierunku pozwala na podejmowanie różnorodnych aktywności zawodowych nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.


Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Bydgoszczy?

Studia na kierunku pedagogika to dobrze zainwestowany czas.

Dorota, studentka drugiego roku, mówi:

Uwielbiam dzieci i zawsze chciałam wykonywać pracę, która pozwoli mi być blisko nich. Chcę wpływać na to, jak będzie kształtowało się ich przyszłe życie.

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W BYDGOSZCZY

 

 

Komentarze (0)