Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to przedmiot należący do grupy obowiązkowych dla studentów Psychologii. Jego celem jest przedstawienie diagnozy psychologicznej, jako jednej z form działalności psychologa, mającej zastosowanie w aktywności badawczej i w praktyce psychologicznej.

Studenci poznają rodzaje diagnoz psychologicznych. Zaznajamiają się z diagnozą psychologiczną w psychologii klinicznej dziecka, w psychologii organizacji i pracy, w neuropsychologii dziecięcej, czy w terapii rodzin. Poznają diagnozy: nozologiczną, funkcjonalną, wyjaśniającą, interakcyjną oraz nieinterakcyjną. Zaznajamiają się również z etycznymi problemami diagnozy w badaniach naukowych oraz ilościowym i jakościowym opisem zachowań.

Diagnoza psychologiczna to jeden z najważniejszych przedmiotów zawartych w programie nauczania. Po przeprowadzonych zajęciach studenci będą potrafili wyjaśnić znaczenie diagnozy psychologicznej, wskazać jej specyficzne właściwości, a także stosować poznane zasady w praktyce psychologicznej.

idź do kierunku PSYCHOLOGIA STUDIA WARSZAWA

w Warszawie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)