Oświetlenie i iluminacja

Oświetlenie i iluminacja

Oświetlenie i iluminacja

Oświetlenie i iluminacja

Z zagadnieniem oświetlenia spotyka się każdy architekt wnętrz. Dlatego też zajmuje ono istotną część programu nauczania na studiach. Zajęcia z przedmiotu Oświetlenie i iluminacja ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w oświetleniu i ich znaczeniu w oświetleniu, jak również zapoznanie z cechami elektrycznych źródeł światła i możliwościami ich wykorzystania w konkretnych aplikacjach oświetleniowych.

Podczas zajęć studenci Architektury wnętrz omawiają między innymi takie zagadnienia jak: oprawy oświetleniowe, sposoby oświetlania ogólnego, klasy oświetlenia, ilościowe i jakościowe cechy oświetlenia, dobór barwy światła, podział elektrycznych źródeł światła, obliczanie kosztów energii elektrycznej, układy zasilające źródła światła, oświetlenie energooszczędne, proces adaptacji i akomodacji oka, oświetlenie miejsc pracy.

Dzięki odbytym zajęciom w ramach tego przedmiotu studenci potrafią formułować problemy projektowe związane z doborem źródeł światła o odpowiedniej barwie światła i wskaźniku oddawania barw, ocenić i dokonać wyboru energooszczędności rozwiązania oświetleniowego, jak również wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie do modelowania pomieszczeń i obliczeń oświetlenia.

idź do kierunku ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA KRAKÓW

w Krakowie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)