Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży

Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży

Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży

Studia w Warszawie

opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży

Odkryj studia opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży to ścieżka kształcenia, które powstała z myślą o wyszkoleniu kadry specjalistów gotowych m.in. do aktywizacji, wspierania i korygowania rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Studia te pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne np. do prowadzenia różnorodnej działalności o charakterze pomocowych, opiekuńczym, wychowawczym, socjalnym, terapeutycznym, diagnostycznym i edukacyjnym.

Absolwenci opieki i wsparcia instytucjonalnego dzieci i młodzieży mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są np. w poradniach pedagogicznych i pedagogiczno-psychologicznych, placówkach wsparcia rodzin, instytucjach pomocy rodzinie, dzieci i młodzieży, instytucjach kultury, ośrodkach pomocy społecznej czy centrach edukacyjnych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

W programie opieki i wsparcia instytucjonalnego dzieci i młodzieży znajdują się przedmioty poświęcone np.: rodzajom instytucji wspierających rozwój edukacyjny, wychowawczy, emocjonalny i zawodowy dzieci i młodzieży; współczesnym problemom w zakresu pedagogiki; zastosowaniu wiedzy pedagogicznej w rozwiązywaniu kłopotów rozwojowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są gotowi m.in. do stawiania diagnoz pedagogicznych, prowadzenia działalności doradczej oraz wspierania dzieci i młodzieży w podejmowaniu świadomych kroków przybliżających ich do osiągnięcia wyznaczonych celów.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: roli pedagoga w rozwoju dzieci i młodzieży; klasycznych problemów wychowawczych, edukacyjnych i emocjonalnych, z którymi borykają się dzieci i młodzież; różnych form pomocy pedagogicznej.

Absolwenci opieki i wsparcia instytucjonalnego dzieci i młodzieży są zatrudniani m.in. w: placówkach wsparcia rodzin, opieki i wychowania małego dziecka; instytucjach odpowiedzialnych za poradnictwo o przeprowadzanie szkoleń oświatowych lub rodzinnych; instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i związanych z profilaktyką lub wsparciem dzieci i młodzieży. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia do samodzielnego prowadzenia działalności np. doradczej.

Absolwent opieki i wsparcia instytucjonalnego dzieci i młodzieży może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • ośrodki szkoleniowe
  • ośrodki edukacyjne i naukowe
  • instytucje kultury
  • domy opieki społecznej
  • placówki wsparcia rodzin
  • świetlice młodzieżowe
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Opieka i wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Studia pedagogiczne mają charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: psychologii, socjologii, etyki, filozofii, prawa, nowych mediów czy komunikacji społecznej. Uczelnie w Warszawie oferują studentom pedagogiki wiele możliwości kształcenia – dostępne ścieżki pozwalają zgłębiać zagadnienia w zakresie np. funkcjonowania społeczeństwa wielokulturowego, psychopedagogiki, terapii pedagogicznej, poradnictwa zawodowego, edukacji dzieci i młodzieży, organizacji placówek oświatowych, animacji społeczno-kulturowej czy resocjalizacji.

Niektórzy studenci pedagogiki decydują się kształcić swoje zdolności w kierunku zawodów związanych m.in. z edukacją – w ten sposób mogą oni rozpocząć w przyszłości pracę np. w szkole lub przedszkolu, a także prowadzić zaplanowane działania dydaktyczne. Absolwenci pedagogiki mogą próbować swoich sił także w marketingu, w którym coraz częściej sięga się po usługi pedagogiczne. Specjaliści mają szansę rozwijać się w firmach szkoleniowych lub działach ds. rozwoju kadr przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)