Analiza i inżynieria danych

Analiza i inżynieria danych

Analiza i inżynieria danych

Studia w Warszawie

analiza i inżynieria danych

Odkryj studia analiza i inżynieria danych w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

 

Analiza i inżynieria danych studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Analiza i inżynieria danych to ścieżka kształcenia skierowana do osób, które zainteresowane są m.in.: zagadnieniami sztucznej inteligencji; narzędziami służącymi rzetelnej analizie danych; metodami wizualizacji danych w określonych środowiskach informatycznych; zastosowaniem uczenia maszynowego w praktyce. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają swoje zdolności np. analityczne, projektowe oraz programistyczne.

Absolwenci analizy i inżynierii danych są przygotowani w szczególności do pracy na stanowisku np. specjalisty ds. analizy i zastosowań danych lub jako pracownik w firmach wytwarzających systemy informatyczne. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są zarówno w kraju, jak i za granicą – w prywatnym i publicznym sektorze rynku pracy. Ponadto absolwenci tej ścieżki są gotowi do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w branży IT.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na analizie i inżynierii danych pozwalają studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: analizy danych, rozwiązywania problemów w środowisku Python, wizualizacji danych, rozróżniania i stosowania metod sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia maszynowego. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które ściśle związane są m.in. z: nowoczesnymi narzędziami informatycznymi; zastosowaniem sztucznej inteligencji; technikami nauczania maszynowego.

W programie studiów na inżynierii i analizie danych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

  • Python dla sztucznej inteligencji
  • Statystyka i matematyka dla sztucznej inteligencji
  • Analiza i wizualizacja danych w Pythonie
  • Uczenie maszynowe w zastosowaniach

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: środowiska Python; nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji; narzędzi matematycznych i komputerowych, stosowanych w implementacji sztucznej inteligencji.

Osoby, które ukończyły studia na analizie i inżynierii danych, są gotowe do pracy np. w nowoczesnych przedsiębiorstwach w branży IT czy w instytucjach i urzędach, związanych z rozwojem dziedzin informatycznych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent analizy i inżynierii danych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • instytucje edukacyjne
  • nowoczesne przedsiębiorstwa
  • firmy projektujące strony internetowe
  • firmy wytwarzające systemy informatyczne
  • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Analiza i inżynieria danych to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Warszawie

Studenci informatyki nabywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do efektywnego funkcjonowania w przestrzeni cyfrowej. Uczestnicy zajęć m.in. badają dokładnie budowę komputera i układów scalonych, a także zgłębiają zagadnienia związane np. ze sztuczną inteligencją, programowaniem czy rozwiązywaniem różnorodnych problemów informatycznych. W programie tego kierunku znajdują się także przedmioty poświęcone np. cyberbezpieczeństwu, sieciom telekomunikacyjnym, grafice komputerowej czy multimediom.

Absolwenci informatyki wyróżniają się kompetencjami, które cenione są w szczególności np. w firmach technologicznych, działach IT przedsiębiorstw i organizacji krajowych lub międzynarodowych czy w zespołach projektowych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku. Ponadto absolwenci informatyki są gotowi do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)