Cyberbezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych i przemysłowych

Cyberbezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych i przemysłowych

Cyberbezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych i przemysłowych

Studia w Warszawie

cyberbezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych i przemysłowych

Odkryj studia cyberbezpieczeństwo i niezawodnosc systemów informatycznych i przemysłowych w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Cyberbezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych i przemysłowych studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci cyberbezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych i przemysłowych poznają m.in.: zasady bezpieczeństwa sieci oraz standardy jej niezawodności; podstawowe, jakościowe i ilościowe techniki analiz ryzyka w systemach informatycznych i przemysłowych; metody podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa i zwiększania niezawodności; wpływ urządzeń i programów na cyberbezpieczeństwo i niezawodność; granice i strefy bezpieczeństwa dla systemów informatycznych i przemysłowych.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się również przedmioty poświęcone np.: zarządzaniu cyberbezpieczeństwem i niezawodnością systemów informatycznych i przemysłowych, zasadom uzyskiwania oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa SIL i SAL; sposobom utrzymania poziomu cyberbezpieczeństwa i niezawodności na oczekiwanym poziomie; narzędziom utrzymania ciągłości pracy fizycznej warstwy systemów informatycznych i pętli bezpieczeństwa; zagrożeniom charakterystycznym dla nowoczesnego przemysłu; normom i przepisom prawa informatycznego; sposobom kontrolowania i testowania cyberbezpieczeństwa i niezawodności systemów.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Cyberbezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych i przemysłowych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na cyberbezpieczeństwie i niezawodności systemów informatycznych skierowane są w szczególności do osób, które zainteresowane są np. zarządzaniem bezpieczeństwem i niezawodnością systemów informatycznych i przemysłowych systemów sterowania. Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie m.in.: analizy i minimalizacji ryzyka; projektowania i testowania systemów informatycznych lub przemysłowych systemów sterowania.

W programie tej ścieżki znajdują się przedmioty poświęcone np.: podstawom teoretycznym i programom komputerowym stosowanym w analizie niezawodności; specjalistycznym oprogramowaniom do obliczeń niezawodności; metodom interpretacji wyników obliczeń. Ponadto studenci cyberbezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych rozwijają swoje umiejętności np. zarządcze, organizacyjne czy analityczne.

W programie studiów na cyberbezpieczeństwie i niezawodności systemów informatycznych i przemysłowych znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

  • Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa i niezawodności
  • Metody analizy ryzyka i projektowania systemów informatycznych i przemysłowych
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem i niezawodnością systemów informatycznych i przemysłowych
  • Testowanie cyberbezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych i przemysłowych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: narzędzi bezpieczeństwa stosowanych w systemach informatycznych; standardów jakości niezawodności systemów informatycznych i przemysłowych; zasad testowania systemów.

Cyberbezpieczeńśtwo i niezawodność systemów informatycznych i przemysłowych to ścieżka kształcenia, która kompleksowo przygotowuje absolwentów do pracy w wielu współczesnych firmach lub instytucjach – zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Ponadto uczelnie w Warszawie umożliwiają studentom tej ścieżki kształcenia rozwinięcie kompetencji niezbędnych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent cyberbezpieczeńśtwa i niezawodności systemów informatycznych i przemysłowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • instytucje edukacyjne
  • nowoczesne przedsiębiorstwa
  • firmy projektujące strony internetowe
  • firmy wytwarzające systemy informatyczne
  • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Cyberbezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych i przemysłowych to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Warszawie

Studenci informatyki w trakcie nauki poznają m.in. mechanizmy działania oprogramowania; metody prowadzenia obliczeń matematycznych z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych; zasady administrowania systemów; podstawy programowania i testowania aplikacji lub oprogramowania; techniki tworzenia grafiki lub animacji komputerowej; strategie zarządzania projektami informatycznymi.

Absolwenci informatyki swoje zdolności wykorzystać mogą m.in. w produkcji oprogramowania komputerowego czy projektowaniu z wykorzystaniem metod komputerowych. Studenci tego kierunku kompleksowo przygotowują się np. do administrowania systemami komputerowymi, a także zarządzania zaawansowanymi systemami baz danych. Uczestnicy zajęć zapoznawani są z najważniejszymi technologiami informatycznymi, a także przygotowywani do analitycznej pracy twórczej i projektowej.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)