Psychologia zdrowia

Studia w Warszawie

psychologia zdrowia

Odkryj studia psychologia zdrowia w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Psychologia zdrowia studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na psychologii zdrowia to ścieżka kształcenia, która poświęcona jest w szczególności zagadnieniom związanym m.in. z: organizacją i prowadzeniem grup wsparcia; psychologią stresu i uzależnień; postrzeganiem oraz przeżywaniem choroby, śmierci czy żałoby; zaburzeniami zachowania i osobowości; lękiem i zaburzeniami nerwicowymi; psychozami i zaburzeniami odżywiania; uzależnieniami od środków psychoaktywnych; seksualnością człowieka w cyklu jego życia.

Absolwenci psychologii zdrowia to osoby, które cenione są zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku. Mogą oni liczyć na zatrudnienie np. w szpitalach, przychodniach, gabinetach, placówkach edukacyjnych, fundacjach i stowarzyszeniach czy poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia zdrowia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Psychologia zdrowia pozwala studentom poznać np.: podstawy neuropsychologii dzieci i młodzieży; specyfikę zaburzeń w obrębie układu nerwowego; zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej; narzędzia diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych; zastosowanie psychoterapii oraz terapii neuropsychologicznej; zasady przeprowadzania psychotraumatologii; reguły komunikacji interpersonalnej.

Studenci tej ścieżki kształcenia poznają podstawy np. psychologii pediatrycznej, sądowo-penitencjarnej i klinicznej; psychologii osób niepełnosprawnych lub psychologii małżeństwa i rodziny, neuropsychologii, psychotraumatologii, psychoonkologii, psychofarmakologii czy psychoterapii. Ponadto w programie psychologii zdrowia znajdują się również przedmioty poświęcone m.in. rozwojowi kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw psychotraumatologii i psychologii klinicznej; skutecznych strategii psychoterapeutycznych; właściwości charakterystycznych dla poszczególnych etapów rozwojowych człowieka.

Absolwenci psychologii zdrowia najczęściej zatrudniani są np. w poradniach psychologicznych, służbach socjalnych, domach opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne, placówkach dla osób nietypowo rozwijających się, szpitalach, klinikach czy gabinetach psychoterapii. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie np. usług doradczych.

Absolwent psychologii zdrowia może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • ośrodki badawczo-naukowe
  • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
  • ośrodki pomocy społecznej
  • ośrodki interwencji kryzysowej
  • poradnie, kliniki, gabinety
  • fundacje, stowarzyszenia
  • doradztwo zawodowe
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia zdrowia to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Studia na kierunku psychologia poświęcone są m.in. zagadnieniom humanistycznym i społecznym – dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studenci psychologii zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą np. rozwoju emocjonalnego człowieka czy społecznych uwarunkowań ludzkiej osobowości. Rozwój cywilizacji oraz narastające problemy związane z psychicznym przygotowaniem człowieka do funkcjonowania we współczesnym świecie wymagają od specjalistów wyjątkowych zdolności, a także zaawansowanej wiedzy.

Studenci psychologii mogą wybrać specjalność, która najlepiej odpowiada ich naturalnym predyspozycjom oraz zainteresowaniom. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą rozpocząć pracę m.in. w ośrodkach medycznych, wychowawczych, kulturowych czy opiekuńczych. Kompetencje absolwentów psychologii cenione są na stanowiskach np. kierowniczych, doradczych, analitycznych, medialnych czy związanych z komunikacją społeczną.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)