Cloud Engineer

Studia w Poznaniu

Cloud engineering

Odkryj studia cloud engineeringi w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

 

Cloud engineer studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Uczelnie w Poznaniu, które oferują ścieżkę kształcenia Cloud Engineering na kierunku informatyka, proponują studentom kilka modułów, które poświęcone są najważniejszym zagadnieniom związanym z szeroko pojętym przetwarzaniem w chmurze. Dzięki temu studenci mogą rozwijać umiejętności praktyczne oraz zdobywać wiedzę teoretyczną w tym obszarze, które najbardziej ich interesuje i najlepiej odpowiada ich predyspozycjom.

Cloud Engineering umożliwia uczestnikom zajęć poznanie m.in.: zasady zaawansowanego programowania obiektowego oraz programowania strukturalnego; skuteczne strategie zarządzania projektami informatycznymi; podstawy metod i technik przetwarzania i programowania danych w chmurze.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą liczyć na zatrudnienie nie tylko w branży IT – z wiedzy oraz umiejętności osób, które ukończyły Cloud Engineering, korzystają także m.in. nowoczesne przedsiębiorstwa, korporacje międzynarodowe czy jednostki administracji rządowej lub samorządowej. Studia na tej ścieżce przygotowują absolwentów do pracy np. na stanowisku programisty rozwiązań chmurowych – zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Cloud Engineer

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku informatyka

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci Cloud Engineering poznają podstawy, których opanowanie niezbędne jest m.in. do: prawidłowego przechowywania informacji lub zarządzania różnorodnymi aplikacjami znajdującymi się w prywatnej lokalizacji internetowej czy na serwerze określonej firmy zlokalizowanych w centrum danych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: zasobom Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Run czy Cloud Functions, a także specyfice działań podejmowanych wobec zasobów sieciowych.

Studia na Cloud Engineering składają się z kilku modułów, które studenci wybierają samodzielnie, zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz predyspozycjami. Studenci tej ścieżki kształcenia rozwijają nie tylko kierunkowe zdolności, związane np. z wdrażaniem i zarządzaniem zasobami przechowującymi dane lub konfigurowaniem środowiska rozwiązań w chmurze, ale również tzw. kompetencje przyszłości, które związane są m.in. z: pracą w zespole, przedsiębiorczością, kreatywnością, rozwiązywaniem skomplikowanych problemów projektowych.

W programie studiów na Cloud Engineering znajdziesz następujące moduły:

 • Podstawy Kubernetes
 • Zarządzanie projektami
 • Podstawy Site Reliability Engineering
 • Programowanie strukturalne
 • Zaawansowane programowanie obiektowe

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad zarządzania zasobami sieciowymi; specyfiki środowiska chmurowego; sposobów wdrażania zasobów przechowujących dane w sieci.

Cloud Engineering mogą podjąć pracę np. na stanowisku programisty rozwiązań chmurowych. Studia na tej ścieżce kształcenia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności, które niezbędne są również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze branży IT.

Absolwent Cloud Engineering może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy projektujące strony internetowe
 • firmy wytwarzające systemy internetowe
 • instytucje edukacyjne
 • urzędy, korporacje, firmy technologiczne
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Cloud engineering to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku informatyka.

 

Informatyka studia w Poznaniu

Absolwenci informatyki znają i potrafią wykorzystywać różnorodne narzędzia informatyczne do samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów informatycznych w różnych dziedzinach. W programie na kierunku informatyka znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: systemom komputerowym, sieciom telekomunikacyjnym, nowoczesnym technologiom cyfrowym czy bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni. Informatycy mogą szukać zatrudnienia np. na stanowisku programisty, analityka danych, testera oprogramowania, projektanta stron internetowych czy grafika komputerowego.

Dowiedz się więcej: informatyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)