Projektowanie systemów i procesów logistycznych

Projektowanie systemów i procesów logistycznych

Projektowanie systemów i procesów logistycznych

Studia w Poznaniu

projektowanie systemów logistycznych

Odkryj studia projektowanie systemów logistycznych w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Projektowanie systemów i procesów logistycznych studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci projektowania systemów i procesów logistycznych rozwijają swoje kompetencje szczególnie w zakresie np.: nowoczesnych rozwiązań logistycznych; modelowania procesów logistycznych; zastosowania innowacyjnych narzędzi technologicznych; symulowania różnorodnych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Absolwenci projektowania systemów i procesów logistycznych mogą szukać zatrudnienia m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, firmach transportowych i spedycyjnych, centrach logistycznych czy w magazynach. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Projektowanie systemów i procesów logistycznych

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na projektowaniu systemów i procesów logistycznych pozwalają studentom poznać zagadnienia ściśle związane np. z zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw przedsiębiorstwa czy nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi, które odnajdują zastosowanie w różnych obszarach logistyki. Studenci tej ścieżki kształcenia rozwijają się w zakresie m.in.: modelowania systemów i procesów logistycznych; symulowania procesów logistycznych; analizowania danych operacyjnych; rozwiązywania problemów logistycznych; podejmowania decyzji operacyjnych.

W programie projektowania systemów i procesów logistycznych znajdują się przedmioty poświęcone np.: systemom klasy Business Inteligence, notacjom mapowania procesów, metodom i technikom optymalizacji systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwie, podstawom efektywnej logistyki czy strategiom planowania łańcuchu dostaw. Absolwenci tej ścieżki kształcenia potrafią m.in.: projektować systemy i procesy logistyczne, dokonywać analiz operacyjnych oraz wykorzystywać arkusze kalkulacyjne i narzędzia bazodanowe.

W programie studiów na projektowaniu systemów i procesów logistycznych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Lean Logistics
 • Modelowanie procesów logistycznych
 • Business Intelligence
 • Symulacja procesów logistycznych

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniuktóre związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: technik optymalizacji systemów i procesów logistycznych; technik komunikacyjnych stosowanych w logistyce; zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych we współczesnej logistyce.

Absolwenci projektowania systemów i procesów logistycznych mogą szukać zatrudnienia nie tylko na stanowiskach logistycznych, ale również tych związanych np. z kierownictwem, organizacją pracy przedsiębiorstwa, modelowaniem procesów i systemów logistycznych czy controllingiem w branży logistycznej. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent ścieżki kształcenia projektowanie systemów i procesów logistycznych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy spedycyjne
 • centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • firmy kurierskie
 • porty lotnicze lub morskie
 • zakłady komunikacji miejskiej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • magazyny
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Projektowanie systemów i procesów logistycznych to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku logistyka.

 

Logistyka studia w Poznaniu

Absolwenci logistyki znają narzędzia stosowane w profesjonalnym środowisku logistycznym – rozumieją najważniejsze pojęcia teoretyczne oraz rozwiązania technologiczne, które usprawniają organizację procesów logistycznych. Ponadto znają oni ogólnoświatowe trendy wpływające na sterowanie globalnymi przepływami towarów, osób i informacji, a także rozumieją rolę technologii IT we współczesnej logistyce.

Nabyte w trakcie studiów zdolności absolwenci logistyki mogą wykorzystać w wielu dyscyplinach zawodowych. Logistycy mogą odnaleźć zatrudnienie m.in. w centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, działach zakupów, dystrybucji przedsiębiorstw produkcyjnych lub usługowych czy w sektorze publicznym. Absolwenci tego kierunku studiów mogą również samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług logistycznych czy transportowych.

Dowiedz się więcej: logistyka studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)