Innowacyjne zarządzanie publiczne

Innowacyjne zarządzanie publiczne

Innowacyjne zarządzanie publiczne

Studia w Poznaniu

innowacyjne zarządzanie publiczne

Odkryj studia innowacyjne zarządzanie publiczne w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

 

Innowacyjne zarządzanie publiczne studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Innowacyjne zarządzanie publiczne to ścieżka kształcenia, która umożliwia studentom poznanie m.in.: różnych koncepcji rozwoju lokalnego i regionalnego; prawne i ekonomiczne podstawy planowania oraz realizowania inwestycji publicznych; metod finansowania inwestycji publicznych; sposobów projektowania przestrzeni publicznej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.

Studia na tej ścieżce poświęcone są m.in.: charakterystyce społeczności lokalnych; podstawom zarządzania strategicznego; specyfice smart city; strategiom rewitalizacyjnym; narzędziom marketingu terytorialnego; podstawom ekologistyki; sposobom aktywizacji społeczności lokalnych czy nowoczesnym technologiom stosowanym we współczesnej administracji.

Absolwenci innowacyjnego zarządzania publicznego są przygotowani kompleksowo m.in. do pracy w dziale rewitalizacji, rozwoju lub strategii miasta czy gminy. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą także rozwijać się zawodowo np. w sektorze samorządowym, związanym z szeroko pojętym zarządzaniem publicznym.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Innowacyjne zarządzanie publiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Program studiów i przedmioty

Studenci innowacyjnego zarządzania publicznego poznają m.in.: najnowsze trendy w zarządzaniu publicznym; zasady budowania partnerstwa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej; zasady zarządzania społecznością lokalną; podstawy współpracy przy tworzeniu optymalnej i zrównoważonej przestrzeni publicznej. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np. nowoczesnym technologiom, prawnym aspektom zarządzania publicznego, społecznym aspektom kształtowania i rozwoju społeczności lokalnych.

Innowacyjne zarządzanie publiczne pozwala także studentom rozwinąć wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: zastosowania technologii smart do budowania nowoczesnym miast; kreowania wizerunku samorządu w oczach mieszkańców miast i gmin; skutecznego promowania przestrzeni publicznej; tworzenia ze społeczności lokalnej potencjału inwestycyjnego.

W programie studiów na innowacyjnym zarządzaniu publicznym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Nowoczesne koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Programowanie i aktywizacja społeczności lokalnych
 • Prawne aspekty realizowania inwestycji publicznych
 • Finansowania inwestycji publicznych
 • Zarządzanie strategiczne
 • Smart city i technologie miejskie
 • Projektowanie przestrzeni publicznej
 • Podstawy ekologistyki
 • Rewitalizacja
 • Marketing terytorialny

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, które wymagają znajomości m.in.: form aktywizacji społeczności lokalnych; palących potrzeb i problemów lokalnych społeczności; nowoczesnych narzędzi służących zarządzaniu publicznemu; metod projektowania przestrzeni publicznej.

Absolwenci innowacyjnego zarządzania publicznego mogą liczyć na zatrudnienie np. na stanowisku specjalisty lub kierownika w instytucji odpowiedzialnej za rozwój społeczności lokalnych oraz ich otoczenia. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, wyróżniają się kompetencjami cenionymi również w zawodzie np. eksperta w zakresie rozwiązań zrównoważonego rozwoju.

Absolwent innowacyjnego zarządzania publicznego może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • firmach prywatnych i państwowych
 • instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach
 • działach marketingowych firm
 • działach rewitalizacji, rozwoju lub strategii miasta
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Innowacyjne zarządzanie publiczne to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Poznaniu

Administracja to kierunek, który łączy zagadnienia charakterystyczne m.in. dla: zarządzania, prawa, ekonomii, finansów i rachunkowości czy informatyki. Studenci administracji rozwijają w szczególności np. swój zmysł organizacyjny i analityczny. W trakcie nauki uczestnicy zajęć rozwiązują różnorodne zadania z zakresu m.in.: zarządzania nieruchomościami, finansami organizacji i instytucji publicznych, budowania wizerunku instytucji rządowych i samorządowych czy prowadzenia działalności doradczo-prawnej.

Uczelnie w Poznaniu oferują studentom administracji wiele ścieżek kształcenia, które poświęcone są różnorodnym aspektom tej dziedziny. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze polskiego i międzynarodowego rynku gospodarczego. Ponadto osoby, które ukończyły administrację, wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami, które mogą ułatwić im pojęcie własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)