Neuromarketing

Studia w Poznaniu

neuromarketing

Odkryj studia neuromarketing w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

 

Neuromarketing studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci neuromarketingu poznają m.in.: rodzaje zachowań konsumenckich; sposoby organizacji i zarządzania pracą zespołu projektowego; metody badań marketingowych; podstawy neuroekonomii i ekonomii behawioralnej; nowoczesne narzędzia cyfrowe, które odnajdują zastosowanie we współczesnym marketingu.

Studia na tej ścieżce kształcenia poświęcone są zagadnieniom charakterystycznym dla takich dziedzin jak np.: zarządzanie, marketing, komunikacja społeczna, ekonomia czy socjologia. W trakcie nauki studenci rozwijają cenne umiejętności praktyczne, związane np. z projektowaniem kampanii reklamowych, kreowaniem wizerunku marki, badaniem opinii publicznej czy diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów biznesowych o podłożu psychologicznym.

Absolwenci neuromarketingu wyróżniają się uniwersalnymi kompetencjami oraz specjalistyczną wiedzą – ich zdolności cenione są m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach, mediach, instytutach badawczych czy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Neuromarketing

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Neuromarketing to dość nowy obszar w psychologii, który pozwala m.in. zrozumieć ludzkie motywacje, mechanizmy decyzyjne oraz procesy emocjonalne, które odgrywają istotną rolę w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Studenci tej ścieżki kształcenia w trakcie nauki poznają np. neuronalne podstawy rozwoju człowieka; nowoczesne technologie stosowane w marketingu; podstawy psychologii emocji i motywacji; metody stosowane w neuroekonomii; specyfikę marketingu multisensorycznego; metodologię badań marketingowych opartych na wiedzy o mózgu.

Absolwenci neuromarketingu wiedzą także m.in.: jakich błędów należy unikać w marketingu; jak projektować efektywne kampanie reklamowe; jak stosować założenia psychologii emocjonalnej w praktyce sprzedażowej; jak w pełni wykorzystywać potencjał mediów cyfrowych w marketingu. Ponadto w trakcie studiów uczestnicy zajęć rozwijają cenne umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i zarządcze – studenci szkolą się w zakresie np. zarządzania zasobami ludzkimi lub projektami.

W programie studiów na neuromarketingu znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Neuroekonomia i ekonomia behawioralna
 • Marketing sensoryczny
 • Media cyfrowe w marketingu
 • Elementy metodyki User Experience
 • Inteligencja emocjonalna w praktyce
 • Trening interpersonalny
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Metody badań marketingoych

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw neuronauki poznawczej; narzędzia i strategie charakterystyczne dla współczesnego marketingu; specyfiki zjawisk oraz psychospołecznych czynników wpływających na efektywność strategii marketingowych współczesnych przedsiębiorstw.

Absolwenci neuromarketingu są kompleksowo przygotowani do pracy m.in. w marketingowych, sprzedażowych i badawczych obszarach współczesnego rynku gospodarczego. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą podjąć pracę np. na stanowisku: specjalisty ds. marketingu, content managera, badacza społecznego, psychologa reklamy, psychologa biznesu, managera kreatywnego, trenera czy szkoleniowca.

Absolwent neuromarketingu może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • poradnie, gabinety psychologiczne
 • instytucje naukowo-badawcze
 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • instytucje edukacyjne, szkoły
 • domy mediowe, agencje marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Neuromarketing to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Psychologia jako kierunek interdyscyplinarny pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie np.: pedagogiki, filozofii, marketingu, zarządzania, komunikacji społecznej, socjologii czy medycyny. Uczelnie w Poznaniu oferują wiele ścieżek kształcenia na tym kierunkue. Absolwenci psychologii mogą podjąć prace np. na stanowisku psychoterapeuty, seksuologa, edukatora, coacha, mentora, szkoleniowca, specjalisty ds. PR, rekrutera, kierownika działu HR czy doradcy zawodowego. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)