Publicystyka ekonomiczna i public relations

Publicystyka ekonomiczna i public relations

Publicystyka ekonomiczna i public relations

Studia w Poznaniu

publicystyka ekonomiczna i public relations

Odkryj studia publicystyka ekonomiczna i public relations w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Publicystyka ekonomiczna i public relations studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci publicystyki ekonomicznej i public relations zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są np. do prawidłowego i efektywnego komunikowania się na współczesnym rynku ekonomiczno-gospodarczym. Studia na tej ścieżce kształcenia skierowane są w szczególności do tych osób, które zainteresowane są np.: komunikacją w biznesie oraz w mediach, kreowaniem pozytywnego wizerunku firmy czy prowadzeniem skutecznych negocjacji.

Absolwenci publicystyki ekonomicznej i public relations wyróżniają się nie tylko specjalistyczną wiedzą ekonomiczną, ale również m.in. cennymi kompetencjami miękkimi, które odnajdują zastosowanie np. w: mediach, polityce, biznesie lub poradnictwie. Dzięki temu osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą podjąć pracę zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze rynku gospodarczego.

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają studentom publicystyki ekonomicznej i public relations korzystanie z profesjonalnego sprzętu komputerowego, dzięki któremu uczestnicy praktycznych zajęć mają okazję rozwijać swoją kreatywność oraz zdolności związane np. z przygotowywaniem materiałów audiowizualnych, wykorzystywaniem nowych mediów w komunikacji biznesowej czy prowadzeniem działań mających na celu wykreowanie określonego wizerunku firmy, marki lub organizacji. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się również przedmioty poświęcone np.:specyfice współczesnego życia gospodarczo-politycznego.

Studenci publicystyki ekonomicznej i public relations szkolą się w zakresie m.in.: zarządzania komunikacją wewnętrzną i publiczną; tworzenia strategii wizerunkowych; dokonywania prawidłowej autoprezentacji; redagowania tekstów prasowych; zarządzania sytuacją kryzysową. W trakcie nauki studenci nie tylko biorą udział w praktycznych warsztatach, ale również m.in. realizują poligonowe przedsięwzięcia PR oraz uczestniczą w spotkaniach z profesjonalistami, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem.

W programie studiów na publicystyce ekonomicznej i public relations znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Pracownia telewizyjna i radiowa
 • Pracownia publicystyczna
 • Internal relations
 • Internetowe i kryzysowej public relations
 • Lobbing
 • Retoryka
 • Techniki negocjacyjne i socjotechniki
 • Komputerowe redagowanie tekstów
 • Blog/ Facebook / Twitter

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniuktóre związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki komunikacji biznesowej prowadzonej za pośrednictwem nowych mediów; zastosowania współczesnych narzędzi komunikacyjnych w realizowaniu obranej strategii wizerunkowej; zasad profesjonalnego tworzenia treści o charakterze publicystyczno-ekonomicznym.

Publicystyka ekonomiczna i public relations umożliwiają absolwentom podjęcie pracy np. w korporacji międzynarodowej, instytucji rządowej lub samorządowej, partii politycznej, organizacji pozarządowej, jednostce promocji miasta lub regionu lub w mediach. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą aplikować na stanowisko np. specjalisty public relations, dziennikarza ekonomicznego, negocjatora, specjalisty komunikowania wewnętrznego, doradcy politycznego lub specjalisty kreowania wizerunku. Ponadto absolwenci mogą rozpocząć własną działalność np. publicystyczną lub gospodarczą.

Absolwent publicystyki ekonomicznej i public relations może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy doradcze
 • urzędy i instytucje państwowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • własna działalność gospodarcza
 • media

 

Na jakim kierunku

Publicystyka ekonomiczna i public relations to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku ekonomia.

 

Ekonomia studia w Poznaniu

Studenci ekonomii rozwijają się w zakresie m.in.: zarządzania przedsiębiorstwem; planowania strategii marketingowej i finansowej organizacji; zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie; prowadzenia rachunkowości zarządczej; organizowania produkcji w przedsiębiorstwie; oceniania sytuacji finansowej na współczesnym rynku gospodarczym. Studia na tym kierunku poświęcone są zagadnieniom związanym m.in. z finansami i rachunkowością, zarządzaniem, prawem, informatyką czy komunikacją społeczną.

Kompetencje ekonomistów cenione są zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze rynku gospodarczego. Absolwenci ekonomii mogą aplikować na stanowiska np. kierownicze, doradcze, analityczne, eksperckie lub związane z controllingiem i audytem. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia m.in. w: przedsiębiorstwach i korporacjach, agencjach konsultingowych, biurach rachunkowych, domach maklerskich, organizacjach administracji publicznej i samorządowej, firmach windykacyjnych, bankach, instytucjach finansowych.

Dowiedz się więcej: ekonomia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)