Filologia angielska od podstaw

Filologia angielska od podstaw

Filologia angielska od podstaw

Studia w Warszawie

filologia angielska od podstaw

Odkryj studia filologia angielska od podstaw w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Filologia angielska od podstaw studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na ścieżce kształcenia filologia angielska od podstaw poświęcone są zagadnieniom, które pozwalają studentom kompleksowo zapoznać się z językiem, kulturą oraz historią krajów anglosaskich. Studenci poznają m.in.: specyfikę sektora usług językowych oraz podstawy językoznawstwa czy kulturoznawstwa.

Filologia angielska od podstaw to ścieżka kształcenia skierowana w szczególności do tych osób, które jeszcze nie posługują się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy szkolą swoje umiejętności komunikacyjne i językowe, które mogą w przyszłości wykorzystać w międzynarodowych, wielokulturowych środowiskach pracy.

Uczelnie w Warszawie starają się umożliwić studentom filologii angielskiej od podstaw zdobycie kompetencji w zakresie różnorodnych działalności związanych np. z translatoryką, językoznawstwem, biznesem czy edukacją językową. Absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą pracować jako np.: nauczyciel, tłumacz, redaktor, specjalista ds. komunikacji i integracji wielokulturowej lub przedsiębiorca.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Filologia angielska od podstaw

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lub 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku filologia angielska

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci tej ścieżki kształcenia poznają m.in. różnorodne narzędzia niezbędne do poprawiania oraz wykorzystywania zawodowo kompetencji językowych. Dzięki odpowiednio zorganizowanemu programowi studenci filologii angielskiej od podstaw zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz dziedzin, które związane są np. z biznesem, zarządzaniem, nauczaniem czy komunikacją społeczną.

W programie studiów na filologii angielskiej od podstaw znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Kulturowe dziedzictwo europy
 • Leksyka i czytanie
 • Gramatyka praktyczna
 • Konwersacje
 • Pisanie i stylistyka
 • Dodatkowy język obcy

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad języka angielskiego, zastosowania języka angielskiego w biznesie, sposobów nauczania języka obcego, technik tłumaczeniowych.

Absolwenci filologii angielskiej od podstaw mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: tłumacz, lektor języka angielskiego, dziennikarz, redaktor, specjalista ds. koordynacji i integracji międzykulturowej, przedsiębiorca, przewodnik, pilot wycieczek czy rezydent.

Absolwent filologii angielskiej od podstaw może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • branża turystyczna
 • instytucje europejskie
 • organizacje pozarządowe
 • międzynarodowe korporacje
 • wydawnictwa
 • ośrodki kulturowe
 • szkoły, przedszkola
 • biura tłumaczeń
 • instytucje rządowe

 

Na jakim kierunku

Filologia angielska od podstaw to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku filologia angielska.

 

Filologia angielska studia w Warszawie

Studia na filologii angielskiej cieszą się popularnością wśród kandydatów – postępująca globalizacja oraz rozwój kulturowy sprawiają, że zaawansowana znajomość języka angielskiego jest cenioną zdolnością we wszystkich środowiskach zawodowych. Wśród przedmiotów na tym kierunku studiów znajdują się przedmioty poświęcone m.in. językoznawstwu, kulturoznawstwu czy literaturoznawstwu, a także historii krajów anglojęzycznych.

Absolwenci filologii angielskiej dobrze odnajdą się na stanowisku np. tłumacza – osoby, które ukończyły ten kierunek studiów umiejętnie dokonują przekładów tekstów pisanych lub mówionych, również w zakresie tłumaczeń specjalistycznych. Ponadto na absolwentów filologii angielskiej czekają też takie miejsca, jak np.: redakcje, wydawnictwa obcojęzyczne, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, branża turystyczna czy instytucje biznesowe.

 

 

Dowiedz się więcej: filologia angielska studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)