Finanse i handel międzynarodowy

Finanse i handel międzynarodowy

Finanse i handel międzynarodowy

Studia w Warszawie

Finanse i handel międzynarodowy

Odkryj studia finanse i handel międzynarodowy w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Finanse i handel międzynarodowy studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na finansach i handlu międzynarodowym skierowane są do osób, które zainteresowane są m.in.: kulturą i polityką finansową innych krajów; problemami współczesnego rynku finansowego w Polsce i za granicą; technikami i narzędziami wykorzystywanymi w analizie ekonomicznej. Studenci tej ścieżki kształcenia poznają m.in.: skuteczne metody statystyczne; przepisy prawa finansowego; współczesne koncepcje finansów czy sposoby zarządzania instytucjami finansowymi.

W programie finansów i handlu międzynarodowego znajdują się przedmioty, które są poświęcone np.: sposobom budżetowania finansowego przedsiębiorstw i instytucji międzynarodowych; rodzajom transakcji i inwestycji; controllingowi; charakterystyki rynków giełd towarowych; zasadom kontroli finansowej; kryzysom finansowym czy technikom marketingowym.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia to cenieni specjaliści, którzy mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w prywatny,, jak publicznym sektorze rynku gospodarczego. Osoby, które ukończyły finanse i handel międzynarodowy, mogą szukać pracy m.in. w: bankach, instytucjach finansowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach konsultingowych lub przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Finanse i handel międzynarodowy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci finansów i handlu międzynarodowego zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in.: międzynarodowych transakcji finansowych i handlowych; sposobów zabezpieczania handlu międzynarodowego; zasad finansowania i rozliczania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym; zastosowaniu nowoczesnych form płatniczych w handlu ogólnoświatowym.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty, które poświęcone są np.: sposobom zarządzania ryzykiem walutowym; technikom wykorzystywania norowań oraz transakcji zawieranych na międzynarodowych giełdach towarowych lub finansowych; funkcjonowaniu międzynarodowego systemu bankowego lub strukturom międzynarodowych instytucji finansowych.

W programie studiów na finansach i handlu międzynarodowym znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Budżetowanie finansowe
 • Finanse i rozliczenia międzynarodowe przedsiębiorstw
 • Transakcje i inwestycje na giełdach towarowych
 • Controlling finansowy
 • Kryzysy finansowe i stabilność systemu finansowego
 • Zarządzanie marketingowe
 • Metodyka przygotowania projektu europejskiego
 • Protokół dyplomatyczny
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku; teorii i polityki kursu walutowego; ryzyka walutowego oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom przedsiębiorstw.

Absolwenci finansów i handlu międzynarodowego wyróżniają się kompetencjami, które umożliwiają im nie tylko np. efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, ale również m.in. dokonywanie dokładnych analiz rynku walutowego lub wykrywanie zagrożeń na międzynarodowym rynku finansowym. Ponadto absolwenci finansów i handlu międzynarodowego są kompleksowo przygotowani do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent finansów i handlu międzynarodowego może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw i instytucji publicznych
 • korporacje międzynarodowe
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Finanse i handel międzynarodowy to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości rozwijają umiejętności np. analityczne, organizacyjne, komunikacyjne i zarządcze. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci tego kierunku studiów są przygotowani m.in. do: analizowania zjawisk ekonomiczno-gospodarczych; oceniania pozycji firmy na rynku finansowym; budowania strategii biznesowej przedsiębiorstwa; sporządzaniem dokumentacji finansowej; rozliczania podatków.

Absolwenci finansów i rachunkowości to cenieni na rynku pracownicy, którzy umiejętnie doradzają przedsiębiorcą i oceniają sytuację finansową dowolnego podmiotu, dobierając optymalne rozwiązania do określonych problemów finansowych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są przygotowane do rpacy m.in. w biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach, korporacjach międzynarodowych czy jednostkach finansowych.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)