Gospodarka cyfrowa w biznesie

Gospodarka cyfrowa w biznesie

Gospodarka cyfrowa w biznesie

Studia w Warszawie

gospodarka cyfrowa w biznesie

Odkryj studia gospodarka cyfrowa w biznesie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

 

Gospodarka cyfrowa w biznesie studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Gospodarka cyfrowa w biznesie to ścieżka kształcenia, która pozwala studentom poznać głębiej m.in. funkcjonowanie gospodarki cyfrowej, a także charakterystykę społeczeństwa informacyjnego. Studenci w trakcie nauki poznają np.: techniki komunikacyjne stosowane w negocjacji i mediacji;  zachowania konsumentów, efektywne strategie i różnorodne modele w e-biznesie; zasady zarządzania marką; sposoby pozyskiwania wiedzy biznesowej z różnych źródeł.

Studia na gospodarce cyfrowej w biznesie są poświęcone zagadnieniom związanym m.in. z sektorem e-usług, nowymi technologiami w marketingu czy social mediami. Absolwenci tej ścieżki kształcenia potrafią np. zarządzać relacjami z klientami, prowadzić start-upy w biznesie czy pozyskiwać i zachowywać konsumentów.

Osoby, które ukończyły gospodarkę cyfrową w biznesie, mogą liczyć na zatrudnienie np. w środowisku IT. Postępujący rozwój technologiczny współczesnego rynku gospodarczego sprawia, że absolwenci tej ścieżki kształcenia są cenionymi pracownikami m.in. w nowoczesnych przedsiębiorstwach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, korporacjach czy instytucjach, które podlegają dynamicznym procesom informatyzacji.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Gospodarka cyfrowa w biznesie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na gospodarce cyfrowej w biznesie znaleźć można przedmioty poświęcone np.: prawidłowościom i problemom funkcjonowania organizacji w szeroko pojętej gospodarce cyfrowej. Studenci tej ścieżki kształcenia rozwijają kompetencje związane m.in. z: pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą danych pochodzących z różnych źródeł; posługiwaniem się bazami danych i zarządzania nimi; wykorzystywania innowacyjnych narzędzi technologicznych.

Interdyscyplinarny charakter gospodarki cyfrowej w biznesie pozwala studentom poznać również np.: psychologiczne i społeczne czynniki kształtujące zachowanie konsumentów; teorię organizacji i zarządzania w różnych środowiskach zawodowych; podstawy ekonomii oraz finansów i rachunkowości; techniki komunikacyjne stosowane w przestrzeni publicznej i biznesowej.

W programie studiów na gospodarce cyfrowej w biznesie znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • E-usługi
 • Nowe technologie w marketingu
 • Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • Social media
 • Start-up w biznesie
 • Zachowania konsumentów
 • Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo informacyjne
 • Podstawy negocjacji i mediacji
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • Strategie i modele w biznesie

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki cyfrowego środowiska biznesowego; zastosowania nowoczesnych narzędzi technologicznych w marketingu i zarządzaniu marką; zasad prowadzenia współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi; rodzajów strategii marketingu internetowego.

Absolwenci gospodarki cyfrowej w biznesie mogą podjąć pracę np. w dowolnym nowoczesnym lub przeobrażającym się przedsiębiorstwie na stanowisku kierowniczym, analitycznym, eksperckim, doradczym czy związanym z komunikacją w biznesie. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów tej ścieżki do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent gospodarki cyfrowej w biznesie może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Gospodarka cyfrowa w biznesie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Uczelnie w Warszawie, które oferują liczne ścieżki kształcenia na zarządzaniu, przygotowują studentów tego kierunku szczególnie w aspekcie praktycznym. Uczestnicy zajęć nie tylko zdobywają wiedzę z zakresu np. ekonomii, prawa, finansów i rachunkowości, administracji czy marketingu, ale również rozwijają swoje kompetencje miękkie, które niezbędne są do prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi, informacyjnymi czy materialnymi.

Zarządzanie przygotowuje absolwentów do pełnienia w szczególności ról np. kierowniczych, organizacyjnych, analitycznych, urzędniczych czy doradczych. Osoby te mogą jednak nabyte w trakcie studiów umiejętności wykorzystać również np. w komunikacji społecznej, marketingu i reklamie czy prowadzeniu szkoleń. Absolwenci zarządzania są także gotowi do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)