Rachunkowość, audyt i controlling

Rachunkowość, audyt i controlling

Rachunkowość, audyt i controlling

Studia w Warszawie

rachunkowość, audyt i controlling

Odkryj studia rachunkowość, audyt i controlling w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Rachunkowość, audyt i controlling studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na rachunkowości, audycie i controllingu poświęcone są w szczególności m.in.: organizacji i zarządzaniu instytucjami finansowymi lub przedsiębiorstwami; komunikacji w biznesie; kierowaniu finansami publicznymi i prywatnymi; analizie finansowej; technikom i narzędziom stosowanym we współczesnej księgowości.

W trakcie zajęć studenci zgłębiają wiedzę w zakresie np.: rachunkowości finansowej; mikroekonomii; rynków finansowych; finansów przedsiębiorstwa; bankowości; ubezpieczeń; rachunkowości grup kapitałowych; standardów rachunkowości; finansów międzynarodowych; ekonometrii; ryzyka finansowego. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty związane m.in. ze skarbowością korporacyjną czy sprawozdawczością finansową.

Absolwenci rachunkowości, audytu i controllingu są przygotowani do pracy zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze rynku. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, odnajdą się np. w: działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, a także w instytucjach finansowych, urzędach czy organizacjach pozarządowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Rachunkowość, audyt i controlling

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Rachunkowość, audyt i controlling to ścieżka kształcenia, która skierowana jest do osób zainteresowanych m.in.: obsługą księgową; sprawozdaniami finansowymi; funkcjonowaniem przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych; normami rachunkowymi w Polsce i w Europie czy efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

W trakcie zajęć studenci zgłębiają wiedzę w zakresie np.: audytu i kontroli finansowej; planowania zdarzeń gospodarczych; analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych; oceniania sprawozdawczości finansowej podmiotów; wyceny przedsiębiorstw; zarządzania wartością finansową; planowania i kontrolowania budżetu.

W programie studiów na rachunkowości, audycie i controllingu znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Planowanie finansowe i biznesplan
 • Skarbowość korporacyjna
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Controlling operacyjny
 • Standardy rachunkowości
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość instytucji finansowych
 • Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością
 • Rachunkowość grup kapitałowych

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej; zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego i kontrolingu operacyjnego; sposobów planowania finansowego.

Absolwenci rachunkowości, audytu i controllingu są przygotowani do pracy w zawodach takich, jak np.: doradca finansowy, księgowy, kontroler finansowy czy pracownik działu finansowo-księgowego w przedsiębiorstwie. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą pracować na stanowiskach m.in. doradczych, analitycznych, eksperckich lub kierowniczych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent rachunkowości, audytu i controllingu może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw i instytucji publicznych
 • korporacje międzynarodowe
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • urzędy i izby skarbowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Rachunkowość, audyt i controlling to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę oraz umiejętności z zakresu m.in. bankowości, prawa i administracji, ekonomii,, zarządzania czy informatyki. Uczestnicy zajęć poznają np. strukturę systemu podatkowego. W trakcie swoich działań korzystają oni z narzędzi oraz metod z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości. Ponadto studenci umiejętnie interpretują dane z dokumentów i sprawozdań finansowych, a także prowadzą efektywne analizy ekonomiczne.

Kompleksowe przygotowanie studentów finansów i rachunkowości pozwala im na zdobycie uniwersalnych kompetencji, cenionych na różnorodnych stanowiskach i w wielu branżach zawodowych. Absolwenci tego kierunku studiów mogą liczyć na zatrudnienie np. w biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych, bankach, biurach doradczych i konsultingowych czy międzynarodowych korporacjach.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)