Zarządzanie finansami

Studia w Warszawie

zarządzanie finansami

Odkryj studia zarządzanie finansami w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Zarządzanie finansami studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci zarządzania finansami rozwijają się w zakresie m.in.: controllingu operacyjnego, zarządzania projektami inwestycyjnymi, przeprowadzania audytu wewnętrznego, planowania finansowego i budowania strategii biznesowych, wyceny przedsiębiorstw i zarządzania wartością czy zarządzaniem zyskiem.

W programie tej ścieżki kształcenia znaleźć można przedmioty poświęcone np.: podstawom rachunkowości, międzynarodowym finansom przedsiębiorstw, matematyce i analizie finansowej, bankowości, audytowi wewnętrznemu, fuzjom i przejęciom, kontroli skarbowej, ubezpieczeniom czy zarządzaniu ryzykiem finansowym. Absolwenci zarządzania finansami są przygotowani m.in. do prowadzenia efektywnej komunikacji w biznesie, zarządzania projektami inwestycyjnymi czy zarządzania organizacjami.

Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są gotowe do rozpoczęcia profesjonalnej kariery w środowisku np. finansowym lub biznesowym. Absolwenci zarządzania finansami wyróżniają się kompetencjami, które cenione są na stanowiskach np. decyzyjnych lub doradczych i analitycznych. Finansiści są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie finansami

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studia na zarządzaniu finansami szkolą studentów w zakresie m.in.: kształtowania optymalnego poziomu i struktury majątku; tworzenia skutecznej strategii inwestycyjnej; zarządzania sytuacją finansową firmy; analizowania sytuacji rynkowej i pozycji przedsiębiorstwa. Interdyscyplinarny charakter tej ścieżki kształcenia umożliwia studentom zdobycie wiedzy na temat np.: prawa i polityki, psychologii, teorii organizacji i zarządzania, ekonomii, komunikacji społecznej lub bankowości.

Zarządzanie finansami to ścieżka, która umożliwia poznanie m.in.: podstaw rachunkowości i analizy finansowej przedsiębiorstwa; specyfiki ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem finansowym; mechanizmów, które uczestniczą w osiąganiu zysków przez firmę. W programie znajdują się przedmioty poświęcone np.: mikro- i makroekonomii, podstawo prawa gospodarczego, zarządzaniu projektami czy koordynowaniu działania organizacji.

W programie studiów na zarządzaniu finansami znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością
 • Kontrola skarbowa
 • Rachunkowość grup kapitałowych
 • Zarządzanie zyskiem i polityka dywidend
 • Planowanie finansowe i biznesplan
 • Skarbowość korporacyjna
 • Audyt wewnętrzny
 • Projekty inwestycyjne

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: podstaw bankowości, finansów i rachunkowości; strategii biznesowych współczesnych przedsiębiorstw; technik zarządzania decyzjami finansowymi firmy.

Absolwenci zarządzania finansami są gotowi do podjęcia kariery zawodowej w środowisku np. doradczym, finansowym, biznesowym lub związanym z kontrolingiem czy podatkami. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą. Absolwenci mogą spróbować swoich sił w roli np. menedżera finansowego czy doradcy finansowego.

Absolwent zarządzania finansami może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw i instytucji publicznych
 • korporacje międzynarodowe
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • urzędy i izby skarbowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie finansami to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in. systemu podatkowego w Polsce i w Europie; funkcji instytucji finansowych i banków; analizy podstawowych zjawisk gospodarczych czy sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Studia na tym kierunku poświęcone są zagadnieniom takim, jak np.: bankowość, prawo i administracja, zarządzanie lub ekonomia.

Osoby, które ukończyły studia na finansach i rachunkowości, wyróżniają się kompetencjami związanymi m.in. z organizacją i zarządzaniem – absolwenci przygotowani są do pełnienia nie tylko funkcji urzędniczych, ale także dyrektorskich lub menadżerskich. Poprawnie dokonują auditingu, a także prowadzą działania doradcze w zakresie finansów, podatków, ubezpieczeń czy inwestycji.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)