Administracja rządowa

Administracja rządowa

Administracja rządowa

Studia w Warszawie

administracja rządowa

Odkryj studia administracja rządowa w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Administracja rządowa studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja rządowa skierowana jest w szczególności do tych osób, które zainteresowane są funkcjonowaniem oraz organizacją pracy administracji centralnej i terenowej. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci tej ścieżki kształcenia uzyskują wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są do wykonywania zawodów np. urzędniczych w różnorodnych instytucjach państwowych.

Uczelnie w Warszawie szkolą przyszłych urzędników w oparciu o wartości wiążące się z neutralnością – studenci przygotowywani są do pełnienia zawodowych funkcji z uwzględnieniem apolityczności, bezstronności i rzetelności.

Interdyscyplinarny charakter administracji rządowej pozwala studentom także rozwinąć cenne umiejętności praktyczne, związane m.in. z: komunikacją społeczną, negocjacją, retoryką, organizacją pracy urzędu, zarządzaniem projektami czy analizą zjawisk polityczno-gospodarczych. Absolwenci znaleźć mogą pracę m.in. w: kancelariach prawnych, służbach działających regionalnie, radzie ministrów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na administracji rządowej poświęcone są najważniejszym zagadnieniom związanym np. z organizacją i zakresem działania jednostek i instytucji administracji centralnej i terenowej. Przedmioty znajdujące się w programie tej ścieżki kształcenia pozwalają studentom zrozumieć pracę np. ministrów, wojewodów, służb regionalnych czy centralnych organów administracji rządowej.

W programie studiów na administracji rządowej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Działy administracji rządowej
 • Korpus służby cywilnej
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości

 

Praca po studiach

 

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: struktury administracji rządowej; zakresu obowiązków poszczególnych działów administracji rządowej; sopsobu działania służby cywilnej; przepisów prawnych, kontrolujących funkcjonowanie Wymiaru Sprawiedliwości.

Absolwenci administracji rządowej mogą liczyć na zatrudnienie nie tylko w państwowych w instytucjach i organizacjach związanych z administracją rządową, ale także m.in. w pozostałych organach administracji publicznej i prywatnej, przedsiębiorstwach i korporacjach czy w zakresie własnej działalności gospodarczej. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą pełnić funkcje np. doradcze, zarządcze, organizacyjne, urzędnicze lub związane z komunikacją społeczną, kontrolingiem czy polityką.

Absolwent administracji rządowej może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • Radzie Ministrów
 • centralnych organach administracji rządowej
 • służbach działających regionalnie
 • przedsiębiorstwach prywatnych
 • działach prawnych
 • kancelariach prawnych
 • własnej działalności gospodarczej
 • instytucjach Unii Europejskiej

 

Na jakim kierunku

 

Administracja rządowa to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Studenci administracji przygotowują się do praktycznej pracy w instytucjach i podmiotach gospodarczych. Uczestnicy zajęć praktycznych mogą rozwijać się w zawodach związanych m.in. z administracją państwową i samorządową, firmami ubezpieczeniowymi, bankami, urzędami czy agencjami celnymi. Ponadto studenci tego kierunku mogą wiązać swoją przyszłość z polityką lub Wymiarem Sprawiedliwości.

Wiedza z zakresu prawa, ekonomii czy socjologii pozwala absolwentom administracji obrać ścieżkę kariery kierowniczej – przyszli eksperci mogą obejmować stanowiska w różnorodnych urzędach i instytucjach administracji państwowej. Studenci administracji szczególnie rozwijają się w kierunku m.in. finansów, bankowości, zarządzania i prawa.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)