Zrównoważony rozwój organizacji

Zrównoważony rozwój organizacji

Zrównoważony rozwój organizacji

Studia w Warszawie

zrównoważony rozwój organizacji

Odkryj studia zrównoważony rozwój organizacji w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Zrównoważony rozwój organizacji studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci zrównoważonego rozwoju organizacji szkolą się w zakresie m.in.: podejmowania efektywnej współpracy w środowisku biznesowym; tworzenia konkurencyjnej i zrównoważonej wartości przedsiębiorstwa; wprowadzania zmian w organizacji, dostosowanych do środowiskowych i społecznych uwarunkować prawnych. Uczestnicy zajęć zapoznają się z takimi pojęciami jak np. Climate Resilience, Environmental Pllution czy Sustainable Development.

Studia na tej ścieżce kształcenia poświęcone są zagadnieniom, które związane są w szczególności np. z ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi aspektami zrównoważonego rozwoju. Absolwenci przygotowani są m.in. do tworzenia przewagi konkurencyjnej poprzez stosowanie nowych rozwiązań w zakresie modeli, zarządzania, technologii i partnerstwa.

Osoby, które ukończyły zrównoważony rozwój organizacji, mogą szukać pracy np. w nowoczesnych przedsiębiorstwach, instytucjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych czy jednostkach administracyjnych. Ponadto uczelnie w Warszawie przygotowują absolwentów tej ścieżki kształcenia do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zrównoważony rozwój organizacji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Program studiów i przedmioty

Zrównoważony rozwój organizacji kompleksowo omawia trzy filary zrównoważonego rozwoju, będące wynikiem połączenia zagadnień z zakresu ekonomii, środowiska i społeczeństwa. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: sposobom kreowania przewagi konkurencyjnej; nowoczesnym modelom zarządzania i narzędziom technologicznym; zasadom prowadzenia efektywnego partnerstwa; odpowiedzialnej transformacji przedsiębiorstw; rynkowym i prawnym warunkom zielonego ładu.

Studenci zrównoważonego rozwoju organizacji poznają m.in.: innowacyjne rozwiązania pro-klimatyczne; sposoby zaangażowania w aktywności społeczeństwa obywatelskiego; regionalne, narodowe i globalne wyzwania klimatyczne przedsiębiorstw; wpływ zielonej transformacji na osiągnięcie neutralności klimatycznej; zasady kształtowania zrównoważonego łańcucha wartości; podstawy projektowania zrównoważonych produktów i usług. Absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani np. do zarządzania zrównoważonym przedsiębiorstwem, tworzenia komunikacji marki czy przeprowadzania analizy finansowej zrównoważonych projektów.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad kontrolowania zrównoważonego rozwoju organizacji; sposobów ograniczania efektów zewnętrznych działalności gospodarczej; metod kształtowania kultury organizacyjnej opartej na wartościach.

Absolwenci zrównoważonego rozwoju organizacji mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: specjalista ds. społecznej odpowiedzialności biznesu; lider zielonej transformacji; Cimate Project Manager; założyciel własnej działalności; przywódca w biznesie rodzinnym.

Absolwent zrównoważonego rozwoju organizacji może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa, korporacje
  • ośrodki badawcze
  • instytucje międzynarodowe
  • urzędy, biura doradcze
  • instytucje kulturalne
  • jednostki administracji rządowej i samorządowej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zrównoważony rozwój organizacji to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Zarządzanie to kierunek, który zapoznaje studentów z zagadnieniami związanymi m.in. z organizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstw zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku gospodarczym. Uczestnicy zajęć w toku nauki rozwiązują najpowszechniejsze problemy, z którymi mierzą się współcześni przedsiębiorcy. Ponadto studenci tego kierunku szkoleni są m.in. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz kreowania marki firmy lub produktu.

Absolwenci zarządzania chętnie przyjmowani są np. w firmach konsultingowych lub działach sprzedaży. Studenci tego kierunku kompleksowo przygotowują się m.in. do pracy z klientem, pracy w mediach lub piastowania stanowiska kierowniczego. Przyszli specjaliści mogą także rozpocząć własny biznes, podjąć funkcję urzędniczą lub menadżerską, prowadzić działania doradcze lub przeprowadzać audyt wewnętrzny.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)