Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje kapitałowe

Studia w Warszawie

inwestycje kapitałowe

Odkryj studia inwestycje kapitałowe w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Inwestycje kapitałowe studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci ścieżki kształcenia inwestycje kapitałowe szkolą się w zakresie m.in.: analizowania i oceniania sytuacji gospodarczej; wskazywania szans oraz ryzyka dla określonych branży; opisywania zależności między działalnością przedsiębiorstwa a gospodarczym środowiskiem międzynarodowym; analizowania i wykorzystywania przepisów prawa, które dotyczą gospodarki światowej.

Absolwenci inwestycji kapitałowych są kompleksowo przygotowani do pełnienia funkcji np. menedżerskich, kierowniczych, doradczych, organizacyjnych, analitycznych lub eksperckich. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są cenione w szczególności na rynku międzynarodowym.

Program studiów i przedmioty

Studia na inwestycjach kapitałowych poświęcone są m.in. specyfice międzynarodowego rynku gospodarczego oraz czynnikom kształtujących jego współczesną organizację; charakterystykę poszczególnych branż obecnych na polskim i zagranicznym rynku; przepisom prawnym koordynującym działanie przedsiębiorców na całym świecie.

Na program tej ścieżki kształcenia składają się przedmioty, dzięki którym studenci poznają np.: sposoby oceny międzynarodowej sytuacji gospodarczej; rodzaje szans i zagrożeń dla określonych branży; zasady regulujące międzynarodowy handel; podstawy ekonomicznych sposobów analizy finansowej.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad współpracy gospodarczej z zagranicą; techniki komunikacyjne stosowane w biznesie międzynarodowym; wpływu międzynarodowych wydarzeń na rozwój przedsiębiorstwa.

Absolwenci inwestycji kapitałowych są gruntownie przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy na takich stanowiskach jak np.: menedżer, analityk ds. rynku w biznesie międzynarodowym czy doradca biznesowy ds. biznesu międzynarodowego.

Absolwent inwestycji kapitałowych może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa międzynarodowe
  • korporacje finansowe
  • firmy doradcze
  • urzędy i instytucje państwowe
  • instytucje finansowe
  • instytucje Unii Europejskiej
  • organizacje pozarządowe
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Inwestycje kapitałowe to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku ekonomia.

 

Ekonomia studia w Warszawie

Uczelnie w Warszawie kładą duży nacisk na praktyczne przygotowanie studentów ekonomii. Absolwenci tego kierunku studiów przygotowani są m.in. do: prowadzenia szczegółowych analiz ekonomicznych, podejmowania decyzji operacyjnych, przewidywania sytuacji na polskim i zagranicznym rynku gospodarczym, sporządzania zaawansowanych raportów i symulacji ekonomicznych, oceniania szans i ryzyka decyzji gospodarczych.

Osoby, które ukończyły studia na tym kierunku, są przygotowane zarówno do pracy np. analitycznej, jak i doradczej, kierowniczej lub związanej z kontrolingiem. Absolwenci ekonomii wyróżniają się kompetencjami, które są niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ekonomiści cenieni są zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.

Dowiedz się więcej: ekonomia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)