Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Studia w Poznaniu

psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Odkryj studia psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

 

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej to ścieżka kształcenia, która skierowana jest do osób zainteresowanych m.in.: źródłem kryzysów psychologicznych o różnych podłożu; sposobu funkcjonowania osób doświadczających kryzysu; zasad udzielania wieloaspektowej i interdyscyplinarnej pomocy osobom znajdującym się w kryzysie.

Studia na psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej rozwijają wiedzę i umiejętności studentów w zakresie np.: diagnozowania i rozwiązywania rozmaitych problemów związanych np. z kryzysem sytuacyjnym, środowiskowym, rozwojowym czy egzystencjalnym, a także ze specyfiką procesów emocjonalnych, charakterystycznych dla osób zmagających się z traumatycznymi przeżyciami.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia są kompleksowo przygotowani m.in. do: projektowania, prowadzenia i ewaluowania programów pomocy psychologicznej lub programów edukacyjnych czy organizowania grup wsparcia. Ponadto osoby, które ukończyły psychologię kryzysu i interwencji, mogą również wykorzystać nabyte w trakcie nauki kompetencje w doradztwie personalnym.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej szkolą się w zakresie m.in.: udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu dowolnego rodzaju; planowania i stosowania strategii interwencji; kształtowanie w kliencie poczucia bezpieczeństwa. Uczestnicy zajęć w trakcie nauki poznają np.: skuteczne metody przepracowywania i modyfikowania negatywnych uczuć; wpływ struktur poznawczych na procesy emocjonalne i zachowanie klienta; sposoby budowania odporności do skonfrontowania się z traumami.

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej przygotowują studentów m.in. do: analizowania i rozwiązywania problemów osób zmagających się z różnymi rodzajami kryzysu psychologicznego; rozpoznawania objawów stresu oraz proponowania działań, których celem jest zapobieganie zaburzeniom spowodowanym stresem; przeprowadzania interwencji kryzysowej w rodzinie lub udzielania indywidualnej pomocy w kryzysie. W programie studiów na tej ścieżce kształcenia znajdują się także przedmioty poświęcone np. modelom interwencji kryzysowej, prawnym i etycznym aspektom pracy psychologa czy efektywnym technikom komunikacyjnym stosowanym w poradnictwie psychologicznym.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: różnych rodzajów i objawów kryzysów psychologicznych; nowoczesnych metod i narzędzi stosowanych w zwalczaniu sytuacji kryzysowych; roli psychologa w pokonywaniu traum życiowych.

Osoby, które ukończyły psychologię kryzysu i interwencji kryzysowej, mogą liczyć na zatrudnienie np. w: ośrodkach interwencji kryzysowej, systemie ratownictwa państwowego, domach pomocy społecznej, policji, zakładach karnych czy hospicjach. Ponadto absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą rozpocząć własną działalność m.in. w zakresie poradnictwa psychologicznego.

Absolwent psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • poradnie, gabinety psychologiczne
  • instytucje naukowo-badawcze
  • ośrodki interwencji kryzysowej
  • domy pomocy społecznej
  • zakłady karne, policja
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Absolwenci psychologii mają szeroką wiedzę psychologiczną połączoną z niektórymi naukami społecznymi , do których należą np.: socjologia, komunikacja społeczna, zarządzanie czy antropologia. Ponadto studenci tego kierunku poznają również biomedyczne podstawy rozwoju człowieka. Interdyscyplinarne wykształcenie psychologów umożliwia im realizowanie złożonych zadań z zakresu np. profilaktyki społecznej i zdrowia.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)