Psychologia uzależnień

Psychologia uzależnień

Psychologia uzależnień

Studia w Warszawie

psychologia uzależnień

Odkryj studia psychologia uzależnień w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Psychologia uzależnień studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na psychologii uzależnień skierowane są w szczególności do tych osób, które interesują się m.in. niesieniem wsparcia ludziom uzależnionym czy prowadzeniem działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnień oraz minimalizowania negatywnych konsekwencji chorób i patologii z tym zjawiskiem związanych.

Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np. diagnostyki i terapii osób uzależnionych – w trakcie nauki poznają m.in. specyfikę uzależnienia od alkoholu, leków, narkotyków czy innych środków psychoaktywnych lub określonych czynności (np. uprawiania hazardu, dokonywania zakupów czy grania w gry komputerowe).

Absolwenci psychologii uzależnień mogą liczyć na zatrudnienie szczególnie np. w ośrodkach terapii uzależnień, ośrodkach wychowawczych i resocjalizacyjnych lub ośrodkach pomocy społecznej. Ponadto kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są również m.in. w różnorodnych poradniach pedagogiczno-psychologicznych, ośrodkach wychowawczych i resocjalizacyjnych czy centrach pomocy rodzinie.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia uzależnień

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Na program psychologii uzależnień składają się przedmioty, które zgłębiają problematykę charakterystyczną np. dla socjologii, kultury, prawa, zarządzania czy komunikacji społecznej. Studenci tej ścieżki kształcenia poznają m.in.: podstawy psychopatologii i psychologii zaburzeń; mechanizmy występowania uzależnień różnego rodzaju; narzędzia diagnozy uzależnień i współuzależnienia czy metody stosowane powszechnie w terapii uzależnień.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: konsekwencji zaburzeń związanych z uzależnieniami od róznych substancji lub zachowań; roli psychologa w leczeniu uzależnień; zasad przeprowadzania terapii skierowanych do osób uzależnionych.

Absolwenci psychologii uzależnień są kompleksowo przygotowani np. do rozpoznawania problemów związanych z uzależnieniami od określonych substancji, a także do pracy z uzależnieniami behawioralnymi. Ponadto uczelnie w Warszawie, które oferują tę ścieżkę kształcenia, przygotowują studentów również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie np. usług doradczych czy do pracy w innych przestrzeniach zawodowych związanych z psychologią.

Absolwent psychologii uzależnień może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • ośrodki badawczo-naukowe
  • ośrodki terapii uzależnień
  • centra pomocy rodzinie
  • instytucje i organizacje społeczne
  • ośrodki wychowawcze i resocjalizacyjne
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia uzależnień to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Uczelnie w Warszawie proponują studentom psychologii liczne ścieżki rozwoju. Dzięki odpowiednio dostosowanemu programowi przyszli studenci mogą specjalizować się m.in. w psychologii klinicznej, rodzinnej, społecznej, kulturowej i wychowawczej czy psychologii sportu, zdrowia lub zwierząt. Ponadto studenci tego kierunku mogą poznawać tajniki charakterystyczne np. dla seksuologii, traumatologii czy psychologii reklamy i mediów. W trakcie zajęć studenci poznają biologiczne i społeczne aspekty życia emocjonalnego człowieka. Kierunek ten pozwala studentom także rozwinąć zdolności komunikacyjne i językowe.

Absolwenci psychologii mogą pracować w organizacjach gospodarczych oraz instytucjach użyteczności publicznej. Dzięki temu przyszli specjaliści mogą kontynuować swoją karierę m.in. w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr, a także w placówkach służby zdrowia. Ponadto studenci o odpowiednich kompetencjach psychologicznych mogą po ukończeniu studiów działać np. w jednostkach wojskowych, badawczych, policyjnych i sądowniczych.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)