Psychologia uzależnień

Psychologia uzależnień

Psychologia uzależnień

Studia w Poznaniu

psychologia uzależnień

Odkryj studia psychologia uzależnień w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

 

Psychologia uzależnień studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Studenci psychologii uzależnień zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do diagnozowania i rozwiązywania problemów uzależnień i współuzależnień o różnym podłożu; projektowania, wdrażania i ewaluowania programów profilaktyki społecznej w zakresie zwalczania uzależnień; wywierania skutecznego wpływu na postawy i poglądy osób uzależnionych lub współuzależnionych.

Absolwenci psychologii uzależnień mogą podjąć pracę np. na stanowisku doradczym, eksperckim lub związanym z niesieniem działań pomocowych w zakresie uzależnień i profilaktyki społecznej. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą podjąć pracę zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku gospodarczego.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia uzależnień

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Psychologia uzależnień poświęcona jest zagadnieniom związanym m.in. z: psychologią kryminalistyczną, psychologią sądową, psychologią rodziny czy psychologią zdrowia. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: wpływom substancji psychoaktywnych na zachowanie i życie emocjonalno-społeczne człowieka; diagnostyce i terapii osób uzależnionych; rodzajom i specyfice uzależnień behawioralnych.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: rodzajów uzależnień behawioralnych lub uzależnień od substancji psychoaktywnych; negatywnych konsekwencji uzależnienia na społeczne, emocjonalne i zdrowotne aspekty funkcjonowania jednostki; narzędzi, technik i metod terapii uzależnień.

Absolwenci psychologii uzależnień mogą podjąć pracę np. w poradni lub gabinecie psychologicznym, ośrodku pomocowym, instytucji naukowo-badawczej czy w ośrodkach leczenia uzależnień. Kompetencje osób, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, cenione są także m.in. w środowisku penitencjarnym, sądowniczym czy resocjalizacyjnym. Absolwenci psychologii uzależnień mogą również rozpocząć własną działalność.

Absolwent psychologii uzależnień może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • poradnie, gabinety psychologiczne
  • instytucje naukowo-badawcze
  • centra pomocy rodzinie
  • placówki edukacyjne i resocjalizacyjne
  • ośrodki leczenia uzależnień
  • ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia uzależnień to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Poznaniu

Absolwenci psychologii posługują się poznanymi metodami diagnostyki psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa. Studenci szkolą się w zakresie m.in. prowadzenia badań naukowych, pracy w zespole i kierowania zespołem, analizowania zachowań ludzi czy zwierząt w różnych środowiskach. Ponadto uczestnicy zajęć przygotowują się do profesjonalnego udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

 

Komentarze (0)