Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży

Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży

Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży

Studia w Warszawie

psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży

Odkryj studia psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży to ścieżka kształcenia, która pomaga studentom zrozumieć dogłębnie tematykę ściśle związaną m.in. z: powszechnymi problemami, z którymi na co dzień mierzą się dzieci oraz młodzież; zaspokajaniem palących potrzeb dzieci oraz młodzieży w zakresie edukacji, rozwoju, wychowania czy kultury; rozwojem kompetencji młodych osób w zależności od ich zainteresowań oraz planów.

Absolwenci psychologii wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży są kompleksowo przygotowani do wielowymiarowej pracy z dziećmi oraz młodzieżą w zakresie ich rozwoju np. emocjonalnego, edukacyjnego, kulturowego czy zawodowego. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą szukać zatrudnienia zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku. Niektóre placówki, w których absolwenci mogą szukać pracy to: doradztwo zawodowe, poradnie, gabinety, ośrodki pomocy społecznej.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pokaż więcej

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży szkolą się w zakresie m.in.: oceny potrzeb i problemów dziecka; rozwoju umiejętności emocjonalno-społecznych dzieci i młodzieży; określania predyspozycji zawodowych młodzieży licealnej. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: psychologii rozwoju człowieka; fazom rozwoju dziecka; diagnostyce zaburzeń rozwoju dziecka; psychopatologii wieku rozwojowego; rozwojowi psychoruchowemu dziecka.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawiektóre związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyficznych zachowań oraz aspektów rozwojowych na poszczególnych etapach dorastania człowieka; skutecznych strategii psychoedukacyjnych i wspierających; roli psychologa we wspomaganiu rozwoju dzieci, młodzieży lub osób dorosłych.

Studenci psychologii wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży szkolą się w zakresie m.in. pracy terapeutyczno-diagnostycznej z dziećmi i młodzieżą. Dzięki temu absolwenci tej ścieżki kształcenia mogą szukać zatrudnienia np. w gabinetach pedagogiczno-psychologicznych, ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, instytucjach edukacyjnych czy ośrodkach kultury.

Absolwent psychologii wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • ośrodki badawczo-naukowe
  • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
  • ośrodki pomocy społecznej
  • ośrodki interwencji kryzysowej
  • poradnie, kliniki, gabinety
  • fundacje, stowarzyszenia
  • doradztwo zawodowe
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Warszawie

Studenci psychologii zapoznają się m.in. z najważniejszymi elementami etyki, socjologii, antropologii, zarządzania, marketingu czy filozofii. W programie tego kierunku studiów znajdują się także przedmioty o charakterze ścisłym – studenci uczą się np. przeprowadzania poprawnych analiz, stawiania diagnoz czy rozpoznawania niewłaściwości rozwojowych człowieka. Absolwenci psychologii wiedzą, z jakimi zaburzeniami mogą spotkać się na swojej drodze zawodowej, a także potrafią skutecznie leczyć pacjentów.

Studenci psychologii przygotowują się np. do kontynuowania zawodu psychologa w kontekście badawczym – absolwenci potrafią pracować zespołowo oraz wykorzystywać poprawnie poznaną w czasie zajęć metodologię badań. Osoby, które zdecydowały się rozwijać swoje kompetencje w stronę poradnictwa psychologicznego, mogą ubiegać się o pracę m.in. w korporacjach, firmach marketingowych oraz instytucjach kulturalnych, które cenią zdolności perswazyjne i motywacyjne psychologów.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)