Trener grupowy i animator zmiany społecznej

Trener grupowy i animator zmiany społecznej

Trener grupowy i animator zmiany społecznej

Studia w Warszawie

trener grupowy i animacja zmiany społecznej

Odkryj studia ścieżce kształcenia trener grupowy i animacja zmiany społecznej w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Trener grupowy i animator zmiany społecznej studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Studia na ścieżce kształcenia trener grupowy i animator zmiany społecznej są skierowane do osób, które w przyszłości chciałyby pełnić rolę np. kreatywnego pedagoga, odpowiedzialnego za skuteczne prowadzenie programów szeroko pojętej animacji społeczno-kulturalnej – skierowanej zarówno do indywidualnych klientów i podopiecznych, jak i całych grup. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają m.in. swoją innowacyjność, przedsiębiorczość i komunikatywność.

W programie tej ścieżki znajdują się przedmioty poświęcone np.: metodologii badań społecznych; prawnej i społecznej odpowiedzialności pedagoga w nadzorowaniu zmian społecznych; zastosowaniu edukacji, zabawy i nauk wychowawczych w kreowaniu świadomości społecznej; sposobom prowadzenia działalności edukacyjnej w różnych środowiskach i z wykorzystaniem różnych technik czy narzędzi promocji.

 

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Trener grupowy i animator zmiany społecznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Na studiach na ścieżce kształcenia trener grupowy i animator zmiany społecznej uczestnicy zajęć kształcą się w zakresie m.in. inicjowania zmian, tworzenia innowacyjnych projektów edukacyjnych i społecznych czy kontrolowania konsekwencji zmian społecznych w określonych grupach. Na program tej ścieżki składają się przedmioty, które związane są np. z zasadami projektowania, organizowania i prowadzenia szkoleń, programów rozwoju osobistego lub warsztatów.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: nowoczesnych technik inicjowania zmian społecznych; zasad realizowania programów edukacyjnych w grupach; roli pedagoga w rozwoju społeczeństwa.

Osoby, które ukończyły studia na ścieżce trener grupowy i animator zmiany społecznej, mogą aplikować na takie stanowiska, jak np.: trener, edukator, wykładowca na kursach, specjalista ds. szkoleń czy animator społeczny. Ponadto absolwenci tej ścieżki mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą o charakterze edukacyjnym.

Absolwent ścieżki kształcenia trener grupowy i animator zmiany społecznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa, korporacje
  • ośrodki szkoleniowe
  • placówki oświatowe
  • jednostki administracji rządowej lub samorządowej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Trener grupowy i animator zmiany to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Warszawie

Pedagogika to kierunek o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in. socjologii, psychologii, antropologii, marketingu i nowych mediów, prawa czy zarządzania. W trakcie zajęć uczestnicy szkolą się w zakresie m.in.: projektowania, wdrażania i ewaluowania programów edukacyjnych; animacji kultury lub animacji społecznej; prowadzenia terapii pedagogicznej; diagnozowania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz wychowanków.

Absolwenci pedagogiki mogą aplikować na stanowisko np. nauczyciela, opiekuna, wychowawcy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rodziny, pedagoga szkolnego, dyrektora placówki oświatowej lub specjalisty ds. HR. Ponadto osoby te mogą rozpocząć własną działalność w wybranym sektorze związanym np. z edukacją, kultury czy komunikacją społeczną.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)