Prawo w biznesie

Studia w Warszawie

prawo w biznesie

Odkryj studia prawo w biznesie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Prawo w biznesie studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Prawo w biznesie to ścieżka kształcenia, która poświęcona jest najważniejszym zagadnieniom związanym m.in. z: regulacjami prawnymi dotyczącymi działalności gospodarczej; zasad działania administracji publicznej i prywatnej; technik komunikacyjnych stosowanych czy zarządzania prostymi i złożonymi projektami.

Studenci przygotowywani są kompleksowo do sprawnej obsługi biznesu na rynku krajowym i międzynarodowym. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę specjalistyczną w zakresie np. prawa, marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości czy komunikacji społecznej.

Absolwenci prawa w biznesie przygotowani są w szczególności m.in. do prowadzenia działań doradczych, marketingowych, negocjacyjnych lub zarządczych. Mogą znaleźć zatrudnienie np. w: przedsiębiorstwach, organizacjach międzynarodowych, instytucjach Unii Europejskiej. Studia na tej ścieżce kształcenia przygotowują studentów także do rozpoczęcia w przyszłości własnej działalności gospodarczej w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Prawo w biznesie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Prawo - studia online stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: online

Specjalności na kierunku prawo - studia online

Program studiów i przedmioty

Studenci prawa w biznesie zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie zajęć uczestnicy poznają szczegółowo relacje zachodzące między administracją publiczną oraz podmiotami prywatnymi. Studenci rozwijają swoje zdolności komunikacyjne w zakresie m.in. negocjacji biznesowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi podczas realizacji prostych i skomplikowanych projektów biznesowych.

Absolwenci tej ścieżki kształcenia wiedzą, w jaki sposób współpracować z podmiotami administracji publicznej w celu prawidłowej obsługi przedsiębiorstwa, a także m.in. umiejętnie prowadzą dokumentację przedsiębiorstwa; wspomagają działania marketingowe; kształtują otoczenie interesariuszy przedsiębiorstwa.

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: prawa pracy; czynników kształtujących zjawiska społeczno-gospodarcze; podstaw ekonomii; sposobów zarządzania projektami; technik negocjacyjnych; strategii marketingowych.

Absolwenci prawa w biznesie są przygotowani np. do: prowadzenia działań doradczych w zakresie obsługi działalności gospodarczej; nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych; analizowania zmian rynku gospodarczego; projektowania strategii marketingowych firmy. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent prawa w biznesie może szukać zatrudnienia m.in. w:

  • organach administracji publicznej i gospodarczej
  • firmach doradczych i konsultingowych
  • organizacjach międzynarodowych
  • instytucjach Unii Europejskiej
  • przedsiębiorstwach
  • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Prawo w biznesie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Administracja to kierunek poświęcony takim dziedzinom jak np.: nauki społeczne, prawnicze, polityczne czy gospodarcze – studenci szkolą się w zakresie m.in.: organizowania pracy w urzędach; pozyskiwania funduszy czy zarządzania finansami przedsiębiorstw. Studenci administracji oferowanej przez uczelnie w Warszawie poznają m.in.: podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej lub prywatnej.

Absolwenci administracji mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą w środowisku biznesowym, prawniczym lub doradczym. Kompetencje specjalistów tej dziedziny cenione są np. w: centralnych urzędach państwowych; instytucjach Unii Europejskiej; korporacjach międzynarodowych.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)